Search result for

ไข่

(118 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไข่-, *ไข่*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
KaiPug (n ) ไข่ของพี่พุก แฟนคุณไข่มุก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข่กุ้ง (n ) flying fish roe, tobiko, ebiko
See also: R. roe

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér, ㄦˊ] (n ) ไข่ปลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่[V] lay an egg, Example: แม่เต่าจะขึ้นมาไข่ไว้บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง, Thai definition: ตกฟอง, คลอดลูก
ไข่[N] name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ไข่[N] ovum, Example: น้ำเชื้อของตัวผู้จะเข้าไปผสมกับไข่ของตัวเมียที่ปล่อยออกมาภายนอกร่างกาย, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกับสิ่งห่อหุ้ม ซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือกก็ได้
ไข่[N] a kind of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Aeuminata Colla, Syn. กล้วยไข่, Count unit: ใบ, ลูก, หวี, เครือ, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ไข่[V] lay eggs, See also: produce eggs, Syn. ตกฟอง, Example: แม่เต่าจะขึ้นมาไข่บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง
ไข่ลม[N] undeveloped egg, See also: unfertilized egg, Example: ไข่ที่ได้จากฟาร์มบางทีก็เป็นไข่ลมปนอยู่บ้าง, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสม
ไข่หำ[N] testicle, See also: scrotum, Syn. ลูกอัณฑะ, ลูกกระโปก, ไข่, อัณฑะ, Example: โบราณเชื่อว่าถ้าฉี่รดจอมปลวกจะทำให้ไข่หำบวมอย่างไม่มีสาเหตุ, Thai definition: ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้
ไข่ขาง[N] fly-blow, Syn. ไข่แมลงวัน, Example: อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ ไม่ควรรับประทานเพราะอาจมีไข่ขางตกอยู่
ไข่ขาว[N] egg white, See also: albumen, Example: นำไข่ขาวผสมในน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นยาเคลือบกระเพาะอาหาร จะช่วยลดการดูดซึมของสารพิษ, Thai definition: ส่วนของไข่สัตว์ที่เป็นเมือกเหนียวหล่อไข่แดงอยู่ เป็นสารโปรตีน ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเซลล์ของไข่
ไข่ดัน[N] groin, See also: inguinal glands, Example: พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก, Count unit: ก้อน, Thai definition: ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข้น. ความเจ็บป่วย เช่น ไข้จับสั่น ไข้ทรพิษ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ไข้อาการที่มีอุณหภูมิของร่างกายผิดจากระดับปรกติเนื่องจากความเจ็บป่วย.
ไข่น. ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อาหาร และสิ่งห่อหุ้มซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือก ส่วนมากมีรูปร่างกลม จะมีตัวอ่อนภายในหรือไม่ก็ได้, ฟอง ก็เรียก, ลักษณนามว่า ฟอง ลูก หรือ ใบ
ไข่เรียกสิ่งที่เป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ ที่มีอยู่ตามใบไม้บางชนิด เช่น ไข่ชะอม ไข่ปรง
ไข่ลูกอัณฑะ.
ไข่ก. ตกฟอง เช่น แม่ไก่ไข่ออกมา ๓ ฟอง.
ไข่น. ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งเป็นลูกผสมของกล้วยป่า ( Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระที่เปลือก.
ไข่กบดู กินสี่ถ้วย.
ไข้กาฬดู ไข้ผื่น.
ไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่นน. ไข้ติดเชื้อเฉียบพลันของเยื่อหุ้มสมอง มีอาการไข้ ซึม คอแข็ง หลังแอ่น และมีผื่นชนิดตกเลือดใต้ผิวหนัง ต่อมาสีของผื่นจะเปลี่ยนเป็นคลํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oo-; egg; ov(o)-; ovi-; ovumไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ov(o)-; egg; oo-; ovi-; ovumไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovum; egg; oo-; ov(o)-; ovi-ไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovumไข่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ov(o)-; egg; oo-; ovi-; ovumไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovi-; egg; oo-; ov(o)-; ovumไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egg; ovumไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygoteไข่ที่ผสมแล้ว, ไซโกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
atresia folliculi; atresia, follicularไข่ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, follicular; atresia folliculiไข่ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultured pearlsไข่มุกเลี้ยง [TU Subject Heading]
Eggsไข่ [TU Subject Heading]
Pearlsไข่มุก [TU Subject Heading]
Ascaris Ovaไข่พยาธิไส้เดือนกลม [การแพทย์]
Chick Embryo, Developingไข่ที่กำลังฟัก [การแพทย์]
Eggไข่ [การแพทย์]
Egg Powderไข่แดงในรูปของผงแห้ง [การแพทย์]
Egg Whiteไข่ขาว [การแพทย์]
Egg Yolkไข่แดง [การแพทย์]
Egg, Fertileไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ch-chief, I've downloaded all our patients labs and radiology onto dvds, and I've attached them to each of their charts.หัวหน้า ฉันโหลดข้อมูลของคนไข่ใส่แผ่นแล้ว และก็แทรกไปกับชาร์ตของพวกเขา Here Comes the Flood (2008)
It smelled like mu shu.กลิ้นยังกับหมูผัดไข่ Back in Business (2008)
What I'm about to throw up is a western omelet.ที่ฉันจะอ้วกออกมาคือไข่เจียวฝรั่ง Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
5 bucks says she looks like she came out of an egg.5 ดอลล่าร์พนันว่าเธอหน้าเหมือนออกมาจากไข่ We're So Happy You're So Happy (2008)
"Tamago" is Japanese for "egg" !"ทามาโกะ"เป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงไข่น่ะ The Two in Tracksuits (2008)
She can probably teach you how to give a great hummer, but I'm guessing you've got that covered.บางทีเธออาจจะสามารถสอนเธอ การหากระเจี๊ยวใหญ่ๆได้ดี ฉันคิดว่า เธอคงจะมีไข่ไว้นอนกกแล้ว Better Half (2008)
I love Half-Sack.ฉันรักไข่ใบเดียว Better Half (2008)
I haven't been completely honest with Half-Sack.ฉันได้บอกความจริงทุกอย่าง กับไข่ใบเดียว Better Half (2008)
I called Half-Sack, and the feds are going after all the women.ฉันโทรหาไข่ใบเดียว และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง คงจะตามผู้หญิงทุกคน Better Half (2008)
Half-Sack, don't!ไอ้ไข่ใบเดียว อย่า Old Bones (2008)
If, Half-Sack patches in, which is a big if,ถ้าไอ้ไข่ใบเดียวเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งผ่านการฝึกงานมีอิทธิพล Old Bones (2008)
- Numbnuts stole it.- ไอ้พวงไข่พิการเป็นคนขโมยมันมา The Pull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่[n.] (khai) EN: egg ; roe   FR: oeuf [m]
ไข่[n.] (khai) EN: ovum ; ova (pl.)   FR: ovule [m]
ไข่[n.] (khai) EN: scrotum ; testis ; testes ; balls   FR: testicule [m] ; bourse [f] ; couilles [fpl] (vulg.) ; balles [fpl] (pop. - vx)
ไข่[v.] (khai) EN: lay an egg ; spawn   FR: pondre
ไข้[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature   FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f]
ไข่กวน[n. exp.] (khai kūan) FR: oeuf brouillé [m]
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān meūang) EN: diplomatic illness ; political illness   FR: maladie diplomatique [f]
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks   
ไข่ขาว[n. exp.] (khaikhāo) EN: white of an egg ; egg white ; albumen   FR: blanc d'oeuf [m]
ไข้ขึ้น[n. exp.] (khai kheun) FR: attaque de fièvre [f] ; montée de température [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albumen[N] ไข่ขาว
bot[N] ไข่ของแมลงชนิดหนึ่ง
bot[N] ไข่แมลง
caviar[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, See also: ไข่ปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) มีราคาแพงมาก เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นสูง, Syn. caviare
caviare[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, Syn. caviar
Easter egg[N] ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter), See also: ไข่ช็อกโกแล็ตที่ให้เป็นของขวัญในเทศกาลอีสเตอร์
egg[N] ไข่
nacre[N] ไข่มุก, Syn. pearl
nit[N] ไข่เหา
omelet[N] ไข่เจียว, Syn. omelette

