Search result for

ไร้ผล

(31 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร้ผล-, *ไร้ผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
But if he'd had no such history, the lie wouldn't have worked.แต่ถ้าเขาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย คำโกหกคงไร้ผล Doubt (2008)
My arduous journey, however, was for naught.ใช่ การเดินทางที่ยากลำบากของฉัน กลับไร้ผล The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Um, now, this is slightly awkward, but I'm afraid you're late.สามีฉันพยายามรักษาอยู่หลายแห่ง แต่ก็ไร้ผลจนตอนนี้เขาแทบหมดหวังแล้ว The King's Speech (2010)
We've tried to no avail.เราพยายามแล้ว แต่ไร้ผล Everything Will Change (2010)
Education is also no goodเกรงว่ามันก็ไร้ผล 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I even ran the number 50 in case Sammy has some sort of predilection to Roman numerals.ฉันยังได้ลองหาจากเลข 50 เผื่อว่าแซมมี่ อาจต้องการสื่อโดยใช้เลขโรมัน แต่ก็ไร้ผล Coda (2011)
As a result, I must declare Captain Rogers killed in action.ว่าไร้ผล ดังนั้นจึงต้องขอประกาศว่ากัปตันโรเจอร์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ Captain America: The First Avenger (2011)
Your threats are empty, General.คำขู่ของท่าน\ ช่างไร้ผล ท่านนายพล Sunset (2012)
It counts for nothing if you don't believe in yourself.มันคงไร้ผล หากท่านไม่เชื่อในตัวท่านเอง The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Your threats are empty!คำขู่ของนายไร้ผล The Parking Spot Escalation (2012)
Andofcoursethiscomeswithunthinkable irrational behaviour, thecrashof 29 ,1987BlackMonday came with tragic suicides and murders,และมันมาอย่างคาดไม่ถึง แบบไร้เหตุไร้ผล เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวในปี 1987 แบล็คมันเดย์ทำให้คนก่อเหตุฆาตรกรรมและฆ่าตัวตาย Mama (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruitless[ADJ] ไร้ประโยชน์, See also: ไร้ผล, Syn. bootless, unsuccessful, vain, Ant. fruitful, successful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul

English-Thai: Nontri Dictionary
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
fruitless(adj) ไร้ผล,ไม่เป็นผล,ไม่มีผล,เป็นหมัน
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top