Search result for

ไซ

(103 entries)
(0.1776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไซ-, *ไซ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
macrocytic anemia[แมค'ระไซทฺ อะนี' เมีย)] (n ) โลหิตจาง ประเภท เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดพัฒนาไม่สมบูรณ์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไซทำไม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไซ[N] bamboo fish trap, Example: ชาวบ้านวางไซตามทางน้ำไหล เพื่อจับปลา, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานสำหรับดักปลา
ไซ[V] preen, Example: นกตัวหนึ่งผละออกมาจากการต่อสู้ บินขึ้นไปไซ้ขนอยู่บนสายไฟ, Thai definition: กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากย้ำๆ ขนหรือหาอาหาร
ไซร้[END] then, Syn. ไสร้, Example: ถ้าทศกัณฐ์ไม่จำนนแล้วไซร้ หนุมานก็จะเผานครลงกาให้แหลกลาญ, Thai definition: คำสำหรับเน้นความหมายของคำหน้า มีความหมายไปในทางว่า อย่างนั้น, เช่นนั้น, ทีเดียว
ไซโล[N] silo, Example: พ่อเขารับเหมาสร้างไซโลข้าว, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศเป็นต้น สำหรับเก็บผลิตผลทางเกษตรไว้ชั่วคราวก่อนส่งออก, Notes: (อังกฤษ)
ไซนัส[N] sinus, Syn. ช่องโพรงอากาศ, โพรงจมูก, Example: หากเยื่อบุในโพรงจมูกบวมจะอุดรูเปิดไซนัส ทำให้มีอาการปวดศีรษะบริเวณดั้งจมูกหรือหน้าผาก, Notes: (อังกฤษ)
ไซเรน[N] siren, Example: เสียงไซเรนและเสียงรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ คำรามสนั่นตลอดเส้นทาง, Thai definition: เครื่องส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัย บอกหมดภัย หรือเตือนให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ไซเกิล[CLAS] cycle, Syn. เฮิรตซ์, Thai definition: หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)
ไซโคลน[N] cyclone, Syn. พายุไซโคลน, พายุหมุน, Example: เมื่อวานนี้เกิดพายุไซโคลนที่ฟิลิปปินส์, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป, Notes: (อังกฤษ)
ไซโคลน[N] cyclone, Syn. พายุไซโคลน, พายุหมุน, Example: เมื่อวานนี้เกิดพายุไซโคลนที่ฟิลิปปินส์, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป, Notes: (อังกฤษ)
ไซบีเรีย[N] Siberia, Example: นกกระสาแดงที่ปล่อยจากไซบีเรีย เคยมีคนพบที่จังหวัดชัยภูมิ, Thai definition: ชื่อแคว้นหนึ่งที่หนาวจัดในรัสเซีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไซน. เครื่องสานสำหรับดักปลา มีหลายชนิด เช่น ไซตั้ง ไซนอน.
ไซ้ ๑ก. กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากยํ้า ๆ ขนหรือหาอาหาร, ซุกซอนไปเรื่อย ๆ เช่น เด็กไซ้อกแม่หานมกิน.
ไซน. ชื่องูน้ำจืดขนาดกลางชนิด Enhydris bocourti Jan ในวงศ์ Colubridae หัวป้อมใหญ่ ปลายปากมน คอไม่คอด ลำตัวอ้วนกลมสีน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลแดง บนหลังมีลายเป็นปล้องใหญ่ หางสั้น มีพิษอ่อนมาก ผู้ถูกกัดมักไม่มีปฏิกิริยาต่อพิษงูชนิดนี้.
ไซ้ ๒ดู ไซร้.
ไซน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐา มี ๔ ดวง, ดาวกา ดาวเศรษฐี ดาวศรวิษฐา หรือดาวธนิษฐะ ก็เรียก.
ไซน. ชื่อหญ้าชนิด Leersia hexandraSw. ในวงศ์ Gramineae ชอบขึ้นในที่ลุ่ม ใบยาวแหลมคม.
ไซ้ท้องก. ทำให้รู้สึกปวดจี๊ด ๆ หลายที่ในท้อง เช่น ยาดำไซ้ท้อง.
ไซน์น. ไซน์ของมุมใดคืออัตราส่วน ในเมื่อถือเอารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (ที่มีมุมนั้น) เป็นหลัก.
ไซยาไนด์น. เกลือปรกติของกรดไฮโดรไซยานิก (HCN) เช่น โพแทสเซียมไซยาไนด์ (KCN) โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN) เกลือไซยาไนด์ทั้งหมดเป็นพิษอย่างร้ายแรง.
ไซร้(ไซ้) ว. คำสำหรับเน้นความหมายของคำหน้า มีความหมายไปในทางว่า อย่างนั้น, เช่นนั้น, ทีเดียว, เช่น ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย (โลกนิติ), ไซ้ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cycloidไซคลอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sineไซน์ [เขียนแทนด้วย sin] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simaไซมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cyanophycinไซยาโนไฟซิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylary procambiumไซลารีโพรแคมเบียม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sialไซอัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cyberไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberไซเบอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cytochrome P-450ไซโตโครมพี-450 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyanideไซยาไนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xylanaseไซแลนเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science Kitไซน์คิทส์
ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

