Search result for

ไข

(143 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไข-, *ไข*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jail fever (n ) ไข้รากสาดใหญ่
KaiPug (n ) ไข่ของพี่พุก แฟนคุณไข่มุก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข่กุ้ง (n ) flying fish roe, tobiko, ebiko
See also: R. roe
ไข่พะโล้ (n ) ไม่มีคำแปลตรงๆ แต่เรียกได้หลายแบบ เช่น Boiled eggs in sweet brown sauce. Boiled eggs in sweet gravy. Five-spice eggs. หรือ ทับศัพท์ตรงๆ ว่า Phalo Eggs

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข่พระโล้ (n typo ) สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ ไข่พะโล้

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข้ปะอยากเจอ

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
卤蛋[lǔ dàn, ㄌㄨˇ ㄉㄢˋ] (n ) ไข่พะโล้ หรือ แปลตรงตัวคือ ไข่ในน้ำซอส
[er2] (n ) ไข่ปลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข[N] fat, See also: grease, Syn. ไขมัน, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว
ไข[N] fat, See also: grease, tallow, solidified oily matter floating in a dish of soup when it becomes cold, Syn. ไขมัน, มันข้น, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว
ไข[V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
ไข[V] wind, See also: turn, Syn. หมุน, คลาย, Example: พ่อเอาไขควงมาไขนอตตรงเก้าอี้คนขับให้แน่นขึ้น, Thai definition: กวดสิ่งที่ยังหลวมอยู่ให้แน่น หรือทำสิ่งที่แน่นอยู่ให้หลวม
ไข[V] lay an egg, Example: แม่เต่าจะขึ้นมาไข่ไว้บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง, Thai definition: ตกฟอง, คลอดลูก
ไข[N] name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ไข[N] ovum, Example: น้ำเชื้อของตัวผู้จะเข้าไปผสมกับไข่ของตัวเมียที่ปล่อยออกมาภายนอกร่างกาย, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกับสิ่งห่อหุ้ม ซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือกก็ได้
ไข[N] a kind of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Aeuminata Colla, Syn. กล้วยไข่, Count unit: ใบ, ลูก, หวี, เครือ, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ไข[V] lay eggs, See also: produce eggs, Syn. ตกฟอง, Example: แม่เต่าจะขึ้นมาไข่บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง
ไข[N] fever, Example: ถ้าผู้ป่วยมีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง, Thai definition: อาการของโรคที่มีอาการตัวร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขน. ความเจ็บป่วย เช่น ไข้จับสั่น ไข้ทรพิษ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ไขอาการที่มีอุณหภูมิของร่างกายผิดจากระดับปรกติเนื่องจากความเจ็บป่วย.
ไขน. มันข้น, นํ้ามันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือแร่ ที่แข็งตัวในอุณหภูมิปรกติ
ไขน้ำมันที่มีสถานะเป็นของแข็งเนื่องจากอยู่ในอุณหภูมิต่ำ.
ไข่ ๑น. ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อาหาร และสิ่งห่อหุ้มซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือก ส่วนมากมีรูปร่างกลม จะมีตัวอ่อนภายในหรือไม่ก็ได้, ฟอง ก็เรียก, ลักษณนามว่า ฟอง ลูก หรือ ใบ
ไข่ ๑เรียกสิ่งที่เป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ ที่มีอยู่ตามใบไม้บางชนิด เช่น ไข่ชะอม ไข่ปรง
ไข่ ๑ลูกอัณฑะ.
ไข่ ๑ก. ตกฟอง เช่น แม่ไก่ไข่ออกมา ๓ ฟอง.
ไขก. กวดสิ่งที่ยังหลวมอยู่ให้แน่นหรือทำสิ่งที่แน่นอยู่ให้หลวม เช่น ไขตะปูควง ไขนอต, หมุน เช่น ไขลาน ไขกระจก
ไขบอก, อธิบาย, ขยาย, เช่น ไขความ ไขข่าว ไขปัญหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waxไข [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
waxไข [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
waxไข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone marrow; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marrow, bone; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla ossium; marrow, boneไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panmyelosisไขกระดูกงอกเกินทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panmyelophthisisไขกระดูกเหี่ยวทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial fluid; synoviaไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial fluid; synoviaไขข้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemorrhagic fever with renal ไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avian Influenzaไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Influenzaไข้หวัดใหญ่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bird fluไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tsutsugamushi diseaseไข้ไรหนู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avian influenzaไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cold (Disease)ไข้หวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไขพระวิสูตรคำราชาศัพท์ แปลว่า เปิดม่านโดยวิธีไข ใช้มือเลิกม่าน ใช้คู่กับ ปิดพระวิสูตร หมายความว่า ปิดม่าน [ศัพท์พระราชพิธี]
Vegetable fatไขมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Feverไข[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It turns out I was able to fix things after all.มันจบแล้ว แม่สามารถแก้ไขมันได้ Never Been Marcused (2008)
So much for doctor/patient confidentiality, huh?มีหมอและคนไข้มากแค่ไหนที่เก็บความลับได้ละ ใช่มะ? The Magnificent Archibalds (2008)
I want to make things better.พ่ออยากแก้ไขให้มันดีขึ้นอยู่ The Magnificent Archibalds (2008)
