Search result for

ใส่ร้าย

(42 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่ร้าย-, *ใส่ร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ร้าย[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ, Thai definition: หาความร้ายป้ายผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสีก. หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เช่น เขาใส่ร้ายฉันว่าขโมยของเพื่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eddie's trying to frame me.เอ็ดดี้พยายามใส่ร้ายฉัน And How Does That Make You Kill? (2008)
He knows that I planned to frame you for everything.เขารู้ที่ข้าวางแผนที่จะใส่ร้ายเจ้าทุกอย่าง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I have to know what I'm being framed and executed for.ข้าต้องการรู้ว่าข้าถูกใส่ร้ายและต้องโทษประหารเพื่ออะไร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I've been set up!ผมถูกใส่ร้ายVantage Point (2008)
This is a trap they've setup to frame us as murderers!เป็นกับดัก พวกมันจัดฉากเพื่อใส่ร้ายว่าเราเป็นฆาตกร! Episode #1.5 (2008)
Will you blame my family again?ป้าจะใส่ร้ายครอบครัวผมอีกหรือไม่? Episode #1.9 (2008)
You will get blamed for this movement.เธอจะถูกใส่ร้ายเพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ Episode #1.9 (2008)
She wants to accuse you.เธอใส่ร้ายคุณ City of Ember (2008)
Who framed my brotherคนที่ใส่ร้ายพี่ชายผม Boxed In (2008)
I didn't kill Burnett.-ผมไม่ได้ฆ่า เบอร์เนตต์ ผมโดนใส่ร้าย Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm being set up.-ใส่ร้ายงั้นหรอ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Look, there is a reason why they wanted me framed and didn't kill me.มีเหตุผลที่พวกนั้นต้องการ ใส่ร้ายผม โดยที่ไม่ฆ่าผม Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calumniate[VT] ใส่ร้าย, See also: กล่าวร้ายผู้อื่นเพื่อให้เสียชื่อเสียง, Syn. defame, slander
calumnious[ADJ] ใส่ร้าย, Syn. slanderous, defamatory
frame[VT] ใส่ร้าย (คำสแลง), See also: ใส่ความ
libel[VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
malign[VT] ใส่ร้าย, See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. traduce, defame, slander
snipe[VT] ใส่ร้าย, See also: นินทา, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. abuse, assail, vituperate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スミアー[すみあー, sumia] ใส่ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top