Search result for

ใช้แล้ว

(32 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้แล้ว-, *ใช้แล้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้แล้ว[ADJ] used, See also: recycled, Example: ที่บ้านผมจะถูกพ่อปลูกฝังมากในเรื่องการนำสิ่งของที่ใช้แล้ว มาดัดแปลง หรือมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ให้ได้มากที่สุด, Thai definition: ที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว
ใช้แล้ว[ADJ] used, See also: second-hand, Example: ฉันไม่ชอบซื้อของใช้แล้ว อย่างที่เอามาเปิดท้ายขายกันถูกๆ, Thai definition: ที่เอาคุณสมบัติของสิ่งนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ล่วงไปแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Giving out your address.ที่อยู่คุณไม่ต้องใช้แล้ว Last Resort (2008)
That's right, you must start saving money.ใช้แล้วหล่ะ เธอจะต้องเริ่มประหยัดตั้งแต่ตอนนี้เลย Beethoven Virus (2008)
That's right. Gotcha!ใช้แล้ว จับได้แล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When we get to maid's quarters Resa's room is the third door on the right when we go in back.พอไปถึงที่พักคนรับใช้แล้ว... ถ้าเราเข้าจากด้านหลัง ประตูขวามือ บานที่สาม คือห้องของเรซ่า Inkheart (2008)
Yes. We did Maturity and Action.ใช่ เราทำขั้นการปรับปรุงข้อด้อย\ กับการนำไปใช้แล้ว The Love Guru (2008)
Are there any spare tyres around?มียางอะไหล่ที่ไม่ใช้แล้วแถวนี้มั่งมั้ยครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Here they are,04."สำหรับน้ำมันหล่อหลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำละลาย" Gomorrah (2008)
It's good money at the bad, Joe.มันคงไม่ได้ใช้แล้ว Prison Break: The Final Break (2009)
Then you pick up that nasty oil, take it out and put it in the repository. Okay.ตอนนี้เธอต้องเอาน้ำมันที่ใช้แล้ว ไปเททิ้งด้านนอก / โอเค Prison Break: The Final Break (2009)
Night light? - Isn't she too old for that?ไฟกลางคืนหละ \ ลูกโตเกินไปที่จะใช้แล้วไม่ใช่เหรอ Law Abiding Citizen (2009)
Alright!ใช้แล้วCrows Zero II (2009)
It didn't.ยังจะได้ใช้กฏหมายกับคดีนี้ต่อ มันคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะ Albification (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช่แล้ว [X] (chai laēo) EN: exactly   
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secondhand[ADJ] มือสอง, See also: ใช้แล้ว, Syn. repeated, used, consumed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง,จัดการได้
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว
hellbox(เฮล'บอคซ) n. กล่องใส่ตัวเรียงพิมพ์ที่ใช้แล้ว
hollerith cardบัตรฮอลเลอริทหมายถึงบัตรที่ฮอลเลอริท (Dr. John Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ ทำด้วยกระดาษ ต้องมีขนาดมาตรฐาน (7 1/8 x 3 1/4 นิ้ว) ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลโดยเจาะเป็นรูตามรหัสที่กำหนด คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรูบนบัตรเหล่านี้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อใช้ประมวลผลได้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะใช้สื่อเก็บข้อมูลอย่างอื่น สะดวกกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เช่น จานบันทึก แถบบันทึก มีความหมายเหมือน computer card
i486(ไอฟอเอตตี้ซิกซ์) ย่อมาจาก Intel 80486DX เป็นชื่อตัวไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่บริษัทอินเทล (Intel) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิต ปัจจุบันไม่ใช้แล้วดู Intel ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
secondhand(adj) มือสอง,ใช้แล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
gebraucht(adj) มือสอง, ที่ถูกใช้แล้ว, ไม่ใหม่, See also: S. getragen, aus zweiter Hand

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top