Search result for

ใบพัด

(42 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบพัด-, *ใบพัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบพัด[N] propeller, See also: paddle, Example: เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน, Thai definition: วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบพัดน. วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดนํ้า เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้น ให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impellerใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
impellerใบพัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotor bladeใบพัดตัวหมุน, ใบพัดโรเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, the turbine's not responding.กัปตัน ใบพัดไม่ตอบสนองคำสั่ง 2012 (2009)
We just got word from another craft that your port side turbine's trailing black.เราเพิ่งได้รับข้อความ ใบพัดด้านข้างของคุณมีปัญหา VS. (2009)
This is the propeller. You'll have to fly one later on.ตรงนี้คือใบพัด Episode #1.14 (2009)
- Did you recover either of the arms? - They're probably at the bottom of Puget Sound.เธอถูดโยนออกจากเรือ ถูกใบพัดดึงลงไป Good Mourning (2009)
Chopped up fish.อุบัติเเหตุใบพัดไง ซีวิเช่ ตลกดีออก Good Mourning (2009)
The stock boy's blade is what set him off in the pharmacy.ด้วยใบพัดของเด็ก อะไรที่ทำให้เขา ออกจากร้านขายยา Haunted (2009)
She got hit by a plane! - The doctors couldn't believe it, either.ถ้าเอาใบพัดออกจากปากยายนั่นแล้วมันเริ่มเห่า เราต้องรีบเผ่นเลย If... (2010)
A propeller.- ใบพัด The Beginning in the End (2010)
We found your fingerprints on the fan.เราเจอลายนิ้วมือของคุณ ตรงใบพัด The Beginning in the End (2010)
Yep, uh, four propellers.มันมีใบพัด 4 อัน Aerodynamics of Gender (2010)
- Propellers are sharp!- ใบพัดมันก็คมด้วย! Aerodynamics of Gender (2010)
One way of thinking about string theory is that elementary particles are simply more than meets the eye.คุณจะเห็นใบพัดนี้ที่นี่? ใบพัดนี้เมื่อมันปั่น มากขึ้นอย่างรวดเร็ว The Riddle of Black Holes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airscrew[N] ใบพัดเครื่องบิน
blade[N] ใบพัด
paddle[N] ใบจักรเรือ, See also: ใบพัดน้ำ
propeller[N] ใบพัด, See also: ใบจักร, Syn. fishtail, propeller-wheel
rotor[N] ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์, Syn. airfoil, blade, propeller
screw propeller[N] ใบจักร, See also: ใบพัด, Syn. fishtail, screw
vane[N] ใบกังหัน, See also: ใบพัด, Syn. weathervane, weathercock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
screw propellern. ใบพัด., See also: screw-propellered adj.
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
vane(n) ใบจักร,ใบพัด,เครื่องเล็ง,ขนนก

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top