Search result for

โปร่ง

(80 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปร่ง-, *โปร่ง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
วันนี้โปร่ง (slang ) วันนี้ไม่ได้พาแฟนมาด้วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่ง[ADJ] sparse, Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง, Ant. ทึบ, หนาแน่น, Example: เสื้อที่เธอออกแบบนั้นเป็นชุดราตรีสมัยใหม่ใช้ผ้าลูกไม้สีดำโปร่งตั้งแต่ช่วงตัวเสื้อที่เปลือยไหล่มีเพียงเส้นสายเดี่ยวคล้องไหล่ทั้งสอง
โปร่ง[ADJ] sparse, Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง, Ant. ม่อต้อ, Example: สังคมไทยนิยมผู้หญิงที่มีร่างโปร่งว่าเป็นคนสวย, Thai definition: ที่สูงแบบบาง
โปร่ง[V] clear, See also: bright, fine, Syn. ปลอดโปร่ง, แจ่มใส, โล่ง, Ant. อึมครึม, ครึ้ม, มัวซัว, Example: อากาศในระยะนี้หนาวเย็นเกือบทั่วไปและท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนมาก, Thai definition: เป็นช่องโล่ง, ไม่ทึบ
โปร่ง[ADJ] airy, See also: fresh, light, open, Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก, Ant. อับ, Example: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว, Thai definition: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
โปร่งตา[V] look bright and airy, See also: look pleasant, have a clean look, Example: ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
โปร่งตา[V] look bright and airy, See also: look pleasant, have a clean look, Example: ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา
โปร่งลม[ADJ] airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
โปร่งใส[ADJ] transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปร่ง(โปฺร่ง) ว. มีลักษณะว่างหรือเปิดเป็นช่อง, ไม่ทึบ, เช่น ใต้ถุนโปร่ง ที่โปร่ง ป่าโปร่ง
โปร่งแจ่มใสไม่อึดอัด เช่น สมองโปร่ง.
โปร่งฟ้า(โปฺร่ง-) น. ชื่อไม้เถามีรากสะสมอาหารชนิด Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ในวงศ์ Asparagaceae กิ่งเป็นเส้นเล็กละเอียดโปร่ง ออกเป็นแผงคล้ายใบ ใบเป็นเกล็ดเล็กสีน้ำตาลอ่อน ปลูกเป็นไม้ประดับ.
โปร่งเปร่ง(-เปฺร่ง) ก. โหรงเหรง, ไม่เต็มที่.
โปร่งแสงว. มีสมบัติที่แสงผ่านได้.
โปร่งใสว. มีสมบัติที่แสงผ่านได้และมองเห็นได้ตลอด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laxโปร่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioparent; radiolucent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenolucent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiotransparent; radiolucent; radioparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenoparent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucidโปร่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucid; translucentโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All clear.ปลอดโปร่งแล้ว The Bank Job (2008)
All clear on the Western front, Guy. Over.ข้างหน้าเดอะเวสเทิร์น ก็ปลอดโปร่ง เปลี่ยน The Bank Job (2008)
- Harvey, I know these briefs backwards.ฮาร์วี่ ฉันรู้คดีนี่ปรุโปร่งนะ งั้นก็... The Dark Knight (2008)
- Safe to proceed.- ปลอดโปร่ง - ปลอดภัยที่จะมา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're clear. Go ahead.ทางปลอดโปร่ง ตรงไป Breaking and Entering (2008)
The moon is coming out.ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้ว! Ponyo (2008)
- Transparent.- ทะลุปรุโปร่ง Pineapple Express (2008)
I already have!ผมอยากทำให้มันโปร่งใสที่สุด Gomorrah (2008)
In an election tainted by a suspected digital fraud.ใช่ค่ะ ในการนับคะแนน ที่ไม่โปร่งใสทางเทคนิค Gamer (2009)
Roger that. Skies are clear all the way to Ganci.รับทราบ ทางไปกานชี่ทุกอย่างปลอดโปร่งดี G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You'd think as beautiful as that sky is that it wouldn't be so rough.ทีแรกคิดว่าฟ้าโปร่ง ๆ ก็คงไม่เท่าไหร่หรอก The Fourth Kind (2009)
It always helped for me to clear my head when I can put down what happened on paper.มันน่าจะช่วยให้คุณสมองปลอดโปร่งขึ้น ฉันก็เขียนมันตอนที่มีบางอย่างเกิดขึ้นในหนังสือ Double Blind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปร่ง[adj.] (prōng = prong) EN: airy ; well ventilated   FR: aéré ; ajouré ; ventilé
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered   FR: clairsemé
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: clear ; bright ; fine ; clean   FR: clair
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look   
โปร่งตา[adj.] (prōngtā) EN: transparent   
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent   
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious   
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative   FR: transparent ; translucide
โปร่งใจ[adj.] (prōngjai) EN: relieved   
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through   FR: transparent ; limpide

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airy[ADJ] ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, See also: โปร่ง, โล่ง, Syn. windy, breezy
above-board[IDM] โปร่งใส, See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
diaphanous[ADJ] โปร่ง บาง และเนื้อดี (ผ้า), Syn. clear, crystalline, limpid, Ant. opaque, nontranslucent
open and above-board[IDM] โปร่งใส, See also: ยุติธรรม, Syn. above-board, Ant. above-board
pellucid[ADJ] โปร่งใส, Syn. transparent, clear, sheer, Ant. opaque, nontranslucent
transparent[ADJ] ที่มองผ่านได้ง่าย, See also: โปร่งแสง
transparent[ADJ] โปร่งใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
chalcedonyn. หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่ง ๆ
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
drafty(ดราฟ'ที) adj. มีลมโกรก,โปร่งลม., See also: draftily adv. draftiness n., Syn. draughty,windy,breezy,blowy
gauze(กอซ) n. สิ่งทาบางโปร่ง,ผ้าโปร่ง,ผ้าพันแผล,ตาข่ายบาง, Syn. mist
gauzy(กอ'ซี) adj. คล้ายผ้าโปร่ง,บาง,โปร่ง, See also: gauzily adv. gauziness n., Syn. slight,thin,delicate

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
gauze(n) ผ้าโปร่ง,ผ้าแพร,ร่างแห,ผ้ากอซ,ตาข่าย
gauzy(adj) บาง,โปร่ง
lucent(adj) สว่าง,แจ่มแจ้ง,กระจ่าง,โปร่งใส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
透明[とうめい, toumei] (n) โปร่งใส

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top