Search result for

ให้ความร้อน

(23 entries)
(0.1653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ความร้อน-, *ให้ความร้อน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
The process of heating and separating bitumen from the sand requires millions of cubic meters of water.เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อน เพื่อแยกน้ำมันดินออกจากทราย ซึ่งต้องใช้น้ำเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร Home (2009)
The constant heat is to ensure...- การให้ความร้อนนั้นเพื่อให้แน่ใจว่า... Chapter Three 'Building 26' (2009)
Now, we're going to need all new glassware, heating mantles, about a hundred pounds of ice.ตอนนี้ เราต้องการใช้โถแก้วทดลองใหม่ทั้งหมด เครื่องให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 4 Days Out (2009)
Water molecules are bombarded with microwave radiation which mutates their genetic recipe into any kind of food you want.โมเลกุลของน้ำจะถูกให้ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยรังสีจากคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลใหม่ ในรูปแบบของอาหารที่คุณอยากกิน Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Now, this technique involves coating a thin layer of thermalized metallic dust onto the evidence.ด้วยเทคนิคจะมีการปกป้อง ชั้นผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ ของฝุ่นแป้งโลหะที่ถูก ให้ความร้อน ตรงหลักฐาน The Bones That Weren't (2010)
The walls are lined with thermite.มีกำแพงเคลือบสารเทอร์ไมท์ให้ความร้อนสูง The Hot Potato Job (2011)
I'm not paying to heat the world.ผมไม่อยากให้ความร้อนออกไป Christmas Help (2012)
So I was thinking, if you could find the person selling the drugs, it make take some of the heat off Thea.ดังนั้นฉันเลยคิดว่า ถ้าคุณหาตัวคนที่ขายยาพบ มันจะทำให้ความร้อนรนของเธียหายไป Vertigo (2013)
Just heat it.เพียงแค่ให้ความร้อน Young & Beautiful (2013)
If one were to heat the crust of the Earth to incandescence, its spectrum would resemble that of the Sun.หากมีการให้ความร้อนเปลือก ของโลกที่จะเป็นไฟ, สเปกตรัมของมันจะมีลักษณะ คล้ายกับที่ของดวงอาทิตย์ Sisters of the Sun (2014)
That carbon dioxide gas, or CO2 for short acts like a smothering blanket to keep the heat in.นั่นก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์หรือ ซีโอ2 สำหรับสั้น ทำหน้าที่เหมือนผ้า ห่มกลั้นเพื่อให้ความร้อนใน ไม่มีใครเผาไหม้ถ่านหิน The World Set Free (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความร้อน[v.] (hai khwām røn) EN: heat   FR: chauffer

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire up[PHRV] ให้ความร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
canneln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannel coaln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
overdo(โอ'เวอะดู) v. ทำมากเกินไป,ทำเกินไป,ต้มหรือให้ความร้อนมากเกินไป,ทำให้เหน็ดเหนื่อยเกินไป, See also: overdoer n., Syn. overwork
parboil(พาร์'บอยล) vt. ต้มดิบ ๆ สุก ๆ ให้ความร้อนเกิน
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top