Search result for

ไอ้

(42 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไอ้-, *ไอ้*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอ้[PRON] you
ไอ้[PRON] word used for men, showing contempt, Ant. อี, Example: ลูกอย่าไปยุ่งกับไอ้มั่นเลย มันไม่คู่ควรกับเราสักนิด, Thai definition: คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม
ไอ้[PRON] word used to call young boys by an adult, showing acquaintance, Ant. อี, Example: บอกความคับข้องใจของเอ็งมาเถิดไอ้น้องชาย, Thai definition: คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากเพราะความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง
ไอ้บ้า[N] son of a bitch, Example: ไอ้บ้า เข้าป่าดันพูดเรื่องเสือ
ไอ้หนู[PRON] boy, Ant. อีหนู
ไอ้เข้[N] crocodile, Syn. จระเข้, ตะเฆ่, Count unit: ตัว
ไอ้เวร[N] bastard, Syn. ไอ้เลว, Example: คุณไม่รู้อะไร ไอ้เวรนี่ทำผมฉิบหายมาเยอะแล้ว
ไอ้งั่ง[N] fool, See also: idiot, moron, Thai definition: คนโง่, คนโง่ไม่เป็นประสีประสา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไอ้น. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศชายหรือสัตว์ตัวผู้ เช่น ไอ้หนุ่ม ไอ้ด่าง, คำประกอบหน้าชื่อผู้ชายที่มีฐานะตํ่ากว่า อย่างนายเรียกคนใช้, คำประกอบหน้าชื่อเพื่อนฝูงแสดงว่ามีความสนิทสนมมาก มักใช้กันในหมู่เด็กผู้ชาย
ไอ้คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น ไอ้หนู ไอ้น้องชาย
ไอ้คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น ไอ้เราก็ไม่ดี ไอ้จะไปก็ไม่มีที่ไป ไอ้จะอยู่หรือก็คับใจ, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น ไอ้ทึ่ม ไอ้โง่ ไอ้ควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น ไอ้นั่น ไอ้นี่, เขียนเป็น อ้าย ก็มี.
ไอ้ขิกน. ขิก, เขียนเป็น อ้ายขิก ก็มี.
ไอ้เจี๊ยวน. กระเจี๊ยว, เขียนเป็น อ้ายเจี๊ยว ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Asshole!ไอ้เวร Crank (2006)
Asshole!ไอ้เวร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You...ไอ้บ๊อง History of the Salaryman (2012)
I forgot to include it in the garment bagฉันลืมเอาไอ้นี่ใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้า New Haven Can Wait (2008)
Yeah, we just tied that chump to the statue in the gazebo.ช่าย เราเพิ่งมัดไอ้หน้าโง่นั่นไว้กับรูปปั้นในgazebo New Haven Can Wait (2008)
You should be glad. Those guys were coming for you.แกควรจะดีใจนะ.ไอ้พวกนั้นมันต้องการแก New Haven Can Wait (2008)
Besides, since when do you care about humdrum Humphrey anyway?นอกเสียจาก,แกแคร์ไอ้ฮัมฟรีย์นั่นเมื่อไหร่กันวะเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
He's nothing. He's less than nothing. I actually think he's pretty cool.ไอ้นั่นมันไม่เห็นมีอะไรเลย.มันยิ่งซะกว่าไม่มีอะไรอีก/ แต่จริงๆฉันคิดว่าเค้าก็เจ๋งดีว่ะ New Haven Can Wait (2008)
Hey, get outta here, rich boy!เฮ้ ไปให้พ้นนะ ไอ้เด็กรวย! Chuck in Real Life (2008)
You know, you gotta teach me that--that, uh,นายน่าจะสอน ไอ้นั่น ชั้นมั่งน้า Chuck in Real Life (2008)
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Stupid! stupid italians.ไอ้พวกอิตาเลียนงี่เง่า Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ไอ้ถ่อย[X] (ai thǿi) EN: you shit !   
ไอ้น้อง[n.] (ainøng) EN: kid ; boy   
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: ไอ้โง่, Syn. blockhead, dolt, dunce, fool
darkroom[N] ห้องมืดสำหรับล้างรูปถ่าย, See also: ไอ้มืด (เป็นคำต้องห้าม)
dickhead[N] คนโง่ (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ไอ้โง่, Syn. idiot

English-Thai: Nontri Dictionary
sonny(n) น้องชาย,ไอ้หนู,เจ้าหนู
tiger(n) เสือ,ไอ้เสือ,คนร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mother-fucker[มาเธอร์-ฟัคเกอร์] (n slang ) ไอ้เหี้ย,ไอ้แม่เย็ด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
馬鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
嫌な奴[いやなやつ, iyanayatsu] (n) ไอ้ขี้ฟ้อง ไอ้น่ารังเกียจ (คนที่น่ารังเกียจในหมู่)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top