Search result for

โล้น

(24 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล้น-, *โล้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล้น[ADJ] bald, See also: hairless, shaven, Syn. ล้าน, Example: เขาก้าวเข้ามาอีกสองก้าวและเอาหัวโล้นของเขาขวิดฉัน, Thai definition: ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล้นว. ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด
โล้นเกลี้ยงเตียน เช่น เขาโล้น.
โล้นน. เรียกหัวโขนที่ไม่สวมมงกุฎหรือชฎา เช่น หัวนนทุก หัวเสนายักษ์ ว่า หัวโล้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's nothing physically wrong with you. Opeartion went flawlessly.หัวคุณโล้น ดูดีจัง The Eye (2008)
At the end he was bald.ตัดจนสุดท้ายหัวเขาโล้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Stripped bare, nothing holds the soils back.ภูเขาหัวโล้น ไม่มีอะไรจะช่วยให้ดินคืนสภาพ Home (2009)
- This is the most recent photo. - We haven't taken many lately, so... But that's what he looks like now.หัวโล้น เฮ้ ฉันเอง Grilled (2009)
I kind of gotten used to the old cue ball look.ผมชินกับหัวโล้นซะมากกว่า Breakage (2009)
Though a bald head is a bit of a shocker.คิดว่าหัวโล้นจะทำให้ตกใจกลัวเสียอีก Peekaboo (2009)
Oh, you have a good-shaped head.หัวคุณโล้นแบบดีดีค่ะ - ฉันขอจับดูได้ไหมคะ Peekaboo (2009)
Dude's balder than you.เขาหัวโล้นมากกว่าคุณอีก Better Call Saul (2009)
Why don't you step off, skinhead?แกน่าจะถอยไปซะไอ้โล้น Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
And they're not supposed to do tattoos in the kitchen, but I have a bald eagle on my ass that says otherwise.แล้วพวกเขาก็ไม่ควรสักกันในครัว แต่ฉันก็มีรอยสักรูปนกอินทรีย์หัวโล้นที่ก้น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
When we got adopted by a bald guy, I thought this'd be more like Annie.พอไอ้โล้นรับเรามา นึกว่าจะเป็นเหมือนแอนนี่ Despicable Me (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
shaveling(เชฟว'ลิง) n. วัยรุ่น,คนที่ถูกโกนผมจนเกลี้ยง,พระที่โกนหัว,คนหัวโล้น
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
tonsure(เทน'เชอะ) n. การตัดผม,การโกนผม,การปลงผม,ศรีษะ,ศรีษะที่โกนผมแล้ว (เช่นของพระ) ,ส่วนของศรีษะที่โกนผมออก,หัวโล้น,ภาวะหัวโล้น. vt. โกนผม,ปลงผม
wold(โวลดฺ) n. ที่ราบสูง,ทุ่งที่สูง,บริเวณเนินเขากว้าง,เขาหัวโล้น,=weld vi. กริยาช่อง 3 ของ will

English-Thai: Nontri Dictionary
wold(n) ที่โล่ง,ทุ่ง,ที่ราบสูง,เขาหัวโล้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top