Search result for

โลง

(35 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลง-, *โลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลง[N] coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลงน. หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุษยะ มี ๕ ดวง, ดาวปู ดาวสิธยะ ดาวสมอสำเภา ดาวปุยฝ้าย ดาวพวงดอกไม้ ดาวดอกบัว ดาวบุษย์ ดาวปุษยะ หรือ ดาวปุสสะ ก็เรียก.
ลุ้งโลงสำหรับใส่ศพ รูปสี่เหลี่ยมปากผาย ก้นสอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffinsโลงศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
That'll make up for the fact that Amber's in a pine box.แล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องที่แอมเบอร์นอนอยู่ในโลง Dying Changes Everything (2008)
Looking at them will cleanse the mind of the beholderกล่าวกันว่าภาพๆนี้ ช่วยจรรโลงจิตใจของคนได้ Portrait of a Beauty (2008)
Nothing to be frightened of. It's just dusty old coffins.ไม่มีอะไรน่ากลัวเล้ย แค่โลงศพฝุ่นเขรอะเท่านั้นเอง Inkheart (2008)
Don't you say that. Take that back!อย่านะเว้ย ปิดฝาโลงซะ! Inkheart (2008)
When do you get to open the sarcophagus?- แล้วลูกจะเปิดโลงพระศพเมื่อไหร่? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
So, Mom, why don't you stick around for the next few days, and we can open it together?แม่ครับ ทำไมแม่ไม่อยู่สัก 2-3 วันล่ะ เราจะได้เปิดโลงพระศพด้วยกัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Go easy.ถึงเวลาเปิดโลงพระศพแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
We'll send your coffin to them.เราจะได้ส่งโลงศพไปให้.. นายล่ะ ชื่ออะไร? The Breath (2009)
Good, then we'll also send him your coffin.ดีมาก! เราจะได้ส่งโลงศพแถมไปให้ด้วย.. The Breath (2009)
We'll send your families your corpses.เราจะส่งโลงศพไปให้ครอบครัวนายทุกคน.. The Breath (2009)
Then they cover your coffin with the flag.แล้วจะห่อธงชาติรอบโลงศพให้.. The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลง[n.] (lōng) EN: coffin ; casket ; bier   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[n. exp.] (lōngsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffin[N] โลงศพ, See also: หีบศพ, Syn. casket, sarcophagus
sarcophagus[N] โลงหินโบราณที่มีการสลักข้อความหรือรูปภาพ, Syn. bier, coffin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin
coffin(คอฟ'ฟิน) n. โลงศพ
lifeblood(ไลฟฺ'บลัด) n. โลหิตแห่งชีวิต,โลหิต,สิ่งที่จรรโลงชีวิต
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ
coffin(n) หีบศพ,โลงศพ
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น,สิ่งจรรโลงชีวิต
pall(n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม
sarcophagus(n) โลงหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
棺桶[かんおけ, kan'oke] โลงศพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Sarg(n) |der, pl. Särge| โลงศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top