Search result for

ไล่

(94 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไล่-, *ไล่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ผี[V] exorcise, Example: หมอผีไล่ผีที่สิงอยู่ในตัวคนด้วยน้ำมนต์และไม้หวาย, Thai definition: ทำพิธีขับไล่ผีที่สิงคนให้ออกไป
ไล่กวด[V] chase, See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt, Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่, Ant. หนี, Example: สุนัขไล่กวดบุรุษไปรษณีย์, Thai definition: ตามให้ทัน
ไล่ตาม[V] chase, See also: follow, run after, pursue, Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า, Example: ตำรวจกำลังไล่ตามผู้ร้ายที่ยิงตำรวจบาดเจ็บเข้าไปในโกดังร้าง
ไล่ทัน[V] catch up (with), Example: นักกีฬาของเราประมาทเกินจนปล่อยให้นักกีฬาชาติอื่นไล่ทัน, Thai definition: ตามไปจนทัน
ไล่ที่[V] evict, See also: force someone to move house, Example: เจ้าของหมู่บ้านมาไล่ที่พวกที่ทำเพิงอยู่ท้ายหมู่บ้าน, Thai definition: ใช้อิทธิพลบังคับให้ออกไปจากที่ดิน
ไล่น้ำ[N] Brahman water-lowering ceremony, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพิธีพราหมณ์ทำในเดือน 11 โดยมุ่งหมายให้น้ำลด
ไล่ออก[V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
ไล่ช้าง[N] heavy brief and abrupt rain, Syn. ฝนไล่ช้าง, ฝนซู่, Example: เด็กๆ วิ่งหนีฝนไล่ช้างเข้าร่มกันหมด, Thai definition: ฝนที่ตกลงมาซู่ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วหยุด
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
ไล่หลัง[V] follow, See also: run after, chase, hunt, Syn. ตามหลัง, Example: เขาวิ่งหน้าตั้งเพราะสุนัขกำลังไล่หลังเขามาติดๆ, Thai definition: ตามกันมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไล้ก. ทาโดยละเลงทั่ว ๆ ไป เช่น ไล้ครีมให้ทั่วหน้า, เกลี่ยให้เสมอกัน, เกลี่ยให้เรียบ, เช่น ไล้ปูน.
ไล่ ๆ กันก. มีระดับหรือขนาดสูงต่ำเป็นต้นลดหลั่นกันตามลำดับ เช่น มีลูกอายุไล่ ๆ กัน สูงต่ำไล่ ๆ กัน รุ่นไล่ ๆ กัน.
ไล่ก. ตามไปติด ๆ เพื่อให้ทันหรือเพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไล่ยิง ไล่กัด ไล่ขวิด ไล่จิก
ไล่ขับ, มักใช้เข้าคู่กันเป็น ไล่ขับ หมายความว่า บังคับให้ออกไปให้พ้น, บังคับให้ไปหรือให้ออกจากที่เดิม เช่น ไล่ควายเข้าคอก ไล่คนออกจากบ้าน
ไล่ต้อนให้จนมุม เช่น เอาม้าและเรือไล่ขุน
ไล่สอบดูลำดับก่อนหลังเพื่อทบทวนความรู้ความจำเป็นต้น เช่น เรียกนักเรียนมาไล่แบบ.
ไล่น. ไม้ต่าง ๆ เรียกว่า ไม้ไล่.
ไล่กวดก. วิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทัน เช่น ตำรวจไล่กวดผู้ร้าย.
ไล่ขับก. วิ่งตามเพื่อให้ทัน เช่น เด็กวิ่งไล่ขับกันมาบนถนน
ไล่ขับบังคับให้ออกไปให้พ้น เช่น ไล่ขับคนร้ายออกไปจากบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bleedไล่ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expulsiveไล่อากาศออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dad, you pursued your music when you were young.พ่อคะ พ่อไล่ตามความฝันในการแต่งเพลงของพ่อตั้งแต่เด็ก The Serena Also Rises (2008)
Fire her.ไล่เธอออก New Haven Can Wait (2008)
Did you strike out? More like abruptly thrown out.แกพลาดไปรึไง ถูกไล่ออกมามากกว่า New Haven Can Wait (2008)
That many girls before you have gotten the axมีสาวๆก่อนเธอมากมายที่ถูกไล่ออกจากกลุ่ม Chuck in Real Life (2008)
I chased you for long enough.ฉันไล่ตามคุณมานานพอแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Now it's time you chased me.คราวนี้ ถึงตาคุณไล่ตามชั้นบ้างแล้วล่ะ Chuck in Real Life (2008)
You are lucky I don't fire you this minute.เธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่แนยังไม่ไล่เธออก Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, isn't he gonna get fired for this?เขาคงไม่ถูกไล่ออกเราะนี่หรอกนะ There Might be Blood (2008)
Anybody in their right mind would have ratted me out.ใจจริงของคนอื่นๆอยากไล่ฉันไป Birthmarks (2008)
You're fired.คุณโดนไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
You fired me because I screwed up.คุณไล่ฉันออก เพราะว่าฉันทำพลาด Lucky Thirteen (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt   FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่[v.] (lai) EN: tune   FR: accorder ; régler
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz   FR: vérifier ; examiner
ไล้[v.] (lai) EN: apply ; smear ; rub on   FR: enduire ; barbouiller
ไล่...ออกจากงาน[v. exp.] (lai ... øk jāk ngān) EN: give ... (sb) the sack   FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ไล่...ออกจากพรรค[v. exp.] (lai ... øk jāk phak) EN: expel ... (sb.) from the party   FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่...ออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lai ... øk jāk rōngrīen) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school   FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ไล่ควัน[v. exp.] (lai khwan) FR: désenfumer ; évacuer les fumées
ไล่จับ[v. exp.] (lai jap) FR: courir après (qqn) ; prendre (qqn) en chasse

English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be after[PHRV] ไล่ตาม
beat back[PHRV] ไล่ต้อนให้กลับไป, See also: บังคับให้กลับไป
cashier[VT] ไล่ออก (ทหาร), See also: ขับออก, Syn. discard, dismiss, reject
chase[VT] ขับไล่, See also: ไล่จับ
chase[VI] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase[VT] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chivvy[VI] ไล่ล่า
chivvy[VT] ไล่ล่า
chivy[VI] ไล่ล่า
chivy[VT] ไล่ล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile ###A. retain
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chase downไล่ตาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追う[おう, ou] Thai: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
追う[おう, ou] Thai: ไล่กวด
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่กวด English: to chase

German-Thai: Longdo Dictionary
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
Hau Ab![เฮา อับ] ไปซะ (เป็นการไล่)
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top