Search result for

ไม่สุภาพ

(47 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สุภาพ-, *ไม่สุภาพ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยาบ, หยาบ ๆไม่สุภาพ เช่น กิริยาหยาบ พูดหยาบ, ไม่เรียบร้อย เช่น เก็บข้าวของสุมไว้หยาบ ๆ, สาก ๆ เช่น ฝ่ามือฝ่าเท้าหยาบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't expect you to be so aggressive.ฉันไม่ได้ถามคุณตรงๆ มันดูไม่สุภาพ Lucky Thirteen (2008)
Foul language is an issue.. for me.คำไม่สุภาพเป็นปัญหา... สำหรับชั้น Death Race (2008)
Hey, why do you speak in informal terms with me?เฮ้, ทำไมพูดไม่สุภาพกับผม? Episode #1.7 (2008)
Looking at the atmosphere, it would be impolite to hide this.ดูจากบรรยากาศ, มันคงไม่สุภาพนัก ถ้าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ. Episode #1.8 (2008)
If I may be so fucking impolite, Hani I almost died in that goddamn room.แล้วผมไม่สุภาพหรือไง ฮานี่ ผมเกือบตายในห้องนั้นแล้ว Body of Lies (2008)
M.J., you're being rude.เอ็ม เจ ลูกกำลังไม่สุภาพนะ Bargaining (2009)
Noel, if you use abusive language to myself or my colleague, or threatening behaviour, I will have you escorted back to your cell and...โนเอล ถ้าหากนายใช้ภาษาไม่สุภาพ กับชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของชั้น หรือมีพฤติกรรมข่มขู่อีก ชั้นจะส่งนายเข้าห้องขัง แล้วจากนั้น Harry Brown (2009)
and it's not polite to brag.แล้วการขู่กันแบบนั้น มันก็ไม่สุภาพเลยนะ Sigh (2009)
Oh, I'm sorry. I'm being rude argh...โอ้ ขอโทษครับ ผมไม่สุภาพเลย Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
I'm sorry. That was really rude.ฉันขอโทษ นั่นมันไม่สุภาพเลย Dan de Fleurette (2009)
Sorry to interrupt. Quick question.ไม่สุภาพเหมือนวัวป่า , คุณเข้าใจเขา G-Force (2009)
- You're being rude.- เธอกำลังทำตัวไม่สุภาพนะ 17 Again (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite   FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caddish[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Ant. ungentlemanly
discourteous[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered
foul[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย
ill-mannered[ADJ] ซึ่งไม่มีมารยาท, See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, Syn. ill-bred, impolite, rude, Ant. polite, well-bred
impolite[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย, Syn. discourteous, ill-mannered, rude, Ant. polite
rudely[ADV] อย่างหยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Syn. impolitely, unmannerly
uncourteous[ADJ] ไร้มารยาท, See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, Syn. rude, Ant. courteous, polite
uncourtly[ADJ] หยาบ, See also: ไม่สุภาพ, Syn. discourtenous, unceremonious, ungentlemanly, unladylike, impolite, uncivil, ill-bred
underbred[ADJ] ไม่ได้รับการอบรม, See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่ได้รับการสั่งสอน, Ant. ill-bred, badly brought up
ungracious[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: วางปึ่ง, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท, Syn. discourteous, uncivil, gruff, rough, surly, Ant. courteous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust

English-Thai: Nontri Dictionary
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
uncivil(adj) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ป่าเถื่อน
ungracious(adj) ไม่สุภาพ,ไม่กรุณา,วางปึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,
Unkraut(n colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top