Search result for

ไม่รวม

(40 entries)
(0.2288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รวม-, *ไม่รวม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
x (excluding)ไม่รวม, นอกจาก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excluding (x)ไม่รวม, นอกจาก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nient compriseไม่รวมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.i. (ex interest)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex interest (x.i.)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.c. (ex capitalisation)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex capitalisation (x.c.)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.d. (ex dividend)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deconjugatedไม่รวมตัวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...at fine stores everywhere. Batteries not included.ตามร้านค้าทั่วไป ไม่รวมแบตเตอรี่ครับ *batteries not included (1987)
Not to mention that, uh, pirates are not known to be men of their words.นี่ยังไม่รวมภาษิตที่ว่า ไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะ The Princess Bride (1987)
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
Not including prerelease marketing costs.นี่ยังไม่รวมถึง ค่าการตลาดอีกด้วย eXistenZ (1999)
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ American Beauty (1999)
Yeah, America's great, isn't it? Except for the South.ช่าย อเมริกานี่มันดี จริง ๆ ไม่รวมพวกฝั่งใต้นะ Death Has a Shadow (1999)
Not to mention the damage you inflicted on a Whomping Willow that's been on these grounds since before you were born.ยังไม่รวมความเสียหาย ของต้นวิลโลว์เก่าแก่ ที่อยู่มาก่อนพวกเธอจะเกิดเสียอีก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm not having dinner with himฉันจะไม่รวมโต๊ะกับน้องชายเธอ A Tale of Two Sisters (2003)
I said I'm not having dinner with that guyฉันบอกว่าจะไม่รวมโต๊ะกับน้องชายเธอ A Tale of Two Sisters (2003)
And for what?ยังไม่รวมกับเงินที่ฉันต้องจ่ายให้ทานากะอีกนะรู้มั้ย? Memoirs of a Geisha (2005)
You have it after lunch and dinner, so why not in the morning as well?ที่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นยังทานได้ แล้วไงไม่รวมมื้อเช้าด้วยเลย Imagine Me & You (2005)
That doesn't include the ones on my face.มันไม่รวมอันหนึ่งบนหน้าฉันนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รวม[n. exp.] (mai rūam ) FR: ne comprend pas ; sauf ; hormis ; excepté
ไม่รวมค่าส่ง[n. exp.] (mai rūam khā song) FR: frais de port non compris ; frais de port non inclus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ex[PREP] ไม่รวม, See also: ไม่คิดรวม
leave alone[PHRV] ไม่นับรวม, See also: ไม่รวม, Syn. let alone
leave out of[PHRV] ไม่รวมไว้ใน, See also: ไม่รับเข้า, ไม่เอามาเกี่ยวข้อง
miss out[PHRV] ไม่ใส่, See also: ไม่รวม, Syn. delete from, erase from
say nothing of[IDM] ไม่เอ่ยถึง, See also: ไม่รวมถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
tare(แทร์') n. น้ำหนักภาชนะหรือสิ่งห่อ,การหักน้ำหนักดังกล่าวออก,น้ำหนักพาหนะที่ไม่รวมน้ำหนักสินค้าหรือคนโดยสาร vt. หาน้ำหนักดังกล่าว, (slang) กลาสีเรือ ศิลปะ

English-Thai: Nontri Dictionary
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
except(vt) ยกเว้น,ไม่รวม,ไม่นับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exclude (vt ) ไม่รวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
以外[いがい, igai] (adj) ไม่รวม..., ยกเว้น...

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top