Search result for

โผล่

(48 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โผล่-, *โผล่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โผล่(โผฺล่) ก. ปรากฏหรือทำให้ปรากฏพ้นจากสิ่งที่บังอยู่ เช่น โผล่ขึ้นมาจากน้ำ ด้ามปืนโผล่ออกมาจากกระเป๋า, ปรากฏหรือทำให้ปรากฏ เช่น โผล่หน้า ใคร ๆ เขาทำงานกัน ทำไมเพิ่งโผล่มา.
เยี่ยม ๑โผล่ออก เช่น พระจันทร์เยี่ยมขอบฟ้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These gloves come off and the nails come out.เมื่อถอดถุงมือ เล็บก็จะโผล่ออกมาเอง Chuck in Real Life (2008)
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่ Chuck in Real Life (2008)
I don't show up, Clay'll chop off both our dicks.ฉันไม่โผล่หัวไป เคลย์จะตัดไอ้หนูเราสองคนทิ้งทันทีเลย Pilot (2008)
VILLAGERS CHEERอะไรหอ ก็ลมนั่นไง มันคงไม่อยู่ดีๆโผล่มาหรอก The Moment of Truth (2008)
What? Wind like that doesn't just appear from nowhere.อะไรหรอ ก็ลมนั่นไง มันคงไม่อยู่ดีๆโผล่มาหรอก The Moment of Truth (2008)
I know magic when I see it.อะไรหอ ก็ลมนั่นไง มันคงไม่อยู่ดีๆโผล่มาหรอก The Moment of Truth (2008)
Show your face at school once in a while.ถ้านายว่าง ก็โผล่หน้าไปโรงเรียนบ้าง Baby and I (2008)
Listen.ฟังนะ ถ้านายไม่โผล่มาวันนี้ Baby and I (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
If we hit the restaurant by mistake, we'll be knee-deep in fried chicken.ถ้าเราทุบผิดไปโผล่ที่ภัตตาคารล่ะ เราได้กินไก่ทอดมากมายแน่ The Bank Job (2008)
My fourt' hand didn't show up.ลูกเรือคนที่สี่ของฉันไม่โผล่หัวมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He went off the map for a while, but he surfaced in Beirut.เขาหายหน้าไปพักใหญ่ แล้วไปโผล่ในเบรุต Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface   FR: émerger ; surgir

English-Thai: Longdo Dictionary
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,
wait for ages(vt slang ) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive on the scene[PHRV] โผล่, See also: ปรากฏตัว
beetle[VI] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
barge in[PHRV] โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into[PHRV] โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
be out[PHRV] ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ), See also: โผล่ออกมา
burst into[PHRV] พรวดพราดเข้ามา, See also: โผล่เข้ามา
burst on[PHRV] โผล่พรวดเข้ามา, See also: พรวดพราดเข้ามา, Syn. burst upon
burst upon[PHRV] โผล่พรวดเข้ามา
crop out[PHRV] โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop up
crop up[PHRV] โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
cusp(คัสพฺ) n. จุด,ปลายแหลม,ปลายโผล่,ส่วนยื่นออก,จุดสัมผัส,ยอด, Syn. point
cuspateadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspatedadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspedadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
jut(vi) ยื่นออกไป,โผล่
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top