Search result for

ไฟไหม้

(27 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฟไหม้-, *ไฟไหม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟไหม้[V] be on fire, See also: catch fire, Syn. ไฟลุก, ไฟเผา, Example: เมื่อวานเกิดไฟไหม้ที่ทุ่งท้ายซอย รถดับเพลิงหลายคันต้องมาดับอยู่นาน, Thai definition: ลุกเผาไหม้สิ่งต่างๆ จนเสียหายเพราะเปลวไฟ
ไฟไหม้[V] be on fire, See also: catch fire, Syn. ไฟลุก, ไฟเผา, Example: เมื่อวานเกิดไฟไหม้ที่ทุ่งท้ายซอย รถดับเพลิงหลายคันต้องมาดับอยู่นาน, Thai definition: ลุกเผาไหม้สิ่งต่างๆ จนเสียหายเพราะเปลวไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก,การบาดเจ็บจากไฟไหม้,ไฟไหม้,บาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้,ความร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แผลถูกความร้อน,ไหม้,บาดแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก,บาดแผลไฟไหม้,ไฟลวก,แผลไหม้,แผลไฟไหม้ [การแพทย์]
Fire and Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Firesไฟไหม้,ไฟ,การลุกไหม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FIRE!ไฟไหม้House on Fire (2009)
Treat him for the burns.รักษาไฟไหม้เขา The Itch (2008)
Uh, burns are healing fine. He's stable otherwise.ไฟไหม้รักษาได้ดี อาการเขาทรงตัว The Itch (2008)
You see all the different crispy Claires over there.คุณจะเห็นความแตกต่างของ แคลร์ที่ถูกไฟไหม้ในแบบต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Fire! Fire! Fire!ไฟไหม้ ไฟไหม้Bolt (2008)
It's not real.ไฟไหม้ที่นี่ อาทิตย์ที่แล้ว The Eye (2008)
I'm on fire!ฉันไฟไหม้ Superhero Movie (2008)
This passenger remembers fire on board, maybe, before impact.ผู้โดยสารคนนี้เห็นไฟไหม้บนเครื่อง อาจเกิดก่อนเครื่องตก Passengers (2008)
There was a fire.เกิดไฟไหม้ขึ้น The Lazarus Project (2008)
Then there was the fire in the warehouse and the publishers went out of business.พอมีไฟไหม้โกดัง... สำนักพิมพ์ก็เลยเจ๊ง Inkheart (2008)
The day our house caught fire...วันที่ บ้านของเราถูกไฟไหม้... . Episode #1.7 (2008)
Putting our home on fire.ทำให้บ้านของเราไฟไหม้Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ไฟไหม้[X] (faimai) EN: fire !   FR: au feu !

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้

English-Thai: Nontri Dictionary
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
火事[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้

German-Thai: Longdo Dictionary
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top