Search result for

โพรง

(69 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพรง-, *โพรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพรงไม้[N] hollow of a tree, Example: นกหัวขวานเป็นนกประเภทอยู่ในรู หรือตามโพรงไม้, Thai definition: ช่องกลวงในต้นไม้
โพรงจมูก[N] sinus, Example: สารเคมีจากสระว่ายน้ำทำให้โพรงจมูกอักเสบ, Thai definition: โพรงอากาศเป็นช่องกลวงภายในจมูก
โพรงเยื่อหุ้มปอด[N] pleural cavity, Example: เขามีอาการอักเสบที่บริเวณโพรงเยื่อหุ้มปอด, Thai definition: ช่องที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพรง(โพฺรง) น. ช่องที่กลวงเข้าไป เช่น โพรงไม้ โพรงจมูก.
โพรงแสม(-สะแหฺม) น. ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้า รูปอย่างกระบอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chamberโพรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
celom; coelomโพรง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coelom; celomโพรง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antrum, maxillaryโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary antrumโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinusitis; sinuitisโพรง(อากาศ)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinuitis; sinusitisโพรง(อากาศ)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antrum, mastoidโพรงกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethmoid sinusโพรงอากาศเอทมอยด์ [TU Subject Heading]
Moldsโพรงแบบ [TU Subject Heading]
Molds (Cookware)โพรงแบบ (ภาชนะอาหาร) [TU Subject Heading]
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Paranasal sinusesโพรงกระดูกพารานาซัล [TU Subject Heading]
Sinusitisโพรงจมูกอักเสบ [TU Subject Heading]
Grotto, Sea Cave, Marine Cave โพรงหินชายฝั่ง,ถ้ำทะเล
ถ้ำที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็นชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ หรือชายฝั่งของเกาะต่างๆ ก็ได้ ถ้ำชนิดนี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ หินผาชายฝั่ง ทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงลึกเข้าไป ในช่วงแรกเพียงช่อง หรือโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนาน ๆ ก้กลายเป็ช่องหรือโพรงขนาดใหญ่มากขึ้น (Cave) [สิ่งแวดล้อม]
Acetabulumโพรงกระดูกรูปถ้วย, เบ้าอะเซตาบูลัม, เบ้า, เบ้าหัวกระดูกโคนขา, เบ้าข้อตะโพก, เบ้าของข้อตะโพก, เบ้าหัวกระดูกต้นขา, เบ้าอะเซ็ทตาบูลั่ม [การแพทย์]
Cavityโพรง,ภาวะที่เกิดมีช่อง,ทวาร,แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity, Coelomicโพรงในท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
Shit! You fucking asshole!ปวดอุจจาระ สังวาส ลา โพรง Wanted (2008)
We, uh, later found out it was a symptom of a brain tumor, hama...เรา เออ.. เราเจอช้าไป มันเป็นอาการของเนื้องอกในสมอง, ก้อนเนื้อในโพรง... Five the Hard Way (2008)
- Hamartoma. - Yeah.- ก้อนเนื้อในโพรงน้ำสมอง Five the Hard Way (2008)
More and more of these glacier-fed rivers are merging together and burrowing though the surface.ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นทุกที สายน้ำไหลมารวมกัน เข้าสู่โพรงน้ำแข็ง Home (2009)
I think its burrow is two blocks down. If you go past...คิดว่าโพรงของมันอยู่แถวๆ นี้แหละ ลองย้อนกลับไปดู Up (2009)
We can examine his cranial cavity.เราจะได้ตรวจดูโพรงที่กะโหลกศรีษะเขา The No-Brainer (2009)
Do a biopsy. We need to take a better look at his fourth ventricle.ตัดชิ้นเนื้อเราต้องเห็นให้ชัดเจนขึ้นในโพรงที่ 4 House Divided (2009)
The wall of the fourth ventricle changed.ผนังของโพรงที่ 4 เปลี่ยนไป House Divided (2009)
It looks like the chamber that holds the virus is missingดูเหมือนว่ามีโพรงที่อยู่ ของไวรัสหายไปนะ Mystery of a Thousand Moons (2009)
It's a nasal condition!ฉันเป็นโรคโพรงจมูกอักเสบย่ะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Who, from all appearances, then burrowed his way out of his casket.แล้วใครกัน จากบรรดาพวกที่หายตัวไป ขุดโพรงออกจาก หีบศพของทารก Night of Desirable Objects (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening   FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
โพรงสุนัข[n. exp.] (phrōng sunak) EN: doghole   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antrum[N] โพรงในกระดูก, Syn. cavity
cell[N] โพรงหรือช่องเล็กๆ
fossa[N] โพรงในร่างกาย
hollow[N] โพรง, See also: รู, หลุม, ช่อง, Syn. cavity, hole
lodge[N] ถ้ำของสัตว์, See also: โพรงที่สัตว์อยู่, Syn. den, lair
mihrab[N] โพรงบนผนังซึ่งหันไปทางกรุงเมกกะ (ในมัสยิด)
nasal cavity[N] โพรงจมูก
pocket[N] โพรง, See also: หลุม, ช่อง, หลุม, แอ่ง, บ่อ, Syn. hollow, scoop
pouch[N] โพรงในต้นไม้ที่มีรูปร่างคล้ายถุง
scoop[N] โพรง, See also: ช่องแคบๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
antrum(แอน' ทรัม) n. (pl. -tra) โพรงในกระดูก. -antral adj. (cavity in a bone)
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
ascites(อะไซ'ทีซ) n. โรคท้องมาน, ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง. -ascetic (al) adj.
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง
cannula(แค็น'นูละ) n. ท่อกลวงสำหรับสอดเข้าไปในโพรงร่างกาย, See also: cannulate adj.
canula(แค็น'นูละ) n. ท่อกลวงสำหรับสอดเข้าไปในโพรงร่างกาย, See also: cannulate adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ,เป็นโพรง
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top