Search result for

ให้อำนาจ

(31 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้อำนาจ-, *ให้อำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้อำนาจ[V] authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Why does the king give Rome such power?ทำไมพระองค์ถึงให้อำนาจโรมได้ขนาดนั้นล่ะ? The Other Boleyn Girl (2008)
- Who put her in charge? - I did.ใครให้อำนาจเธอล่ะ Wanted (2008)
Prudence dictates that I hold off on authorizing the rescue operation until we can be more certain of her status.ความรอบคอบที่ผมยังรอ ที่จะให้อำนาจในการปฏิบัติการ จนกว่าเราจะแน่ใจถึงสถานะของท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Witness my glory... as I have forces me to Shenlong to give order to prevail on this stone.เมื่อข้าปลุกเทพมังกร เพื่อให้อำนาจข้าพิชิตโลกเสื่อมๆ ใบนี้ Dragonball: Evolution (2009)
Nah, I don't give a shit about power.น่า,ผมไม่ได้ให้อำนาจบ้าๆนั่น I Lied, Too. (2009)
With us, the Earth, traveling in a circle around it.แล้ววงกลมวงเดียว มันไม่ดีตรงไหน? โอเรสทีส ใครให้อำนาจแก มาตัดสินงานของพระเจ้า? Agora (2009)
That would stop him From doing that? Well, killing Gave him power, But after so many, The payoff began To diminish.การฆ่าให้อำนาจ แต่หลังจากฆ่าหลายๆ คนเข้า ความสะใจก็เริ่มคลายลง Omnivore (2009)
Offering the deal gave Him the ultimate power,การยื่นข้อเสนอให้อำนาจสูงสุดแก่เขา ยิ่งกว่าการฆ่าเสียอีก Omnivore (2009)
I empower my cheerio to live in a state of constant fear by creating an environment of irrational,random terror.ฉันให้อำนาจทีมเชียร์ของฉัน ให้อยู่ในสถานการณ์ของความกลัว โดยสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผล Throwdown (2009)
Run whatever you like. I leave it entirely in your hands.จะทำอะไรก็ทำเลย ฉันให้อำนาจเต็มที่ Watchmen (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorize[VT] ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
empower[VT] ให้อำนาจ, See also: ทำให้มีอำนาจ, Syn. authorize, grant, permit
invest[VT] แต่งตั้ง, See also: ให้อำนาจ, Syn. empower, authorize
mandate[VT] มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง), See also: ให้อำนาจ
rest in[PHRV] ให้อำนาจกับ, Syn. repose in, reside in
warrant[VT] อนุญาตให้กระทำ, See also: ให้อำนาจกระทำการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander
plenipotentiary(เพลนนิพะเทน'เชียริ) n. คนที่มีอำนาจเต็มที่. adj. มีอำนาจเต็ม,ให้อำนาจเต็มที่,เต็มที่,สมบูรณ์,ครบองค์

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top