Search result for

ใส่เสื้อ

(41 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่เสื้อ-, *ใส่เสื้อ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For wearing a harvard sweatshirt.เพื่อให้ได้ใส่เสื้อกีฬาของฮาวาร์ด New Haven Can Wait (2008)
Oh, I forgot to put on underwear.โอ้ ฉันลืมใส่เสื้อชั้นในค่ะ Chuck in Real Life (2008)
Look, here, take the dress, and I don't think thatดู นี่ซะ ใส่เสื้อผ้า และ ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Come on. get your stuff. let's go. no.มานี่ใส่เสื้อซะ แล้วก็ไปได้แล้ว - ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ? There Might be Blood (2008)
If you can't handle wearing that stain, you can't handle a baby.ถ้าคุณไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่มีรอยด่าง คุณก็เลี้ยงเด็กไม่ได้ Joy (2008)
Do you remember enough about her to give us a detailed description- what she looked like, what she was wearing?คุณจำเธอได้มากพอที่จะบอก รายละเอียดกับเรามั๊ย ลักษณะเป็นยังไง ใส่เสื้อผ้าอะไร And How Does That Make You Kill? (2008)
They all got the same tailor and they all went to the same bloody school.พวกนั้นใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน แล้วก็เรียนมาจากที่เดียวกันอีก The Bank Job (2008)
So, make sure you wear something warm.ต้องใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น Heartbreak Library (2008)
Don't wear pink. Honey...ทีหลังอย่าใส่เสื้อสีชมพู ที่รัก! My Sassy Girl (2008)
And why did you wear that color?แล้วทำไมถึงใส่เสื้อสีนี้? My Sassy Girl (2008)
Don't wear the same color as mine!วันหลังอย่าใส่เสื้อสีเดียวกับชั้น! My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่เสื้อ [v. exp.] (sai seūa) FR: mettre un vêtement ; enfiler un vêtement

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armor[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armor[VT] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VT] ใส่เสื้อเกราะ
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า
bundle up[PHRV] ใส่เสื้อให้อุ่น, Syn. wrap up
coat[VT] ใส่เสื้อคลุม
costume[VT] แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
cover[VT] ห่ม, See also: ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้
dress up[PHRV] ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
cuirass(คิวแรส') n. เสื้อเกราะ,เกราะหุ้มหน้าอก,เสื้อยกทรง,เปลือกแข็งหนาที่หุ้มตัวสัตว์ vt. ใส่เสื้อเกราะ, Syn. corselet
don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
coat(vt) ใส่เสื้อ,ปกคลุม,เคลือบ,ชุบ,ฉาบ,หุ้ม,ทา
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
vest(vt) ใส่เสื้อ,ตกเป็นของ,ให้,มอบให้,จัดให้

German-Thai: Longdo Dictionary
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top