Search result for

ไม่ครบ

(23 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ครบ-, *ไม่ครบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดไม่ครบ, บกพร่อง, เช่น ศีลขาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You never leave a bookshop unless you've checked every corner.พ่อไม่เคยออกจากร้านหนังสือร้านไหนเลย ถ้ายังตรวจดูไม่ครบทุกซอกทุกมุม Inkheart (2008)
- I'm not quite 10 weeks.ฉันยังไม่ครบ 10 สัปดาห์เต็มค่ะ Marley & Me (2008)
Whoa, we're contiguously short this evening.โอ เรามากันไม่ครบนะเนี่ยเย็นนี้ Pathology (2008)
Count your fingers after he shakes your hand, boy.จะจับมือเค้า.. ระวังนิ้วกลับมาไม่ครบนะ Invictus (2009)
The eclipse is over 2 days, we will the other Dragon Balls are never on time.อีกสองวันจะถึงสุริยคราส เราหาดราก้อนบอลได้ไม่ครบเจ็ดลูกแน่ Dragonball: Evolution (2009)
We haven't done a complete assessment yet but it looks like we lost it.เรายังทำการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้ 2012 (2009)
This door is quite wide so even if the cameras didn't catch the middle it's likely that no one would feel there was anything wrong.ประตูนี่กว้างทีเดียว.. ดังนั้นกล้องเลยจับภาพได้ไม่ครบ.. มันเป้นแบบนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าผิดปกติ Episode #1.3 (2009)
There aren't enough curse words in the world to satisfy me right now.- คำสาปแช่งในโลกนี้ยังมีไม่ครบ The Lost Boy (2009)
-It had to be a rough job because of no proper materials~~ Hope you'd be tolerant enough to find it cute ^^ --อุปกรณ์มันไม่ครบน่ะ มันเลยออกมาไม่ดีเท่าไหร่ ทนดูว่ามันน่ารักแล้วกันนะ The Man from Nowhere (2010)
But, the list is incomplete.แต่ รายชื่อไม่ครบ Airiseu: Deo mubi (2010)
But you know what? The collection's not complete.แต่คุณรู้ไหม คอลเลคชั่นนี้ไม่ครบ The Uncanny Valley (2010)
Even though he withheld information and tested you.ที่เขาบอกข้อมูลไม่ครบ แถมยังทดสอบคุณอีก The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ครบ[adj.] (mai khrop) EN: incomplete   FR: incomplet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken[ADJ] ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
odd[ADJ] ไม่มีคู่, See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง, Syn. one, Ant. pair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
parameterพารามิเตอร์ตัวแปรเสริมหมายถึง ค่า ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเลข หรือตัวอักขระ ที่ใช้ในการสร้างสมการหรือคำสั่ง (statement) ข้อความที่จะเห็นบนจอภาพบ่อย ๆ เช่น "parameter missing" หมายความว่า ใส่ข้อความไม่ครบ เช่น ให้ย้ายแฟ้มข้อมูล A แต่ไม่บอกว่าย้ายไปที่หน่วยบันทึกใด (เช่น จะให้ไปที่ a : หรือ b:)
premature(พรีมะทัวร์') adj. ยังไม่เจริญโตเต็มที่,ยังไม่ถึงเวลาอันควร,ก่อนถึงเวลากำหนด,ยังไม่ครบ, See also: prematurity n.
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่บริบูรณ์,ขาด
premature(adj) ยังไม่ครบกำหนด,ก่อนกำหนด,ชิงสุกก่อนห่าม,ก่อนเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top