Search result for

ไม่สู้

(26 entries)
(0.0837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สู้-, *ไม่สู้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่สู้ว. ไม่ค่อย เช่น ไม่สู้ดี คือ ไม่ค่อยดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you fight for me? !ทำไมไม่สู้เพื่อข้า? Vampire Hunter D (1985)
Why not fight harder?ทำไมไม่สู้สุดฤทธิล่ะ? Dirty Dancing (1987)
- No, sir, I won't fight you.- ไม่ครับ ผมไม่สู้พ่อครับ American Beauty (1999)
-Why don't you fight back?ทำไมเราไม่สู้กับมัน The Time Machine (2002)
They wouldn't use our technology or fight an airborne battle 'cause they know eventually we would use nuclear weapons.มันจะไม่สู้กับเราด้วยวิธีทางอากาศ เพราะมันรู้ว่าในที่สุดเราก็จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ Signs (2002)
You're hurting me! I'm not violent. I'm...ฉันไม่สู้ ฉันต่อต้านความรุนแรง The Dreamers (2003)
I'm against violence. - I'm not gonna resist.- ดูสิ ยอมแล้ว ฉันไม่สู้ The Dreamers (2003)
Honey, it's not going to work this time,มันไม่สู้น่ะ Eating Out (2004)
I'm not going to let this affect meถ้าฉันไม่สู้ มันก็จะตามมาหลอกหลอนฉัน Rice Rhapsody (2004)
Mikseivät he tulita takaisin? He odottavat.- ทำไมพวกนั้นไม่สู้Kingdom of Heaven (2005)
Why doesn't he fight back?ทำไมเขาถึงไม่สู้The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Why don't you fight it with us instead of running away?เธอมัวแต่คิดจะวิ่งหนีมัน ทำไมไม่สู้มันล่ะ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage   FR: abandonner
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused   
ไม่สู้จะ[X] (mai sū ja ) EN: not so   
ไม่สู้ดีนัก[X] (mai sū dī nak) EN: not so good ; indifferent   
ไม่สู้สบายใจนัก[v. exp.] (mai sū sabāijai nak) EN: not be so happy   
ไม่สู้สายตา[v. exp.] (mai sū sāitā) EN: avoid someones eyes   
ไม่สู้เป็นไร[xp] (mai sū penrai) EN: it doesn't make much difference ; it does not matter   
ไม่สู้เลวนัก[xp] (mai sū lēo nak) EN: not too bad   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
number systemระบบจำนวนหมายถึงจำนวนตัวเลขในแต่ละระบบ เช่น ระบบฐานสิบ จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 10 ตัว (นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป) คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ฐานสอง จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 2 ตัว คือ 0 กับ 1 นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานแปด ฐานสิบหก ฯ เลขระบบฐานอื่นไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top