Search result for

ไม่มีวัน

(25 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีวัน-, *ไม่มีวัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีวัน[AUX] shall never, Syn. ไม่มีทาง, Example: คนที่ขยันขันแข็งไม่มีวันจะตกอับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่มีวันเสียละว. ไม่มีทางจะเป็นไปได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ever.ไม่มีวัน Hush Hush (2013)
The rule is never retreat, never surrender.กฎคือถ้าไม่ถอย ก็จะไม่มีวันได้รับชัยชนะ New Haven Can Wait (2008)
Will never say those words to you.จะไม่มีวันพูดคำเหล่านั้นกับคุณเด็ดขาด Chuck in Real Life (2008)
Then you will never have me.งั้นคุณก็ไม่มีวันได้ผมหรอก Chuck in Real Life (2008)
Some faces you don't forget.- ใบหน้าที่คุณไม่มีวันลืม There Might be Blood (2008)
That's never gonna happen.ไม่มีวันล่ะ Odyssey (2008)
I knew you would never buy it yourself,ฉันรู้ว่าคุณไม่มีวันซื้อมันเองแน่ Adverse Events (2008)
He will never call you "Mommy." I suggest you turn toJesus. Is he gonna be okay?เขาจะไม่มีวันได้เรียกเธอว่าแม่ ฉันขอแนะให้เธออยู่กับพระองค์ เขาไม่เป็นอะไรนะ Pilot (2008)
He will not forgive himself for making his people suffer.เขาไม่มีวันอภัยให้ตัวเองเป็นแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
You execute Gwen's father and I will never forgive you.เจ้าสังหารบิดาของเกว็น ช้าไม่มีวันให้อภัยแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
My lord, they will never capture me or this ship.นายท่าน พวกมันไม่มีวันจับข้า หรือยานลำนี้ได้ Destroy Malevolence (2008)
I would never kill Chelsea.หนูไม่มีวันฆ่าเชลซีหรอกค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีวัน[adv.] (mai mī wan) EN: never ; under no circumstances   FR: jamais ; en aucune circonstance
ไม่มีวันหมด[adj.] (mai mī wan mot) FR: illimité

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dateless(เดท'ลิส) adj. ไม่มีวันที่ (หรือวันเดือนปี) ,เก่ามากจนไม่รู้วันเดือนปี,ยุคโบราณกาล,ไร้เพื่อน,
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
noway(โน'เว ,โนเวซ) adv. ไม่มีทาง,ไม่มีวัน,ไม่เลย
noways(โน'เว ,โนเวซ) adv. ไม่มีทาง,ไม่มีวัน,ไม่เลย

English-Thai: Nontri Dictionary
dateless(adj) ไม่ได้ลงวันที่,ไม่มีวันที่,ไม่มีวันสิ้นสุด,ไม่มีวันหมดอายุ
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
imperishable(adj) ไม่มีวันตาย,ไม่เสื่อมเสีย,ทนทาน
noway(adv) ไม่มีทางใดเลย,ไม่มีวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top