Search result for

ไม่มีสี

(26 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีสี-, *ไม่มีสี*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorlessไม่มีสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's colorless, it's odorless.ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น Cowboys and Indians (2009)
- Security Planning Director Sawamura Takayuki) So if the pH doesn't decrease enough, the meat wouldn't have that vivid red color.ถ้าค่า pH ไม่ลดลงเพียงพอ เนื้อก็ไม่มีสีแดงสด Orutorosu no inu (2009)
They only had red icees, no blue.เขามีแต่ไอซี่สีแดง ไม่มีสีฟ้า The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
There's no green there.ไม่มีสีเขียวที่นั้น Avatar (2009)
No white, no veil, no rice. Well, what will your mother say?ไม่มีสีขาว ไม่โพกหัว แม่เธอจะว่ายังไงจ๊ะ With You I'm Born Again (2010)
Yellow. Tuscan gold. Yellow.เหลือง สีทอง Tuscan เหลือง แบบว่าไม่มีทัสคานี่ ไม่มีสีทอง Letters to Juliet (2010)
Like all the color just came out of the world.อย่างกับว่าโลกนี้ ไม่มีสีสันอีกต่อไป Born This Way (2011)
We don't have it in taupe.เราไม่มีสีน้ำตาลหม่น Any Moment (2012)
The discolored areas on the skull... could've been caused by exposure to light over time.ส่วนที่ไม่มีสีของกระโหลก อาจจะได้รับแสงมาเป็นเวลานาน The Ghost in the Machine (2012)
We can't make the picture without the color red.เราถ่ายทำไม่ได้ถ้าไม่มีสีแดง Saving Mr. Banks (2013)
It's colorless and odorless, but lethal in imprecise doses.มันไม่มีสี และไม่มีกลิ่น แต่อันตรายถึงตาย หากใส่ปริมาณไม่ถูกต้อง Stonehearst Asylum (2014)
No more colored restrooms.ห้องน้ำไม่มีสีมากขึ้น Hidden Figures (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีสี[adj.] (mai mī sī) EN: colourless   FR: incolore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pale[ADJ] ไม่มีสี, See also: (สี) ซีด, Syn. white, colorless, Ant. colorful, colored
wishy-wash[ADJ] ไม่มีสีสัน, See also: จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, Syn. bland, flavorless, insipid, Ant. tasteful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
thin(ธิน) adj.,adv.,vt.,vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง,ผอม,น้อย, (เลี้ยง) เล็ก,อ่อน,จาง,ซีด,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดส่วนสำคัญ,ไม่มีสี., See also: thinly adv. thinness n., Syn. slim,skinny

English-Thai: Nontri Dictionary
achromatic(adj) ไม่มีสี
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์

German-Thai: Longdo Dictionary
farblos(adj) ที่ไม่มีสี
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top