Search result for

โม่

(51 entries)
(0.1876 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โม่-, *โม่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โม่[V] mill, See also: grind, Syn. บด, ป่น, บี้, Example: แม่ค้าโม่แป้งทุกเช้า, Thai definition: บดให้ละเอียดด้วยโม่
โม่[N] millstone, See also: grinder, Syn. เครื่องโม่, เครื่องบด, เครื่องปั่น, Example: พี่ชายเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าของสำคัญในการทำขนมคือโม่หินหายไปจากบ้าน, Thai definition: เครื่องบดชนิดหนึ่งทำด้วยหิน รูปคล้ายสีสีข้าว
โม่[V] be abnormally big, See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized, Syn. ใหญ่ผิดรูป, ใหญ่ผิดปกติ, Example: ส้มโอลูกนี้โม่ง, Thai definition: หัวหรือท้ายโตผิดส่วน, ใหญ่โตผิดธรรมดา
โม่[N] bandit, See also: robber, Syn. ตัวการ, Example: รัฐบาลกำลังสืบหา ไอ้โม่ง ที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไป
โม่[N] hooded bandit, See also: masked bandit, Syn. คนร้าย, Example: ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองกับพนักงาน มีไอ้โม่ง 2 คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อย, Thai definition: คนที่คลุมหัวปิดหน้า
โม่งโค่ง[ADV] bulky, See also: ponderous, lumpish, cumbersome, Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, Example: แตงโมลูกนี้ใหญ่โม่งโค่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โม่น. เครื่องบดชนิดหนึ่งทำด้วยหิน รูปร่างคล้ายสีสีข้าว มี ๒ ส่วน ส่วนบนซึ่งเรียกว่าลูกโม่นั้น มีมือถือสำหรับหมุน และมีรูสำหรับกรอกเมล็ดพืช เมื่อหมุนลูกโม่จะบดเมล็ดพืชให้ละเอียดและไหลลงสู่ส่วนล่างซึ่งมีลักษณะเป็นรางสำหรับรองรับอยู่เกือบรอบลูกโม่ ด้านหนึ่งของส่วนล่างมีช่องเปิดให้สิ่งที่โม่แล้วไหลลงสู่ภาชนะที่รองรับได้.
โม่ก. บดให้ละเอียดด้วยโม่.
โม้ว. โว, พูดเกินความจริง.
โม้ ๆ, โม่ว. เสียงอย่างเสียงเรียกสุนัขมากินข้าว.
โม่ว. หัวหรือท้ายโตผิดส่วน, ใหญ่โตผิดธรรมดา, เช่น ปลาหัวโม่ง, เรียกผู้ที่เอาผ้าคลุมหัวในการเล่นของเด็กว่า อ้ายโม่ง, โดยปริยายหมายถึงคนที่คลุมหัวปิดหน้าเพื่อไม่ให้คนจำหน้าได้.
โม่งโค่งว. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, เช่น รูปร่างโม่งโค่ง.
โม่ห์น. โมหะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Geronimo!เจโรนีโม่The Love Guru (2008)
Guillermo should have everything we need.กิลเลอโม่น่าจะมีทุกอย่างที่เราต้องการ Dirt Nap (2008)
He's on the steam roller and the zombie goes down in front of me..เขาอยู่บนลูกโม่ไอน้ำแล้วซอมบี้ก็โดดมาตรงหน้าฉัน Zombieland (2009)
Load it, chamber a round, release the safety, pull the triggerบรรจุกระสุน.. หมุนลูกโม่ 1 รอบ ปลดเซฟ.. เหนี่ยวไก! The Breath (2009)
Cosmo said if we treat this like a game, we can have fun with this.คอสโม่พูดถ้าเราทำมัน ชอบเล่นเกม เราจะสนุกกับมัน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I drop back to cover Marco and Keeno.ทอมโม่ลุยเข้าไปวงใน ใช่มะ? Everyone (2009)
- Lush. Good lush.โอ้ว ชั้นรัก แดนนี่ จีเลอโม่ Everyone (2009)
Now the time for talking passed about the time you put those ski masks on, don't you think?ตอนนี้ ถึงเวลาต้องคุยกันแล้ว ข้ามเรื่องตอน ลูกสวมหัวไอ้โม่ง, Cowboys and Indians (2009)
- Oh, for cosmos!- โอว สำหรับ คอสโม่ The Wrath of Con (2009)
Virgin cosmos.- เวอร์จิ้น คอสโม่ Showmance (2009)
- pierce will beat that in one minute. [watch beeps] - this is really nice of you.เดี๋ยวเพียร์ซจะทำได้ดีกว่านั้นใน 1 นาที คุณใจดีจริงๆเลย เมโม่เขียนว่า "เพื่อความฝัน" พวก นี่เราจะมาติวภาษาสเปน Introduction to Film (2009)
My service revolver.ปืนลูกโม่ของฉันเอง Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โม่[n.] (mō) EN: millstone ; grinder   
โม่[v.] (mō) EN: mill ; grind   
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
โม่[n.] (mōng) EN: hooded bandir ; marked man   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grind to[PHRV] บดจนเป็นผงละเอียด, See also: โม่จนเป็นผงละเอียด, Syn. grind into
mill[VT] บด, See also: โม่, สี, Syn. granulize, crumble
quern[N] โม่ที่ใช้มือหมุนแบบโบราณ, See also: เครื่องโม่ใช้มือหมุนแบบโบราณใช้โม่เมล็ดข้าว, Syn. mill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
gristmill(กริสท'มิล) n. โรงโม่,โรงโม่แป้ง
grits(กริทซฺ) n. ข้าวที่ปลอกเปลือกและบดอย่างหยาบ ๆ ,ข้าวที่สีแล้วแต่ยังไม่ได้โม่
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
miller(มิล'เลอะ) n. เจ้าของโรงสี,เจ้าของโรงงาน,เครื่องสีหรือโม่
milling(มิล'ลิง) n. การสีข้าว,การโม่แป้ง,การบด,การทำกระดาษ,ขอบที่เป็นร่องของเหรียญ
millstone(มิล'สโทน) n. แผ่นหินกลมและหนาของโม่หิน,ภาวะที่หนัก,เรื่องหนักอก, Syn. drag
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
grind(vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
mill(n) โรงสี,โรงโม่,เครื่องบด,โรงทำกระดาษ,โรงไม้
mill(vt) สีข้าว,โม่,บด
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühle(n) |die, pl. Mühlen| เครื่องบด, เครื่องโม่(แป้ง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top