Search result for

ไพร

(78 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพร-, *ไพร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บาคาร่า[บา-คา-ร่า-เอ็ม-ไพร์-777] บาคาร่า เป็นเกมไพ่อย่างหนึ่งที่สามารถทำเงินได้จริง รวยด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเกมออนไลน์ ㄅˋ%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b, ㄅˋ%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/>เล่นบาคาร่าฟรีEMPIRE777 เอ็มไพร์777[เอ็ม-ไพร์-777] (n ) สุดยอดสล็อตฟรีเครดิต และ พนันออนไลน์ ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องสมัคร ฟรี 300 บาท

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผีไพร (n ) forest spirit; a kind of ghost living in a forest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] gem, See also: jewel, precious stone, Count unit: เม็ด, Thai definition: มณีอันมีค่า
ไพร[N] enemy, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ไพริน, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Count unit: คน, พวก
ไพร[ADJ] beautiful, See also: fine, prosperous, Syn. งาม, รุ่งเรือง, เจริญ
ไพร[N] peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ไพร[ADJ] base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ไพร[N] commoner, See also: common people, subjects, folk, citizens, Syn. คนสามัญ, Example: ไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีในสังคมปัจจุบันล้วนแต่ปรารถนาเงินทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ชาวเมืองธรรมดา, พลเมืองสามัญ
ไพรชน[N] quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ไพรที[N] altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
ไพรที[N] edge of the roof, Syn. ขอบชายคา, Thai definition: ที่สุดชายคาชั้นบนต่อกับชายคาชั้นล่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพร(ไพฺร) น. ป่า
ไพรขอบ, ริม, เรียกตอกเส้นกลม ๆ ที่อยู่ใต้ขอบกระบุงกระจาดเป็นต้น ว่า ตอกไพร.
ไพร(ไพฺร่) น. พลเมือง, ประชาชน, ราษฎรสามัญ.
ไพรคิ้วน. ลายเขียนเป็นเส้นคิ้วที่หัวโขน.
ไพรจิตร(ไพฺรจิด) ว. ไพจิตร.
ไพรชน(ไพฺร-) น. ไพชน.
ไพรชยนต์(ไพฺรชะยน) น. ไพชยนต์.
ไพรฑูรย์(ไพฺร-) น. ไพฑูรย์.
ไพรที(ไพฺร-) น. ไพที.
ไพรบูลย์(ไพฺร-) น. ไพบูลย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyroxeneไพรอกซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyreneไพรีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyrenoidไพรีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pyrethroidไพรีทรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Primaquineไพรมาควีน [TU Subject Heading]
Primatesไพรเมทส์ [TU Subject Heading]
Pyranometerไพรานอมิเตอร์ [TU Subject Heading]
Pyrazinamideไพราซินาไมด์ [TU Subject Heading]
Pyrethrinsไพรีทริน [TU Subject Heading]
Pyrethroidsไพรีทรอยด์ [TU Subject Heading]
Pyrethrum (Plant)ไพรีทรัม [TU Subject Heading]
Pyridineไพริดีน [TU Subject Heading]
Pyridinesไพริดินส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a lovely surprise.ช่างน่าเซอร์ไพรส์จริงๆ, โอ้ว.. New Haven Can Wait (2008)
Oh, and who doesn't like a surprise?ใครล่ะจะไม่ชอบเซอร์ไพรส์ใช่มั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
Dean berube. What a surprise.ดี บีรับ มีอะไรจะเซอร์ไพรส์หรอคะ There Might be Blood (2008)
Pyroxene.ไพร๊อกซีน The Itch (2008)
You know, I thought, uh, as like a surprise... we could mount it in the club, you know, like on the- on the wall.คิดว่าเป็นเหมือนการเซอไพรซ์ เราสามารถติดมันในคลับ อย่างเช่นบนผนัง Pilot (2008)
You never cease to surprise me.เจ้าไม่เคยหยุดเซอร์ไพรซ์ข้าเลยนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
I need to fetch more herbs. I'll be back.ผมจะไปเก็บสมุนไพรมาเพิ่ม เดี๋ยวมา Valiant (2008)
It's a tincture, made from the lobelia plant.มันเป็นน้ำยาสมุนไพร ค้นจากต้นโลบิเลีย Le Morte d'Arthur (2008)
An ancient remedy for poisonous bites.สมุนไพรโบราณใช้รักษาพิษร้าย Le Morte d'Arthur (2008)
Primatech paper is always on the lookoutไพรมาเทคเปเปอร์นั้นจะคอยเฝ้ามองดู Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพร[n.] (phrai) EN: forest ; wood ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m]
ไพร[n.] (phrai) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border   FR: bord [m]
ไพร[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; parvenu ; ordinary poor people   FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péjor.)
ไพร[adj.] (phrai) EN: common   FR: discourtois ; mal élevé ; mal né
ไพรเมต[n.] (phraimēt) EN: primate   FR: primate [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
comprise(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain,include -Conf. consist,include -Conf. compose,constitute
comprize(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain,include -Conf. consist,include -Conf. compose,constitute

English-Thai: Nontri Dictionary
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
ignobly(adv) อย่างต่ำช้า,อย่างเลวทราม,อย่างไพร
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพร
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top