Search result for

ไต่

(76 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไต่-, *ไต่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไต่กูด[ไต่-กูด] (slang ) ไต่กูดเป็นคำที่ถ้านำมาผวนจะเป็นคำว่าตูดไก่ ซึ่งใช้ล้อคนที่หน้าเหมือนตูดไก่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไต่[V] crawl, See also: creep, Syn. คลาน, Example: เจ้ากิ้งก่าตัวน้อยไต่หลบลงไปอยู่ใต้กิ่งไม้โดยเร็ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปของสัตว์บางจำพวก
ไต่[V] climb, See also: clamber, scale, Example: เครื่องบินยกตัวเองขึ้นจากรถ ไต่ขึ้นตามการบังคับของนักบิน, Thai definition: เดินไปด้วยความระมัดระวัง, ขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง
ไต่คู้[N] name of a Thai vowel, See also: mark indicating a short vowel sound, Syn. ไม้ไต่คู้, Example: สิ่งที่อาจารย์สอนคือการเรียนรู้เรื่องอักษรควบ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ไม้ไต่คู้ ตลอดจนเครื่องหมายหนังสือ, Thai definition: เครื่องหมายชนิดหนึ่ง ทำให้คำนั้นๆ มีเสียงสั้น
ไต่ถาม[V] ask, See also: inquire, question, Syn. ไถ่ถาม, ถามไถ่, ถาม, สอบถาม, Ant. ตอบ, Example: ตำรวจไต่ถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์, Thai definition: พูดเพื่อให้รู้คำตอบ
ไต่ลวด[V] walk on the tightrope, Syn. เดินบนลวด, การแสดงไต่ลวด, Example: เขาสามารถไต่ลวดได้ไกลหลายเมตรโดยไม่ตก, Thai definition: การแสดงอย่างหนึ่งเดินไปบนลวด
ไต่สวน[V] inquire, See also: hold an in query, investigate, interrogate, Syn. สอบสวน, ทวนความ, Example: ตำรวจกำลังไต่สวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนอยู่, Thai definition: ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ไต่เขา[V] hike, See also: climb, Example: เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รีบระดมกำลังร่วมกับเพื่อนนักศึกษาเคราะห์ร้าย ไต่เขาลงไปช่วยกันนำศพขึ้นมาได้สำเร็จ
ไต่ไม้[N] name of a species of little bird, Syn. นกไต่ไม้, Count unit: ตัว, พันธุ์, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก หางสั้น ปากแหลม ชอบไต่จากยอดไม้ลงมาสู่โคลนโดยเอาหัวลง กินหนอนและแมลงในเปลือก ทำรังในโพรงไม้
ไต่ไม้[V] climb, See also: climb up the wood, Example: หางนกบางชนิดแข็งมาก ใช้ช่วยค้ำจุนขณะไต่ไม้ ต้นไม้เพื่อหาอาหาร
ไต่เต้า[V] make one's way up, See also: be a self-made person, Example: เขาไต่เต้าจากข้าราชการชั้นผู้น้อยจนเป็นผู้อำนวยการกอง, Thai definition: ค่อยๆ สร้างฐานะด้วยความมานะพยายาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไต่ก. อาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปของสัตว์บางจำพวก เช่น กระรอก กระแต มด หนอน
ไต่เดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น ไต่กันสาด ไต่ลวด, ขึ้นลงในที่สูงด้วยความระมัดระวัง เช่น ไต่เสากระโดง ไต่เขา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไต่ถัง.
ไต้น. เชื้อเพลิงสำหรับจุดให้สว่าง ทำด้วยไม้ผุคลุกน้ำมันยางหรือชัน ห่อด้วยเปลือกเสม็ดหรือเตยป่า เป็นต้น ทำเป็นเล่มยาว ๆ ใช้ตอกมัดเป็นเปลาะ ๆ หรือใส่กระบอก, ถ้ามัดตอนปลายด้านหนึ่งเป็นหาง เรียกว่า ไต้หาง, เรียกส่วนเนื้อของไต้ที่แบ่งเอามาใช้เป็นเชื้อไฟ หรือส่วนของไต้ที่จุดและเขี่ยให้ร่วงหล่นลงมาว่า ขี้ไต้.
ไต๋น. กลเม็ด, ทีเด็ด, ความลับ, เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้
ไต๋ไพ่ตัวสำคัญซึ่งปิดไว้ไม่ให้คู่แข่งรู้.
ไต้ก๋งน. นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา.
ไต่ถามก. ถาม, สอบถาม, ไถ่ถาม หรือ ถามไถ่ ก็ว่า.
ไต้ฝุ่นน. ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๕ นอต หรือ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป.
ไต่ลวดน. การแสดงอย่างหนึ่ง ที่ผู้แสดงเดินเลี้ยงตัวไปบนเส้นลวดที่ขึงอยู่บนที่สูง.
