Search result for

ไม่ใช่

(83 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ใช่-, *ไม่ใช่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ใช่[V] be not, Example: เขาไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเด็กคนนั้นแต่เขาก็รักเหมือนลูกในไส้, Thai definition: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น, ปราศจากคุณสมบัตินั้น
ไม่ใช่หยอก[ADV] quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
ไม่ใช่เล่น[ADV] really, See also: not a little, very, Syn. จริงๆ, Example: ความอดทนของมนุษย์นี้ช่างสูงไม่ใช่เล่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ใช่ขี้ไก่ว. ไม่เลว, มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้.
ไม่ใช่เล่นว. เก่ง, พิเศษกว่าธรรมดา, เช่น ฝีปากไม่ใช่เล่น เด็กคนนี้ซนไม่ใช่เล่น.
ใหม่ไม่ใช่เก่า เช่น บ้านสร้างใหม่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
non est factum (L.)ไม่ใช่ข้อตกลงที่ทำไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-marineไม่ใช่ทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anutrientsไม่ใช่สารอาหาร [การแพทย์]
Endocrine Glands, Nonessentialไม่ใช่ต่อมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No.-ไม่ใช่ Lost Son (2004)
No.ไม่ใช่ Juno (2007)
no it's not.ไม่ใช่ The Instincts (2008)
No.ไม่ใช่ Old Bones (2008)
- No.-ไม่ใช่ Destroy Malevolence (2008)
It's not you.ไม่ใช่คุณหรอก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Not you!ไม่ใช่เธอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
No.ไม่ใช่ Turas (2010)
No.ไม่ใช่ Red Sky at Night (2010)
No.ไม่ใช่หรอก Coup de Grace (2011)
No..ไม่ใช่.. Dream High (2011)
No.ไม่ใช่ Sins of the Fathers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ใช่[v. exp.] (mai chai) EN: be not   FR: ne pas être
ไม่ใช่[v. exp.] (mai chai = mai chāi) EN: no, it isn't !   FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[xp] (mai chai kongkān arai khøng khun) EN: none of your business   FR: ce n'est pas votre affaire ; ce ne sont pas vos oignons (fam.)
ไม่ใช่ธรรมดา[adj.] (mai chai thammadā) EN: extraordinary   
ไม่ใช่สามัญ[adj.] (mai chai sāman) EN: extraordinary   
ไม่ใช่สำหรับทุกคน[xp] (mai chai samrap thuk khon) EN: not for everyone   
ไม่ใช่หยอก[adv.] (mai chai yøk) EN: quite   
ไม่ใช่หรอก[xp] (mai chai røk) EN: no, it isn't !   FR: pas du tout !
ไม่ใช่หรือ[xp] (mai chai reū) EN: isn't it ?   
ไม่ใช่อย่างนี้[xp] (mai chai yāng nī) FR: pas comme ça ; pas de cette façon

English-Thai: Longdo Dictionary
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be made out of whole cloth[IDM] ไม่ใช่ของจริง, See also: สร้างขึ้นมาจาก
far be it from me to do something[IDM] ไม่ใช่เรื่องของฉัน
derivative[ADJ] ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น, See also: ไม่ใช่ต้นกำเนิด, Syn. imitateed, secondhand original
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
factitious[ADJ] ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา, See also: ปลอม, กุขึ้นเอง, ที่ทำด้วยฝีมือมนุษย์, ที่สมมติ, Syn. artificial
get beyond[PHRV] ไม่ขำ, See also: ไม่ใช่เรื่องตลก, Syn. be beyond, get past
in one's own time[IDM] ไม่ใช่เวลาทำงาน, See also: ไม่ใช่ช่วงทำงาน
no skin off someone's nose[IDM] ไม่ใช่เรื่องของบางคน
no spring chicken[IDM] ไม่ใช่หนุ่มสาว
not someone's cup of tea[IDM] ไม่ใช่สิ่งที่ชอบ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
ain't(เอนทฺ) am not, is not, are not, has not, have not, ไม่ใช่
aliunde(เอลีอัน' ดี) adv., adj. ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น, ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)

English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
gentile(n) คนนอกศาสนา,ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติยิว
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
neither(adj) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
noncommissioned(adj) ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ
none(adj,adv) ไม่ ,ไม่มีเลย,ไม่ใช่,ไม่
nonmetallic(adj) ไม่ใช่โลหะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
いいえ[いいえ,iie, iie ,iie] (n ) ไม่ใช่, เปล่า

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
keinไม่มี, ไม่ใช่
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
meckern(vi) |meckerte, hat gemeckert| บ่น, บ่นจู้จี้ (ไม่ใช่บ่นรำพึงรำพัน) , See also: jammern
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suboptimal {adj}ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

French-Thai: Longdo Dictionary
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top