Search result for

โรย

(73 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรย-, *โรย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
โรย[V] pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
โรย[V] unroll, See also: open, extend, Syn. คลี่
โรย[V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
โรย[V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
โรย[V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
โรยรา[V] wilt, See also: be weakened, Example: ดอกจำปาที่อยู่ในโถแก้วสดสวยอยู่เช่นนั้นไม่มีโรยรา, Thai definition: น้อยไป, เสื่อมไป
โรยแรง[V] lose strength, Syn. หมดแรง, อ่อนแรง, Ant. มีแรง, Example: จังหวะในการตำน้ำพริกของแม่ดูโรยแรงลง
โรยหน้า[V] scatter over, See also: sprinkle on top, Example: ของกินที่ถูกที่สุดสำหรับเด็ก คือ กล้วยต้มฝานเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้า แล้วราดด้วยน้ำเชื่อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรยก. อาการที่ดอกไม้ค่อย ๆ เหี่ยวแห้งและเริ่มหลุดร่วงไป เช่น ดอกไม้โรย ดอกจำปาโรย, อาการที่กลีบหรือเกสรดอกไม้ค่อย ๆ หลุดร่วงไป เช่น กลีบกุหลาบโรย เกสรบัวโรย
โรยอาการที่หน้าตาไม่สดชื่นเพราะอดนอนหรือเพิ่งหายไข้เป็นต้น เช่น หน้าตายังโรยอยู่ อดนอนตาโรย
โรยหย่อนกำลัง, เพลีย, ในคำว่า อิดโรย
โรยค่อย ๆ ผ่อนลง เช่น โรยเชือก โรยอวน
โรยค่อย ๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย, เช่น เอาแป้งโรยตัว โรยอาหารให้ปลา โรยพริกไทย โรยผักชี.
โรยขนมจีนก. บีบแป้งขนมจีนที่อยู่ในห่อผ้าที่เย็บติดกับหน้าแว่น แล้วโรยให้เป็นเส้นลงในน้ำเดือด, บีบขนมจีน ก็ว่า.
โรยตัวก. เอาเชือกผูกรอบเอวแล้วเอาไปคล้องที่ต้นขาทั้ง ๒ ข้าง เอาปลายเชือกผูกที่หน้าท้อง แล้วค่อย ๆ หย่อนตัวลง เช่น โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์กลางอากาศ, เอาเชือกผูกรอบเอวแล้วค่อย ๆ หย่อนตัวลงมาจากที่สูง เช่น โรยตัวจากอาคารสูง ๆ.
โรยฝอยทองก. กิริยาที่เอาไข่แดงซึ่งผสมไข่น้ำค้างเล็กน้อย ใส่กรวยแล้วปล่อยให้ไหลเป็นสายเล็ก ๆ วนไปวนมาในน้ำเชื่อมเดือด ๆ.
โรยราก. น้อยไป, เสื่อมไป, เช่น ความรักโรยรา.
โรยหน้าก. เอาของโปรยลงไปบนอาหารเป็นต้นเพื่อให้น่ากินหรือชูรส เช่น โรยหน้าขนมด้วยมะพร้าว, โดยปริยายหมายความว่า แต่งแต่เพียงผิว ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
This one's whacked right out of his skull.ตรงอิดโรยของคนนี้ออกจาก กะโหลกศีรษะของเขา Mad Max (1979)
Whacked right out of his skull, man!อิดโรยตรงออกจากกะโหลก ศีรษะมนุษย์! Mad Max (1979)
That's right. I'm Tucker McElroy, lead singer, driver of the Winnebago.นั้นถูกต้อง ผมคือ ทัเคอมึคอิลโรย นักร้องนำ คนขับรถวิเนบาโก The Blues Brothers (1980)
You sprinkle it on something and the thing comes to life.ถ้าเอาโรยใส่อะไร มันจะมีชีวิต Return to Oz (1985)
It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there.มันไปสุดถนน ใกล้ แม่น้ำ โรยัลริเวอร์ ทางรถไฟ อยู่ตรงนั้น Stand by Me (1986)
We weren't even close to the Royal River yet.เรายังไม่ถึงแม่น้ำโรยัลริเวอร์เลย Stand by Me (1986)
Gentlemen, the Royal.ท่านสุภาพบุรุษ เดอะโรยัล Stand by Me (1986)
Let me get a nice big bolt for you. You're tired of nails.เดี๋ยวจะโรยน็อตตัวโต ๆ ให้ เบื่อตะปูแล้วล่ะสิ *batteries not included (1987)
By tomorrow, it will have faded.พอถึงพรุ่งนี้, มันก็จะร่วงโรย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Uh, it says form a circle of salt to protect from zombies, witches and old boyfriends.มันบอกว่าถ้าโรยเกลือเป็นวงกลม มันจะป้องกันเราจากซอมบี้, แม่มดและแฟนเก่า. Hocus Pocus (1993)
One day when you and Ma were out, I got a big bowl of boiling water... whacked a big drop of Vick and put the towel over my head.วันหนึ่งเมื่อคุณและมาได้ออก ฉันได้ชามใหญ่ของน้ำเดื? อิดโรยแบบเลื่อนขนาดใหญ่ของ Vick และวางผ้าขนหนูบนหัวขอ? In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรย[v.] (roi) EN: fade ; wilt ; wither   FR: se faner ; se flétrir
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   
โรย[v.] (rōi) EN: pay out ; let out   
โรยปุ๋ย[v. exp.] (rōi pui) EN: spread manure   
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened   
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top   
โรยเกลือ[v. exp.] (roi kleūa) EN: sprinkle salt   FR: saler ; saupoudrer de sel
โรยแป้ง[v. exp.] (rōi paēng) FR: poudrer ; fariner
โรยแรง [v. exp.] (rōi raēng) EN: lose strength   

English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dredge[VT] โรยแป้ง
ice[VT] โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง, Syn. coat, glaze, trim
pepper[VT] โรยพริกไทย, See also: ใส่พริกไทย, Syn. spatter, sprinkle
salt[VT] เติมเกลือ, See also: โรยเกลือ
sugar[VT] ใส่น้ำตาล, See also: โรยน้ำตาล, ผสมน้ำตาล, เติมน้ำตาล, Syn. sweeten
salt with[PHRV] โรยเกลือ, See also: โปรยเกลือ
shower with[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: โรยด้วย, เต็มไปด้วย
spread about[PHRV] โรยจนทั่ว, See also: โปรยจนทั่ว, Syn. spread around
spread around[PHRV] โรยจนทั่ว, See also: โปรยจนทั่ว, Syn. spread about
sprinkle on[PHRV] โปรยบน, See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน, Syn. sprinkle upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
besprent(บิส'เพรนทฺ) adj. ซึ่งพรมหรือโรยไป ทั่วไป, Syn. bestrewn
besprinkle(บิสพริง'เคิล) {besprinkled,besprinkling,besprinkles} vt. พรมหรือโรยไปทั่ว
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
cheesestrawn. ขนมกรอบโรยเนยแข็ง
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
besprent(adj) โรยไปทั่ว,พรมไปทั่ว
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว,พรม,ประพรม
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
flour(vt) โรยแป้ง,ปะแป้ง,ทาแป้ง,ลงแป้ง,ทำให้เป็นแป้ง
gravel(vt) ราดด้วยกรวดทราย,โรยกรวด,ปูลูกรัง
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
โรย[ふりかける, ] (vt) โรยแป้ง , See also: S. まぶす, R. 魚などに粉などを振りかける

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top