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
anovulant(แอนนอพ' ววลันท) n, ยาต้านการตกไข่
apogamy(อะพอก'กะมี) n. การเกิด sporophyte จากเซลล์หรือ gametophyte (แทนที่จะเป็นไข่) -apogamic, apogamous adj.
aubergine(ออ'เบอจิน) n. พืชจำพวก Salanum, melongena ซึ่งมีผลเป็นรูปไข่ที่กินได้ -S...egg plant
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
albumen(n) ไข่ขาว
brood(vt) กกไข่,กกลูก
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
cover(vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่)
deposit(vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้
egg(n) ไข่
eggshell(n) เปลือกไข่
ellipse(n) รูปไข่,รูปรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
茹で卵[ゆでたまご, yudetamago] (n) ไข่ต้ม
塩卵[しおたまご, shiotamago] (n ) ไข่เค็ม
ピータン[ぴーたん, pitan] (n ) ไข่เยี่ยวม้า
鶏卵[けいらん, keiran] ไข่ไก่
[たまご, tamago, tamago , tamago] (n ) ไข่
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n ) ไข่ปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
たまご[たまご, tamago] Thai: ไข่ English: egg(s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ei(n) |das, pl. Eier| ไข่
Eigelb(n) |das, pl. Eigelbe| ไข่แดง, See also: der Dotter
Eiweiß(n) |das, pl. Eiweiß| ไข่ขาว
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
das Spiegelei(n) |das, pl. Spiegeleier| ไข่ดาว เช่น 1° Das Menü McMorning bestehst aus einem Brötchen mit Spiegelei und einer Tasse Kaffee. = เมนูอาหารเช้า McMorning ประกอบด้วย ขนมปังก้อนเล็ก, ไข่ดาว และกาแฟ 1 แก้ว, See also: A. Das Rührei,
Rührei(n) |das| ไข่เจียว หรือ ไข่ผัด, See also: A. das Spiegelei,
es gibt etw.มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (โดยไม่มีการเฉพาะเจาะจงประธาน) เช่น Es gibt gar kein einziges Ei im Kühlschrank. ไม่มีไข่สักฟองในตู้เย็น
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ

French-Thai: Longdo Dictionary
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top