[คอมพิวเตอร์]
cybernaticsไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม
เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง [คอมพิวเตอร์]
Cyclotronไซโคลทรอน, เครื่องเร่งอนุภาคที่อนุภาคถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าและถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็ก ให้วิ่งวนเป็นวงออกไปคล้ายก้นหอย เมื่อได้ความเร็วที่ต้องการ อนุภาคจะถูกปล่อยให้ชนกับวัสดุที่ใช้เป็นเป้า เครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้ใช้ในการวิจัยฟิสิกส์มูลฐาน และการผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ประดิษฐ์ คือ เออร์เนสต์ โอ. ลอว์เรนซ์ (Earnest O. Lawrence) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2482 [นิวเคลียร์]
Cyclodextrinไซโคลเดกซตริน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cycloneไซโคลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chris, you know, I mean, he could do everything wrong right now and still probably fight and do well in four-round fights.คริส ตอนนี้เขาอาจทำทุกอย่างผิดหมด แต่ยังขึ้นชกได้ และชกได้ดีในการชกสี่ยก (เฮอร์มัน ไซเซโด) (ครูฝึกมวย) CounterPunch (2017)
And the guy said, "These dresses are all one size, there aren't different sizes, they are made in China."และเขาตอบว่า "ชุดพวกนี้เป็นแบบฟรีไซ้ซ์หมดแหละครับ ไม่มีหลายๆ ไซ้ซ์ตามขนาดตัวหรอก เป็นชุดที่ผลิตในประเทศจีน"  ()
GREAT PRIZE IN THE RECYCLED IDEAS INTERNATIONAL FAIR(รางวัลยอดเยี่ยม ในงานรีไซเคิลไอเดียระดับนานาชาติ)  ()
Can you please pass me the syrup?ส่งไซรัปให้หนูหน่อยสิ You Get Me (2017)
OK, sinus rate: 98 beats pm.ไซนัสเรต 98 บีพีเอ็ม Life (2017)
Like Siberia in summer.เหมือนไซบีเรียในฤดูร้อน Life (2017)
And we'll be shooting models for that and doing fan sites and all that good, fun stuff.และเราจะถ่ายนางแบบเพื่อการนั้น และทำเว็บไซต์แฟน ๆ และเรื่องสนุก ๆ และดี After Porn Ends 2 (2017)
And we have a production side. It's called Vuluce.เรามีเว็บไซต์การผลิต มันชื่อว่าวูลูซ After Porn Ends 2 (2017)
However, the models use our industry and our sites and the scenes as advertising that they're still an active adult film star.อย่างไรก็ตาม พวกนางแบบ ใช้วงการกับเว็บไซต์ของเรา และฉากในการโฆษณา ว่าพวกเขายังเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ ที่ใช้งานได้อยู่ After Porn Ends 2 (2017)
Less oxygen... more carbon dioxide.ลดออกซิเจน เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ Life (2017)
And like organisms on Earth, it has what appears to be a nucleus, cytoplasm...เหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลก นี่คือสิ่งที่เหมือนนิวเคลียส ไซโตพลาสซึม Life (2017)
Like, have my own site and pay girls to do stuff.มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง และจ่ายเงินให้สาว ๆ ทำสิ่งต่าง ๆ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไซ[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake   FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
ไซซ์[n.] (sai) EN: size   FR: taille [f]
ไซนัส[n.] (sainas) EN: sinus   FR: sinus [m]
ไซบีเรีย[n. exp.] (Saibīrīa) EN: Siberia   FR: Sibérie [f]
ไซปรัส[n. prop.] (Saipras) EN: Cyprus   FR: Chypre [f]
ไซเตส[abv.] (Saitēs) EN: CITES   FR: CITES
ไซเบอร์นิกส์[n.] (saiboēniks) EN: cybernics   FR: cybernétique [f]
ไซเรน[n.] (sairēn) EN: siren   FR: sirène [f]
ไซโกต[n.] (saikōt) EN: zygote   FR: zygote [m]
ไซโคลน[n.] (saikhlōn) EN: cyclone   FR: cyclone [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
trike(n) รถสามล้อ, มอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ เช่น Trike Tours Scotland provide chauffeur driven tours of Scotland. Our trike tours give you one of the hippest ways to see the famously breathtaking scenery., S. tricycle,
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyanide[N] ไซยาไนด์, See also: ยาพิษชนิดหนึ่ง
cylinder[N] ทรงกระบอก, See also: ไซลินเดอร์
Siberia[N] ไซบีเรีย
silo[N] ฉาง, See also: ไซโล, Syn. granary, pit
sinus[N] โพรงในกระดูกศีรษะ, See also: ไซนัส
siren[N] เสียงหวอ, See also: ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย, Syn. horn, signal, whistle
site[N] สถานที่ตั้ง, See also: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์, Syn. section, situation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cyanide(n) ไซยาไนด์
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน
cypress(n) ต้นไซปรัส
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
preen(vt) ไซ้ขน,แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน
silo(n) ไซโล,ยุ้ง,ฉาง
wren(n) นกไซ,นกกระจิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top