Search result for

โบ๋

(23 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบ๋-, *โบ๋*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบ้, โบ๋ว. เป็นรูลึกเข้าไป เช่น แผลลึกเป็นรูโบ้ สะดือโบ๋ ตาโบ๋.
โบ๋เบ๋ว. หมดเกลี้ยง.
โบ๊เบ๊ว. มีเสียงเอ็ดอึงจนฟังไม่ได้ศัพท์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, and the town crier in Nowheresville, Vermont, so your parents find out.โอ้ และผู้ประกาศของเมืองหมู่บ้านโบ๋เบ๋เวอร์มอนต์ แล้วพ่อแม่เธอก็จะรู้ The Last Days of Disco Stick (2009)
Her eyes were just big black holes.ตาของเธอ เป็นรูกลวงลึกโบ๋ The Eyes Have It (2009)
It's a 308. It'll put a dent in just about anything.รุ่น 308 อะไรที่โดนเข้าไปก็โบ๋ A Lonely Place to Die (2011)
Anthropologists will find your skeleton in an unmarked grave with a massive, MASSIVE life-ending blow to the head by a totally awesome chick that rhymes with frenzy.หมอชันสูตรจะเจอกระดูกเธอ ในหลุมหมกศพกับรอบโบ๋ กระชากวิญญาณใหญ่เบ้อเริ่ม บนหัวโดยสาวสวย It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Zero. Stingy with the dinero.ไม่มีเลย โบ๋เบ๋ว่างเปล่า Profiling 101 (2012)
You're a weird bird-lady with a hollow pelvis and OCD, and Will Schuester is a weepy man-child whose greatest joy in life is singing with children and whose best friend is 19.เธอมันเป็นพวกหญิงชราเลี้ยงนกที่มีกระดูกเชิงกรานกลวงโบ๋ และเป็นโอซีดี และวิล ชูสเตอร์ เป็นเด็กขี้แยในร่างผู้ใหญ่ ผู้ที่ความสุขที่สุดในชีวิตของเขาคือ I Do (2013)
The creature in your nightmare, did he have black hollow eye sockets?ปิศาจในฝันร้ายของคุณ เขามีดวงตาสีดำกลวงโบ๋หรือเปล่า For the Triumph of Evil (2013)
You seduced his mind, with your awful, tasteless, empty sauces!ล่อลวงความคิดเขา ด้วยซอสจืดชืด ห่วยแตก กลวงโบ๋ของเธอ! The Hundred-Foot Journey (2014)
- No. NATE:- โบ๋เบ๋ Office Christmas Party (2016)
Nothing. See? Nothing.โบ๋เบ๋ เห็นมั้ย ไม่รู้ The Angry Birds Movie (2016)
- Which is to say nothing.- โบ๋เบ๋เลย Fences (2016)
A commercial for how normal we are... when we're anything but.หลอกให้คนเชื่อว่าเราธรรมดาขนาดไหน แต่จริงๆแล้วเรากลวงโบ๋ American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunken[ADJ] โบ๋, See also: โหว่, จมลง, ตอบ, ซูบ, Syn. drawn, haggard, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hollow-eyedadj. ตาโบ๋
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
sunken(ซัง'เคิน) vi.,vt.. กริยาช่อง 3 องsink. adj. จมลง,อยู่ใต้น้ำ,โบ๋,อยู่ใต้ระดับ,เป็นแอ่ง,ต่ำกว่าพื้นดิน., Syn. under,lower,down

English-Thai: Nontri Dictionary
hollow(adj) เป็นโพรง,กลวง,เป็นหลุม,โบ๋,ว่างเปล่า,ไม่มีความหมาย
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top