Search result for

ไร้อารมณ์

(29 entries)
(0.3082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร้อารมณ์-, *ไร้อารมณ์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But where those good old West Virginia boys could only see an emotional disconnect with traces of sociopathic tendencies,แต่สิ่งที่ รร.ตำรวจเห็น ก็แค่ความไร้อารมณ์ และบุคลิกตัดขาดจากสังคม Greatness Achieved (2008)
I believe that darwin was simply inaccurate, that females can be just as aggressive as males, with males equally dispassionate.ฉันเชื่อว่าดาร์วินนั้นก็แค่ไม่แม่นยำ ว่าเพศหญิงสามาุรถเ้ป็นฝ่ายรุกได้เหมือนกับเพศชาย กับเพศชายที่ก็ไร้อารมณ์ได้เหมือนกัน The No-Brainer (2009)
Are you dry?คุณไร้อารมณ์ทางเพศหรือคะ Smite (2009)
Military scientists were able to create a prototype pill that could suppress emotions in battlefield soldiers, make them stronger, faster, fearless.นักวิทยาสาสตร์สามารถผลิตยาต้นแบบ ที่สามารถทำให้ไร้อารมณ์ได้ในสนามรบ ทำให้แข็แกร่งขึ้น เร็วขึ้น ไร้ความกลัว Chuck Versus the Tic Tac (2010)
She's oversized, humorless, refers to herself in the third person as an animal.เธอตัวใหญ่เกินไป ไร้อารมณ์ขัน พูดถึงตัวเองในแง่บุคคลที่สามอย่างกับสัตว์ Audition (2010)
It's about a Waspy family that's slowly turning into emotionless zombies.มันเกี่ยวกับครอบครัวแวสปี้ ที่ค่อยๆ กลายเป็นผีดิบไร้อารมณ์ Dream Hoarders (2010)
Frozen face. Dementia.ใบหน้าไร้อารมณ์ สมองเสื่อม Love & Other Drugs (2010)
Well, just keep in mind that should you ever need a slightly apathetic tertiary friend, I stand at the ready.จำไว้แล้วกันว่าถ้านายอยากได้เพื่อน อันดับสามที่ไร้อารมณ์นิดๆ มาหาฉันนะ The Cohabitation Formulation (2011)
You're no fun.ไร้อารมณ์ขันจริง The Bod in the Pod (2012)
You know, it doesn't matter how loyal a servant you are, no one enjoys the company of a humorless mute.เจ้ารู้ใช่ไหม ว่าถึงเจ้าจะเป็นข้ารับใช้ ที่จงรักภักดีมากเพียงใด ก็ไม่มีใครชอบอยู่กับ คนบื้อใบ้ไร้อารมณ์ขันดอก Dark Wings, Dark Words (2013)
Emotionless. There's a difference.ไร้อารมณ์ นั่นล่ะคือสิ่งที่แตกต่าง Because the Night (2013)
I kind of sort of missed the deadline, you know, being an emotionless bitch.ฉันค่อนข้าง ประมานว่า พลาด deadline คุณรู้, เป็นยัยตัวแสบที่ไร้อารมณ์ Graduation (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry[ADJ] เย็นชา, See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
frigid[ADJ] ไร้อารมณ์ทางเพศ
passionless[ADJ] ไร้อารมณ์, See also: เยือกเย็น, ไม่กระตือรือร้น
phlegmatic[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, เย็นชา, Syn. apathetic, stolid, passionless
phlegmatical[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, ชาเย็น, เมินเฉย, Syn. apathetic, stolid, passionless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
deadpan(เดด'แพน) adj. ตาย,ไร้อารมณ์
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top