Search result for

《世界论》 终于确定要改编成电影了

(1 entries)
(2.2789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -《世界论》 终于确定要改编成电影了-, *《世界论》 终于确定要改编成电影了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I'm inviting you to come to me.[CN] 《世界论》 终于确定要改编成电影了 Disbanded (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()世界 (shì jiè) (lùn) () 终于 (zhōng yú)确定 (què dìng) (yào)改编 (gǎi biān) (chéng)电影 (diàn yǐng) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top