Search result for

โล่ง

(62 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล่ง-, *โล่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่ง[ADJ] bare, Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง, Ant. รก, รุงรัง
โล่ง[ADV] clear
โล่งอก[V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก[ADV] relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งใจ[V] be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งโถง[V] be roomy, See also: be broad, be wide, be spacious, Syn. โปร่งกว้าง, Example: บ้านของเขาโล่งโถงใหญ่โตดี แต่คนในบ้านไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่, Thai definition: เปิดว่างตลอด
โล่งแจ้ง[ADJ] clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai definition: ไม่มีหลังคาคุม
โล่งโจ้ง[ADJ] clear, See also: open (space), Syn. โล่ง, Example: สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ, Thai definition: ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง
โล่งโจ้ง[ADJ] clear, See also: open (space), Syn. โล่ง, Example: สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ, Thai definition: ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล่งว. มีลักษณะว่าง เตียน ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ที่โล่ง ป่าถูกตัดต้นไม้เสียโล่ง, ที่เปิดตลอดไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ห้องโล่ง, โดยปริยายหมายความว่า ปราศจากอุปสรรค เช่น เปิดทางโล่งแล้ว.
โล้งน. โรง.
โล่งคอก. อาการที่รู้สึกว่าลำคอปลอดโปร่งชุ่มชื่นเพราะดื่มน้ำชาหรือซดน้ำแกงร้อน ๆ เป็นต้น.
โล่งจมูกก. รู้สึกว่าหายใจสะดวก.
โล่งหูก. รู้สึกสบายอกสบายใจเพราะไม่ได้ยินเสียงที่เคยทำให้รำคาญหูอยู่เป็นประจำ.
โล่งอกก. รู้สึกปลอดโปร่งใจเพราะปลดเปลื้องภาระหนักได้แล้ว.
โล่งอกโล่งใจก. รู้สึกปลอดโปร่งเพราะหมดความกังวลใจ.
โล่งโจ้งว. โล่งโต้ง.
โล่งโต้ง, โล้งโต้งว. ล่อนจ้อน, เปล่าเปลือย, เช่น เดินเปลือยกายโล่งโต้ง ถอนขนห่านเสียโล้งโต้ง ย่านซื่อซื่อว่าบ้าน ย่านยาว เหนแต่ชุมนุมลาว ล่อนโล้ง ลากอวนส่วนหนุ่มสาว เสียงแซ่ แม่เอย เท่าแก่แลโล้งโต้ง ต่างหล้อนห่อนอาย (นิ. สุพรรณ), โล่งโจ้ง ก็ว่า.
โล่งโถงว. เปิดว่างตลอด ขาดสิ่งที่ควรมี เช่น ห้องโล่งโถง คือ ห้องที่ควรจะมีฝากั้น แต่ไม่มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Relieved. No, I know. Jenny will be fineโล่ง ไม่ ฉันรูว่าเจนนี่ต้องสบายดี There Might be Blood (2008)
Severe agoraphobe.เป็นโรคกลัวที่โล่งอย่างแรง The Itch (2008)
So we can only test him with whatever we can take to him.ดังนั้นเราสามารถทดสอบเขา ด้วยเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปได้ น่าสนุก อาการกลัวที่โล่งเป็นอาการอย่างหนึ่ง The Itch (2008)
The agoraphobia, could it--โรคกลัวที่โล่ง รักษาด้วยหรือเปล่า The Itch (2008)
Yeah, he's agoraphobic.ใช่เขาเป็นโรคกลัวที่โล่ง The Itch (2008)
According to our scans, there seems to be a larger open area in the center of the shipจากการสแกนของเรา ดูเหมือนกับว่าจะมี พื้นที่โล่งกว้าง ทางตอนกลางของยาน Destroy Malevolence (2008)
You can't take it on in the open.เจ้าไม่สามารนำมันออกมาที่โล่งได้ Outlander (2008)
They even destroyed the tents on the clearing and overturned the party table as well.พวกเขาเป็นพวกรื้อถอน หรือว่านักเลงกันแน่? พวกเขาทำลายเต้นท์ที่อยู่ตรงลานโล่งด้วยนะ และก็ล้มโต๊ะทั้งหมดเลย. Episode #1.9 (2008)
Roanoke is hit hard. Open net!โรอาโน้คถูกหวดคว่ำไปแล้ว ประตูเปิดโล่งThe Love Guru (2008)
collins, right now you're a sufficiently high profile that I think even the police would hesitate to go after you out in the open, but I have to warn you that could change very quickly if they feel their position threatened;แม้แต่ตำรวจก็ยัง ลังเลยที่จะตามจับคุณในที่โล่ง แต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อน นั่นอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าพวกเขาเกิดรู้สึกว่า กำลังถูกคุกคามอยู่ Changeling (2008)
Open it.เปิดฝาโล่ง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That's great.โล่งอกไปที Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open   FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast   FR: vaste ; spacieux
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed   FR: être soulagé ; être apaisé

English-Thai: Longdo Dictionary
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bald[ADJ] โล่ง, Syn. plain, unvarnished
empty[ADJ] ว่างเปล่า, See also: โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ, Syn. blank, vacant, void, Ant. filled
naked[ADJ] โล่ง, See also: ว่าง, ไม่ปกปิด, Syn. bare, denuded, exposed, peeled
open[ADJ] เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
lawn(ลอน,ลาน) n. สนามหญ้า,ที่โล่งกลางป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
down(n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

French-Thai: Longdo Dictionary
locaux(n) |m, pl.| บริเวณกว้าง, พื้นที่โล่งกว้าง เช่น des locaux pour les activités libres des élèves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top