Search result for

โรคฝีมะม่วง

(3 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรคฝีมะม่วง-, *โรคฝีมะม่วง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา โรคฝีมะม่วง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *โรคฝีมะม่วง*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bubo, Climaticโรคฝีมะม่วง [การแพทย์]
Lymphogranuloma Venereumฝีมะม่วง; กามโรคของต่อมน้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง; กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง; โรคลิมโฟแกรนูโลมาเวเนอเรียม; กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง; ลิย์มโฟแกรนุโลมาเวเนเรียม; ลิมโฟแกรนูโลมา เวเนเรียม, โรค โรคฝีมะม่วง [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

โรคฝีมะม่วง

 


  

  โรคฝีมะม่วง
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top