Search result for

ไต่สวน

(34 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไต่สวน-, *ไต่สวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไต่สวน[V] inquire, See also: hold an in query, investigate, interrogate, Syn. สอบสวน, ทวนความ, Example: ตำรวจกำลังไต่สวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนอยู่, Thai definition: ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไต่สวนก. สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือไม่.
ไต่สวนมูลฟ้องดู การไต่สวนมูลฟ้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we take him out of the picture for a while, just might help calm things down until the hearing's finished;ถ้าเราย้ายเขาออกไปชั่วคราว คงพอช่วยให้เรื่องสงบลงได้ จนกว่าจะไต่สวนจบ Changeling (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
I'd like to give Richard Nixon the trial he never had.ผมอยากให้ริชาร์ด นิกสัน โดนไต่สวนสักครั้ง Frost/Nixon (2008)
- I'll take these cases one by one.- ศาลจะไต่สวนทีละคน The Reader (2008)
I've listened to the Testimony ...and taking in to special consideration agent O'Conner'sศาลฟังการไต่สวน รวมทั้งการพิจารณาเป็นพิเศษ Fast & Furious (2009)
At the hearing this morning, you said you had no regrets about what you've done.ในการไต่สวนเมื่อเช้า คุณบอกว่าไม่เคยเสียใจ ในสิ่งที่คุณเคยทำ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Soon you'll be brought to trial by the Senate and most likely spend a very long time in a cell just like this one.ในไม่ช้าเจ้าจะถูกนำตัวไปให้สภาสูงไต่สวน และเจ้าก็จะได้ใช้ชีวิตนานแสนนานอยู่ในคุก แบบนี้ไง Dooku Captured (2009)
We'll get you a proper investigation.เราจะให้การไต่สวนที่เหมาะสมแก่เจ้าเอง The Hidden Enemy (2009)
Now the Jedi prepare to transport Vindi to the Republic capital for trialและตอนนี้เจไดได้เตรียมการที่จะส่งวินดี ไปยังเมืองหลวงของสาธารณรัฐเพื่อทำการไต่สวน Mystery of a Thousand Moons (2009)
The way I see it they'll have another inquiry.ยังไงซะผมว่าพวกเขาต้องโดนไต่สวน Episode #3.2 (2009)
Senate hearings I understand.การไต่สวนของวุฒิสมาชิก ผมเข้าใจ Gimme Some Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไต่สวน[v.] (taisūan) EN: inquire ; question ; examine ; investigate   
ไต่สวนพยาน[v. exp.] (taisūan phayān) EN: examine a witness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examine[VT] ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
investigate[VT] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. examine, inquire, probe
investigate[VI] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. inquire, probe
put up[PHRV] สอบสวน, See also: ไต่สวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top