Our psycho is the hot topicคนไข้โรคจิตของเราเป็นประเด็นร้อน Art Imitates Life (2008)
You're Gonna Get Me In Trouble. Now Fix It. No.แกจะทำให้ฉันมีปัญหา แก้ไขมันเดี๋ยวนี้ The Manhattan Project (2008)
So you're gonna report this to U.N.O.S.And cost this hospital its transplant certification, cost our patients organs,cost people their jobs,cost izzie stevens her career?คนไข้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตกลงคุณจะรายงาน U.N.O.S. และทำให้โรงพยาบาลสุญเสียการอนุญาติปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้คนไข้เราเสียอวัยวะบริจาค ทำให้คนที่นี่ตกงาน ทำให้อิซซี่ สตีเว่นส์ถูกถอนใบอนุญาตงั้นเหรอ Rise Up (2008)
I mean,would it benefit your patient's outcome or-- my patient wouldn't be here if it wasn't for her.คุณหมายความว่าไง จะได้อะไรขึ้นมา อาการคนไข้คุณก็คงไม่ดีขึ้น Rise Up (2008)
So how's your patient doing? Well,he still needs a heart,but I bought him some time.วันนี้คนไข้คุณเป็นไงบ้าง Rise Up (2008)
I'm gonna trade you my beaten-to-a-pulp traumapalooza patient for no less than, uh,three of your cadavers.ฉันเสนอคนไข้beaten-to-a-pulp traumapalooza ของฉันให้นายโดยแลกกับ ศพ3ศพ Pony up. Rise Up (2008)
-No. My patient lost a heart over this,richard!คนไข้ของฉันต้องเสียหัวใจเพราะเรื่องนี้นะ ริชาร์ด! Rise Up (2008)
-No,I wasn'T. I was at another hospital watching my patient's heart get stolen out of his chest.ฉันอยู่ที่รพ.อื่นมองดูคนไข้ของฉันถูกขโมยหัวใจไปจากอก Rise Up (2008)
Dr. Yang... our guy is scheduled for surgery,and I want to know when I'm gonna see you next.คนไข้ของเราต้องเข้ารับการผ่าตัด และผมก็อยากจะรู้ว่า ตอนที่ผมเจอคุณคราวหน้า... อาการเขายังไม่คงที่เลยค่ะ Rise Up (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter   FR: graisse [f] ; suif [m]
ไข[v.] (khai) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap   FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ไข[v.] (khai) EN: answer ; solve   
ไข[n.] (khai) EN: egg ; roe   FR: oeuf [m]
ไข[n.] (khai) EN: ovum ; ova (pl.)   FR: ovule [m]
ไข[n.] (khai) EN: scrotum ; testis ; testes ; balls   FR: testicule [m] ; bourse [f] ; couilles [fpl] (vulg.) ; balles [fpl] (pop. - vx)
ไข[v.] (khai) EN: lay an egg ; spawn   FR: pondre
ไข[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature   FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f]
ไขกระดูก[n. exp.] (khai kradūk) EN: bone marrow   FR: moelle osseuse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
gurney(n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), S. knock-down patient bed
Image:
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albumen[N] ไข่ขาว
ambergris[N] ไขจากลำไส้ปลาวาฬ (นำมาใช้ทำพวกน้ำหอมบางชนิด)
bone-marrow[N] ไขกระดูก, Syn. marrow
bot[N] ไข่ของแมลงชนิดหนึ่ง
bot[N] ไข่แมลง
caviar[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, See also: ไข่ปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) มีราคาแพงมาก เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นสูง, Syn. caviare
caviare[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, Syn. caviar
chicken pox[N] โรคอีสุกอีใส, See also: ไข้อีสุกอีใส
cold[N] ไข้หวัด, See also: หวัด, โรคหวัด, Syn. flu, fever, influenza
common cold[N] ไข้หวัด, Syn. cold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
ague(n) ไข้มาลาเรีย
albumen(n) ไข่ขาว
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flabไขมันส่วนเกินในร่างกาย excess or unwanted fat on somebody's body ( informal )
hyperlipidemia (n ) ไขมันในเลือดสูง
monosaturated (n) ไขมันเชิงเดี่ยว
See also: S. -, A. -, R. fat, saturated
saturated fat (n uniq) ไขมันอิ่มตัว
See also: A. ีืีืีืีืunsaturated fat,
scarlet (n) ไข้หัด
tire ironไขควง สีด้านสำหรับไขล้อรถยนต์
transfat (n ) ไขมันแปรรูปชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำไขมันไม่อิ่มตัวที่มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid Oil) มาเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねつ, netsu] (n) ไข้, อุณหภูมิสูง
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鳥インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
茹で卵[ゆでたまご, yudetamago] (n) ไข่ต้ม
塩卵[しおたまご, shiotamago] (n ) ไข่เค็ม
ピータン[ぴーたん, pitan] (n ) ไข่เยี่ยวม้า
鶏卵[けいらん, keiran] ไข่ไก่
[たまご, tamago, tamago , tamago] (n ) ไข
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n ) ไข่ปลา
骨髄[こつずい, kotsuzui] ไขกระดูก
骨髄[こつずい, kotsuzui] ไขกระดูก , See also: R. bone-marrow
骨髄炎[こつずいえん, kotsuzuien] ไขกระดูกอักเสบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
たまご[たまご, tamago] Thai: ไขEnglish: egg(s)

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
Kerze(n) |die, pl. Kerzen| เทียนไข
fett(adj) มีไขมัน อ้วน , See also: dick
Fett(n) |das| ไขมัน
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn
Ei(n) |das, pl. Eier| ไข
beheben(vi) |behob, hat behoben| แก้ไข เช่น ein Problem beheben แก้ปัญหา
Eigelb(n) |das, pl. Eigelbe| ไข่แดง, See also: der Dotter
Eiweiß(n) |das, pl. Eiweiß| ไข่ขาว
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

French-Thai: Longdo Dictionary
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top