Search result for

ไร้สาย

(21 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร้สาย-, *ไร้สาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สาย[ADJ] wireless, Example: เครื่องบังคับไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องเล่นบังคับ, Thai definition: ที่รับและส่งข้อมูลโดยไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
ไร้สาย[ADJ] wireless
ไร้สาย[ADJ] wireless

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wirelessไร้สาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wireless hard drive that swallows up any electronic data within ten feet of it.ฮาร์ดดิสก์ไร้สายที่สามารถขโมยข้อมูล ได้ในระยะ10 ฟุต อย่างเช่น? Breaking and Entering (2008)
Wireless hard drive that swallows upฮาร์ดดิสท์ไร้สายไว้ดูดข้อมูล Eagles and Angels (2008)
Check your wireless frequency.เซ็คคลื่นความถี่ไร้สายของคุณ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
he bought two 3-millimeter mini wireless cameras and had them retrofitted to his glasses.เขาซื้อกล้อง 3 มิลสองตัวไร้สาย และดัดแปลงติดกับแว่นตา The Big Wheel (2009)
It's against the law to talk on a cell phone without using a hands-free device while driving, as of january 1st.มันผิดกฎหมายนะครับเวลาคุณคุยโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ใช่เครื่องมือไร้สายในขณะขับรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา Rose's Turn (2009)
Who knew you could bring wireless to third world countries?ใครจะไปรู้ว่าเธอเป็นคนที่จะสามารถทำให้ประเทศโลกที่สาม\ มีอุปกรณ์ไร้สายได้ The Wrath of Con (2009)
And found a company that wants to provide wireless accessแล้วก็ไปเจอบริษัทนึงที่อยากจะบริการเทคโนโลยีไร้สาย Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Free wireless access for all local schools nd community groups.เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นกับกลุ่มชุมชนทั้งหมด Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
This particular chip has a transmitter, which makes it wireless.เจ้าชิปตัวนี้ มีตัวรับส่งสัญญาณ แบบไร้สายอยู่ด้วย Dream Logic (2009)
Saber wrapped his speech. Mooch, give me an eyeball.สลับไปใช้ ดาวน์โหลดแบบไร้สาย G-Force (2009)
- Where is that camera, number 86?- 86 ห้องอยู่ที่ไหน? - มันไร้สายAngels & Demons (2009)
Look for another having something to do with air.- 86 ห้องอยู่ที่ไหน? - มันไร้สายAngels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้สาย[adj.] (raisāi) EN: wireless   FR: sans fil

English-Thai: Longdo Dictionary
EDGE(abbrev ) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wireless(n) วิทยุ,วิทยุโทรเลข,โทรศัพท์ไร้สาย

German-Thai: Longdo Dictionary
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top