Search result for

ไม่สามารถ

(90 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สามารถ-, *ไม่สามารถ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unableไม่สามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impracticableไม่สามารถจะทำได้, ไม่เป็นอันจะทำได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfit to pleadไม่สามารถที่จะสู้คดีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infecundไม่สามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
doli incapax (L.)ไม่สามารถรู้ผิดชอบ (ในการกระทำผิดอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonrecyclable ไม่สามารถนำกลับมาใช้
ไม่สามารถนำกลับมาใช้ [สิ่งแวดล้อม]
Agglutinins, Incompleteไม่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงจับกลุ่ม, แอนติบอดีย์ชนิดไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Anomiaไม่สามารถเลือกหาคำ [การแพทย์]
Aquesiaไม่สามารถรับรู้รสได้เลย [การแพทย์]
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Disgraphiaไม่สามารถจะเขียนหรือแต่งได้ [การแพทย์]
Dislocations, Complexไม่สามารถจัดดึงให้เข้าที่ได้ [การแพทย์]
Dysphasiaไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ,ดิย์สฟาเสีย,พูดไม่ได้แต่เขียนได้ [การแพทย์]
Dysphasia, Sensoryไม่สามารถเข้าใจภาษาและส่งภาษาได้ไม่แตกฉาน [การแพทย์]
Irreducibilityไม่สามารถจะดันกลับเข้าไปภายในได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next fall? Something you wouldn't be able to dฤดูใบไม้ร่วงต่อไป คุณคงไม่สามารถจะทำได้อีกแล้วล่ะ D New Haven Can Wait (2008)
Whoever said, "you can't have it all,"ใครนะเคยพูดว่า "คุณไม่สามารถมีทุกอย่างได้" Chuck in Real Life (2008)
You can't make me give up my job with eleanor. watch me.เธอไม่สามารถทำให้ฉันเลิกทำงานกับเอเลนอร์ได้หรอก คอยดูสิ Pret-a-Poor-J (2008)
Unless you can convince me why I should stay, of course.ถ้าเธอไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าทำไมฉันควรจะอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
The reason we can't say those three words to each otherสาเหตุที่เราไม่สามารถพูดคำ3คำนั้นได้ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm afraid I can't let you in.ผมต้องขอโทษด้วยเพราะผมไม่สามารถให้คุณเข้าไปได้ There Might be Blood (2008)
I just can't help but wonderฉันไม่สามารถช่วยได้ แต่มันน่าพิศวงนะ There Might be Blood (2008)
Jenny, you can't just go through lifeเจนนี่ ลูกไม่สามารถให้ชีวิตผ่านไปแบบนี้ได้นะ There Might be Blood (2008)
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
Either way, I can't keep expecting you to save me.เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ไม่สามารถเก็บความคาดหวังไวกับผม Odyssey (2008)
And we can't take all the credit.และเราไม่สามารถเชื่อเขาได้ทั้งหมด Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สามารถ[adj.] (mai samāt) EN: unable ; not capable   FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่สามารถควบคุมได้[adj.] (mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable   FR: incontrôlable
ไม่สามารถจะวัดได้[adj.] (mai samāt ja wat dāi) EN: immeasurable   
ไม่สามารถทำได้[v. exp.] (mai samāt tham dāi) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai samāt phayākøn dāi) EN: unpredictable   FR: imprévisible
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai samāt phisūt wā phit dāi) EN: incontestable   
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้[adj.] (mai samāt līklīeng dāi) EN: inevitable   
ไม่สามารถอธิบายได้[adj.] (mai samāt athibāi dāi) EN: inexplicable   
ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้[adj.] (mai samāt plīenmeū dāi) EN: non-negotiable   FR: non négociable
ไม่สามารถแก้ไขได้[adj.] (mai samāt kaēkhai dāi) EN: irreparable   

English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be of unsound mind[IDM] ไม่สามารถตัดสินได้ (ทางกฎหมาย), See also: ไม่มีสามารถควบคุมตนเองได้
be out of the question[IDM] ไม่ต้องพูดถึง, See also: ไม่สามารถพิจารณาได้, Syn. be out
certain[ADJ] ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: หนีไม่พ้น, Syn. inevitable, unavoidable
fall into arrears[IDM] ไม่สามารถจ่ายเงินหรือหนี้ได้ทันเวลา
get nowhere[PHRV] ไม่สามารถไปที่ใดได้, See also: ไม่มีที่ไป, Syn. get no place, lead nowhere
go dry[PHRV] ไม่สามารถให้นมได้ (วัว)
go unheard[PHRV] ทำให้ไม่ได้ยิน, See also: ไม่สามารถได้ยิน
it's not on[IDM] ไม่สามารถพิจารณาได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณา, ไม่อาจยอมรับได้
have no staying-power[IDM] ขาดความอดทน, See also: ไม่สามารถทนได้ต่อไป
not able to go on[IDM] ไม่สามารถดำเนินต่อไป (ใช้ can't แทน not able to ได้), See also: ไม่อาจมีชีวิตต่อไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
aphanite(แอฟ'ฟะไนท) แร่หินอย่างละเอียดที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่า. -aphanitic adj. -aphanitism n. (a fine-grainedigneous rock)

English-Thai: Nontri Dictionary
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
defenseless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
immeasurable(adj) มากมาย,ไม่มีขอบเขต,ไม่สามารถวัดได้
impracticable(adj) ใช้การไม่ได้,ไม่สามารถทำได้,จัดการไม่ได้
inadmissible(adj) ต้องห้าม,ไม่สามารถจะรับได้
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
undegradableไม่สามารถย่อยสลายได้
unidentifyไม่สามารถจะพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ว่าเป็นใคร

German-Thai: Longdo Dictionary
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้ , See also: A. zum Glück,
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top