Search result for

โฟกัส

(26 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฟกัส-, *โฟกัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฟกัส[N] focus, Syn. จุดโฟกัส, Example: การมองภาพสีที่เป็นสีเดียวล้วนจะต้องมีการปรับโฟกัสของเลนส์ตาเพื่อให้มองเห็นชัด, Thai definition: จุดที่รังสีของแสงลู่เข้าไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฟกัสน. จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน กรณีแรก เรียกว่า โฟกัสจริง กรณีหลัง เรียกว่า โฟกัสเสมือน
โฟกัสจุดที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งคู่กับเส้นไดเรกตริกซ์ ใช้กำหนดบังคับเซตของจุดชุดหนึ่งให้เรียงกันเป็นเส้นโค้งในระบบภาคตัดกรวย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
focusโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
focusโฟกัส, จุดคงที่ของพาราโบลา วงรีหรือไฮเพอร์โบลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
focus [focal point]โฟกัส, จุดโฟกัส, จุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบกระจกโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's what we should be focusing on.นั่นคือที่เราจะโฟกัส Birthmarks (2008)
I'm sorry, everything's just kind of going out of focus.ฉันขอโทษทุกอย่างเพียงชนิดของจะออกจากโฟกัส Revolutionary Road (2008)
Two.โฟกัส 16 15 The Girlfriend Experience (2009)
Cause really, Nick, I dont think I can focus on much of anything until I've had a good, revitalizing nights sleep, in my therapeutic Duxiana bed.เพราะว่า จริง ๆ แล้ว นิค ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะโฟกัสอะไรได้มาก จนกว่าผมจะได้นอนหลับสนิทในตอนกลางคืน หลับบนเตียงบำบัดของผม Law Abiding Citizen (2009)
Just focus on 3009. We'll be there to greet you.ตั้งโฟกัสที่ 3009 เราจะรอต้อนรับคุณที่นั่น Legion (2009)
An up close and personal interview with Anna, the Visitor high commander.ฉันอยากจะเปลี่ยนรูปแบบรายการ พราม โฟกัส V (2009)
But I think right now You really need to focus on your own life.แต่ฉันคิดว่าตอนนี้ คุณต้องโฟกัสไปที่เรื่องส่วนตัว Mattress (2009)
Okay, now focus on the rhythmเอาล่ะ ทีนี้ก็โฟกัสไปที่ Debate 109 (2009)
Maybe we should focus...บางทีเราน่าจะโฟกัสไปที่ เอ่อ เอิ่ม เอ่อ... Environmental Science (2009)
I just want to focus on the girl who won't say penis.ฉันอยากโฟกัสไปที่สาวน้อยคนนั้น ที่ไม่ยอมพูดคำว่าองคชาติ Politics of Human Sexuality (2009)
- Requires great focus. - But I have great focus? !โฟกัสให้ดี แต่ผมมีโฟกัสที่ดีอยู่แล้ว? The Karate Kid (2010)
- Your focus,. โฟกัสของเธอ The Karate Kid (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bifocal(ไบโฟ'เคิล) adj. มีสองโฟกัส (มองภาพไกลละมองภาพใกล้), See also: bifocals n. แว่นตามีสองเลนส์ที่เป็น bifocal
focal(โฟ'คัล) adj. เกี่ยวกับจุดโฟกัส.
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci
zoom lensn. เลนส์ขยายปรับภาพโดยรักษาโฟกัสเดิมไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
focal(adj) เกี่ยวกับจุดโฟกัส
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top