Search result for

ไหม

(100 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหม-, *ไหม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหม[N] silk worm, Syn. ตัวไหม, Example: งานช่างที่ผู้หญิงทางภาคเหนือทำส่วนใหญ่เป็นงานทอผ้าและเลี้ยงไหม, Thai definition: ชื่อผีเสื้อชนิด Bombyx mori ตัวอ้วนป้อม มีขนสีขาวคล้ายสีครีมคลุมเต็ม ปีกมีลายเส้นสีน้ำตาลอ่อนพาดตามขวางหลายเส้น ตัวหนอนสีขาวหรือสีครีม กินใบหม่อนได้อย่างเดียว
ไหม[N] silk wool, Syn. ไหมพรม, Thai definition: เรียกด้ายที่ทำด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
ไหม[N] silk thread, Syn. ใยไหม, เส้นไหม, Example: ตัวหนอนผีเสื้อจะชักใยไหมให้เป็นปลอกห่อหุ้มตัวดักแด้นี้ไว้, Thai definition: ใยหุ้มดักแด้ของตัวไหม ซึ่งใยนี้สามารถสาวเป็นเส้นไหมนำมาทอเป็นเสื้อผ้าได้
ไหม[N] silk cloth, Syn. ผ้าไหม, Example: ในสมัยโบราณชาวจีนใช้สีแดงที่ได้จากรังครั่งย้อมผ้าไหมและหนังฟอกมานานกว่า 4,000 ปี, Thai definition: เรียกเครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วยไหม
ไหม[QUES] word ending at the end of the question to be answered 'Yes' or 'No', Example: คุณบอกได้ไหมว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไร, Thai definition: เป็นคำถามมาจาก หรือไม่
ไหม[V] burn, Syn. เผา, ลุก
ไหม[ADJ] burnt, See also: scorched, parched, Syn. เกรียม, ไหม้เกรียม, Example: แม่เอาทัพพีควานลงไปขูดข้าวที่ไหม้ติดก้นหม้อ, Thai definition: ที่ถูกความร้อนจนเกรียม
ไหม[V] burn, See also: be on fire, be ablaze, blaze, flame, glow, smoke, Syn. ลุก, ติดไฟ, ติดเชื้อ, เผา, Ant. ดับ, มอด, Example: ตอนไฟกำลังไหม้ต่างคนต่างแตกตื่นโกลาหล
ไหมทอง[N] brocade, See also: silk shot with gold, gold and silk threads (woven together), Example: แม่ปักผ้าด้วยไหมทองที่ซื้อมาจากจีน, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่งหรือกระดาษทอง
ไหมพรม[N] knitting wool, See also: wool, Example: งานฝีมือเทอมนี้คือถักไหมพรมเป็นอะไรก็ได้, Count unit: เส้น, Thai definition: ด้ายที่ทำด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไหมน. ชื่อผีเสื้อชนิด Bombyx mori ในวงศ์ Bombycidae ตัวอ้วนป้อมมีขนสีขาวและสีครีมคลุมเต็ม ปีกมีลายเส้นสีนํ้าตาลอ่อนพาดตามขวางหลายเส้น ตัวหนอนสีขาวหรือสีครีม มีรยางค์เล็ก ๆ สั้น ๆ คล้ายเขาที่ปลายหาง กินใบหม่อนได้อย่างเดียว เมื่อโตเต็มที่จะถักใยหุ้มดักแด้ ซึ่งใยนี้สามารถสาวเป็นเส้นไหมนำมาทอเป็นเสื้อผ้าได้, ใยของสัตว์ชนิดนี้ก็เรียกว่า ไหม
ไหมเรียกเครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วยไหม ว่า ผ้าไหม.
ไหม้ ๑ก. ติดเชื้อไฟ, ลุก, เผา, (ใช้แก่ไฟหรือความร้อน).
ไหม้ ๑ว. ถูกความร้อนจนเกรียมหรือจนเป็นถ่าน เช่น ข้าวไหม
ไหม้ ๑เกรียม, ดำคลํ้า, (ใช้แก่ผิว).
ไหมว. เป็นคำถาม มาจาก หรือไม่ เช่น กินไหม.
ไหม้ ๒ดู กระดูกค่าง.
ไหมก. ปรับเอา เช่น ให้ไหมทวีคูณ (สามดวง).
ไหมน. การลงโทษปรับหรือให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย.
ไหมทองน. เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่งหรือกระดาษทอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silkไหม [TU Subject Heading]
Suturesไหมเย็บแผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nuts?เอาไหม Good Will Hunting (1997)
See?เห็นไหมHeavenly Forest (2006)
All right?ถูกไหม The Revelator (2008)
Hey.เฮ้ มีทางไหนไหม.. Not Cancer (2008)
Right.ได้ไหม Princess Protection Program (2009)
Yes!สบายดีไหมCrows Zero II (2009)
FIRE!ไฟไหม้! House on Fire (2009)
Ok?โอเคไหม Friday Night Bites (2009)
Is that true?จริงใช่ไหมEnough About Eve (2009)
Is that understood?เข้าใจไหมThe Once and Future Queen (2009)
Deal?ตกลงไหมHistory Repeating (2009)
Wait! How?รอไหม 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหม[n.] (mai) EN: silkworm   FR: ver à soie [m]
ไหม[n.] (mai) EN: silk ; silk cloth   FR: soie [f] ; soierie [f]
ไหม[adj.] (mai) EN: silken   FR: soyeux
ไหม[X] (mai) EN: not ? ; [question particle]   FR: est-ce que ? ; [particule interrogative]
ไหม[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไหม[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
ไหมขัดฟัน[n. exp.] (mai khat fan) EN: dental floss   
ไหมดิบ[n. exp.] (mai dip) EN: raw silk   
ไหมทอง[n.] (maithøng) EN: brocade   
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber   

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaze[ADJ] ไหม้, Syn. blazing, aflame
burn[VT] ไหม้, See also: เผา, เผาไหม้, Syn. heat
burn[VT] แดดเผา, See also: ไหม้แดด, เกรียมแดด
be in[PHRV] เผาไหม้, See also: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้, Syn. keep in
burn away[PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ต่อไป
burn for[PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ไม่หยุด
dental floss[N] ไหมขัดฟัน
enkindle[VI] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. light
enkindle[VT] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. ignite, kindle, light
floss[N] ไหมขัดฟัน, Syn. dental floss

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
angora goatแพะพันธุ์หนึ่งมีขนยาวคล้ายไหมที่เรียกว่า mahair., Syn. Angora
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
burner(n) สิ่งที่เผาไหม
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม
char(n) ถ่าน,สิ่งที่ไหม้เกรียม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
焦げ付き[こげつき, kogetsuki] (n ) ไหม้เกรียมจนติด(ก้นกระทะ)แน่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
燃える[もえる, moeru] Thai: ไหมEnglish: to burn

German-Thai: Longdo Dictionary
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
geben(vt) |gibt, gab, hat gegeben| ให้ เช่น Kannst du mir bitte 10 Euro geben? เธอให้เงินฉันสักสิบยูโรได้ไหม
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
jaใช่ เช่น Studieren Sie Jura? - Ja. คุณเรียนกฎหมายใช่ไหม - ใช่, See also: A. nein
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, See also: S. le pull,-s , le pullover,-s,
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top