ไต่สวนก. สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือไม่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,200)}Is Wilson hallucinating ants crawling all over him too?วิลสันเห็นภาพหลอนเป็นมดกำลังไต่ทั่วตัวเขาด้วย? Dying Changes Everything (2008)
He stepped up and tried to be the conductor but now he makes an a stupid excuse about the concert date?เขาพยายามไต่เต้าขึ้นมาเป็นวาทยากรแต่นี่ เขาจะมาโทษว่าเป็นเพราะเรื่องวันเล่นคอนเสิร์ตงี่เง่าแค่นี้เหรอ Beethoven Virus (2008)
Hyung-nim, your news agency must quickly climb to claim the number one throne.พี่, สำนักข่าวของคุณ ต้องรีบไต่ขึ้นไปอ้างตำแหน่ง อันดับหนึ่งบนบัลลังก์, แล้ว. Episode #1.5 (2008)
We will climb up notches in the financial world ranking.เราจะไต่ขึ้นไปในบันทึกของอันดับโลก ของธุรกิจการเงิน Episode #1.5 (2008)
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย New York, I Love You (2008)
If we take him out of the picture for a while, just might help calm things down until the hearing's finished;ถ้าเราย้ายเขาออกไปชั่วคราว คงพอช่วยให้เรื่องสงบลงได้ จนกว่าจะไต่สวนจบ Changeling (2008)
Hey look. The new kid is making time with the hoods.เฮ้ยดูดิ ไอ้เด็กใหม่ กำลังไต่สาวซ่าว่ะ The Forbidden Kingdom (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
I'd like to give Richard Nixon the trial he never had.ผมอยากให้ริชาร์ด นิกสัน โดนไต่สวนสักครั้ง Frost/Nixon (2008)
That night I said to Al Haig, "Well, that's it. There goes the presidency."คืนนั้นผมคุยกับอัลแฮก ว่าันั่น เป็นการไต่เต้าอยากเป็นปธน. Frost/Nixon (2008)
- I'll take these cases one by one.- ศาลจะไต่สวนทีละคน The Reader (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไต่[n.] (tai) FR: escalade [f]
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ไต้[n.] (tai) EN: torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
ไต่คู้[n.] (taikhū) EN: [mark indicating a short vowel sound]   FR: [signe d'abrègement d'un phonème vocalique]
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry   
ไต้ฝุ่น[n.] (taifun) EN: typhoon   FR: typhon [m]
ไต่สวน[v.] (taisūan) EN: inquire ; question ; examine ; investigate   
ไต่สวนพยาน[v. exp.] (taisūan phayān) EN: examine a witness   
ไต่หน้าผา[v. exp.] (tai nāphā) FR: escalader un rocher ; escalader une falaise
ไต้หวัน[n. prop.] (Taiwan) EN: Taiwan ; Formosa   FR: Taïwan ; Formose

English-Thai: Longdo Dictionary
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examine[VT] ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
inquire after[PHRV] ไต่ถามทุกข์สุขของ, See also: ถามถึงสุขภาพของ, Syn. enquire after
hike[VT] ไต่เขา, See also: ปีนเขา
inquire[VT] ไต่ถาม, See also: ถามถึง, สอบถาม, Syn. ask, question, Ant. inform
investigate[VT] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. examine, inquire, probe
investigate[VI] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. inquire, probe
put up[PHRV] สอบสวน, See also: ไต่สวน
snoop into[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ไต่ถามเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
cragsmanผู้ชำนาญในการปีนไต่หน้าผา
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
funambulistn. นักแสดงการไต่เชือก, See also: funambulism n.
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
ropedancern. นักเดินบนเส้นเชือก,นักไต่เชือก,นักไต่เส้นลวด, See also: ropedance n., Syn. ropewalker
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
辿る[たどる, tadoru] Thai: ไต่ไปตามถนน English: to follow (road)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
sich erkundigen nach etw./jmdm.(vt) ไต่ถาม, หาข้อมูล เช่น Er hat sich vorher nach dem Weg erkundigt. , See also: S. informieren sich,
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top