Search result for

โล้น

(24 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล้น-, *โล้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล้น[ADJ] bald, See also: hairless, shaven, Syn. ล้าน, Example: เขาก้าวเข้ามาอีกสองก้าวและเอาหัวโล้นของเขาขวิดฉัน, Thai definition: ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล้นว. ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด
โล้นเกลี้ยงเตียน เช่น เขาโล้น.
โล้นน. เรียกหัวโขนที่ไม่สวมมงกุฎหรือชฎา เช่น หัวนนทุก หัวเสนายักษ์ ว่า หัวโล้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now Ross has to choose between Rachel and the bald girl.ตอนนี้รอสเลยต้องเลือกระหว่างราเชลกับสาวหัวโล้น The One with the Jellyfish (1997)
1888 Franklin Street?มาร์ล่า พวกโล้นบ้าของคุณ Fight Club (1999)
(man) We love you, baldy!พวกเรารักคุณ หัวโล้น Shall We Dance (2004)
- You know, the bald guy.- คนที่หัวโล้นไง Tabula Rasa (2004)
Yeah, well, i'm kinda bald right now, but thanks.อ้า ใช่ ฉันหัวโล้นอยู่นะตอนนี้ แต่ก็ขอบใจ Smiles of a Summer Night (2007)
-It costs money to get in here. -Yes, I'm aware of that, my good man.นายจะเข้าไปในนั้น นายต้องจ่ายเงินมาก่อนโว้ย เรื่องนั้นชั้นรู้อยู่แล้วล่ะ พี่โล้น.. RocknRolla (2008)
Look, old, bald motherfucker.ฟังนะ ไอ้แก่หัวโล้น เย็ดแม่งมึง A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I wonder why people always To my head zeuren.ชั้นสงสัยว่าทำไมทุกคนต้อง มายุ่งกับหัวโล้นของชั้นนัก Meet the Spartans (2008)
I remembered that he was bald, that he had no eyebrows.ฉันจำได้ว่าเขาหัวโล้น แล้วก็ไม่มีคิ้ว The Arrival (2008)
There's nothing physically wrong with you. Opeartion went flawlessly.หัวคุณโล้น ดูดีจัง The Eye (2008)
At the end he was bald.ตัดจนสุดท้ายหัวเขาโล้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Stripped bare, nothing holds the soils back.ภูเขาหัวโล้น ไม่มีอะไรจะช่วยให้ดินคืนสภาพ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
shaveling(เชฟว'ลิง) n. วัยรุ่น,คนที่ถูกโกนผมจนเกลี้ยง,พระที่โกนหัว,คนหัวโล้น
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
tonsure(เทน'เชอะ) n. การตัดผม,การโกนผม,การปลงผม,ศรีษะ,ศรีษะที่โกนผมแล้ว (เช่นของพระ) ,ส่วนของศรีษะที่โกนผมออก,หัวโล้น,ภาวะหัวโล้น. vt. โกนผม,ปลงผม
wold(โวลดฺ) n. ที่ราบสูง,ทุ่งที่สูง,บริเวณเนินเขากว้าง,เขาหัวโล้น,=weld vi. กริยาช่อง 3 ของ will

English-Thai: Nontri Dictionary
wold(n) ที่โล่ง,ทุ่ง,ที่ราบสูง,เขาหัวโล้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top