Search result for

ไม่เหมาะสม

(44 entries)
(0.0967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เหมาะสม-, *ไม่เหมาะสม*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like you got nailed, just not in the way you wanted.ดูเหมือนว่าเอได้คู่ควงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะ There Might be Blood (2008)
You thought we could be decent men in an indecent time.แกคิดหรอว่าเราจะสามารถหาคนเหมาะสมมาได้ ในเวลาที่ไม่เหมาะสม The Dark Knight (2008)
You know, some families might consider this inappropriate behavior.บางครอบครัวอาจคิดว่า เจ้ามี พฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสมThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm completely out of countenance.ข้าทำตัวไม่เหมาะสมThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I must crave your indulgence for appearing in this unseemly fashion.ข้าขอความเมตรา สำหรับการแสดงตัว ในทางที่ไม่เหมาะสมThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Why should I teach someone the improper ways of swindling?ทำไม ฉันต้องสอนให้คนโกงไพ่ อย่างไม่เหมาะสมด้วย? Episode #1.5 (2008)
He's not fit to be your brother so pretend you do not know him.เขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นพี่ชายของลูก ดังนั้น, แกล้งทำเป็นไม่รู้จักเขา. Episode #1.5 (2008)
Misfits following a misfit in hope of rescuing a misfit.ถึงจะดูไม่เหมาะสม ก็ยังมีความหวังที่จะช่วยได้ The Forbidden Kingdom (2008)
That's inappropriate.นี่มันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง Pineapple Express (2008)
No, that would not be appropriate. He is my superior.ไม่,นั่นไม่เหมาะสมที่ฉันจะทำ เขาตำแหน่งสูงกว่าฉัน Doubt (2008)
- an improper relationship with your son.-ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกชายคุณ Doubt (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable   FR: impropre

English-Thai: Longdo Dictionary
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiss[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
be out of keeping with[IDM] ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
be out of place[IDM] ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
made for each other[IDM] ไม่เหมาะสมกัน, See also: เข้ากันไม่ได้
out of keeping with[IDM] ไม่เหมาะสมกับ
illy[ADV] ไม่ดี, See also: ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, Syn. badly, ill
improper[ADJ] ไม่เหมาะสม (คำทางการ), See also: ไม่สมควร, Syn. unbecoming, unsuitable, Ant. proper, suitable
look bad[PHRV] ไม่เหมาะสม, Ant. look good
look good[PHRV] ไม่สมควร, See also: ไม่เหมาะสม
misbecome[VT] ไม่เหมาะสม (คำทำการ), See also: ไม่พอดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
disqualifyvt. ตัดสิทธิ,ทำให้ไม่เหมาะสม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill-boding(อิล'โบดิง) adj. โชคไม่ดี,ฤกษ์ไม่ดี,ไม่เหมาะสม,ไม่เป็นมงคล, Syn. inauspicious
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence)

English-Thai: Nontri Dictionary
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
impolitic(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร
inapplicable(adj) ใช้ไม่ได้,ไม่เหมาะสม
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง
incorrect(adj) ไม่ถูกต้อง,ไม่เหมาะสม,ผิด
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
misfit(vt) ผิดขนาด,ไม่เหมาะสม,ไม่คู่ควร
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top