Search result for

โบย

(45 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบย-, *โบย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบย[V] flog, See also: whip, lash, thrash, Syn. เฆี่ยน, เฆี่ยนตี, Example: ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น, Thai definition: เฆี่ยนตีด้วยหวาย
โบยบิน[V] disappear, See also: flee, Syn. จากไป, หายลับไป, Example: ความสุขบนกองเงินกองทองเริ่มโบยบินไปจากชีวิตของเขา ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตลง, Thai definition: จากหายไปหรือสูญไปไม่มีร่องรอย
โบยบิน[V] fly, See also: flutter, Syn. บิน, บินร่อน, Example: เราจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของนกน้อยใหญ่ นกน้ำ ที่โบยบินอย่างอิสระเสรี ที่สวนนกนครพิงค์, Thai definition: บินร่อนไปร่อนมาอย่างผีเสื้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบยก. เฆี่ยนด้วยหวายเป็นต้นเป็นการลงโทษ.
โบยก. เคลื่อนไหวไปมา เช่น เร่งดยรดาษดยรโดย อาวุธโบยยยาบ (ม. คำหลวง มหาราช).
โบยบินก. บินร่อนไปมาอย่างผีเสื้อเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sign says, "Tonight only, the Good Ole Boys."พูดใบ้ คืนนี้คืนเดียว เตอะกุดโอวดโบยส The Blues Brothers (1980)
"At night they fly, you better run... these winged things are not much fun.""ราตรีมันโบยบิน... เจ้าควรวิ่ง... ให้พ้นจากเจ้าตัวมีปีกเหล่านั้น..." Jumanji (1995)
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด Woman on Top (2000)
Now, I'm flying in the sky.ตอนนี้ ฉันกำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้า All About Lily Chou-Chou (2001)
Through eternity and silence... flies a while glider.ทะลุไปไม่สิ้นสุด และ ความเงียบ... การโบยบินของเครื่องร่อน All About Lily Chou-Chou (2001)
Spooky how the time flies when one is having fun.น่ากลัวนะ เวลามักโบยบินตอนเราสนุก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Snatches of clouds floating the sky Ah, greatโบยบินในปุยเมฆ ล่องลอยบนท้องฟ้า ,เยี่ยมจริงๆ Oldboy (2003)
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ The Corporation (2003)
Keep flogging!. โบยต่อ! The King and the Clown (2005)
I'd rather be flogged.ข้ายอมถูกโบยดีกว่า The King and the Clown (2005)
Five lashes will remind you to stay on 'em!โบยสัก 5 ที เจ้าจะได้รู้สำนึก.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- You'll share the punishment.- นายจะแบ่งโบยสักกี่ที Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   
โบยแส้[v. exp.] (bōi saē) EN: whip   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belt[VT] ฟาด (ไม่เป็นทางการ), See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย), Syn. slap, thump
flog someone to death[IDM] โบยจนตาย, See also: ฟาดจนตาย
flog[VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
quirt[VT] เฆี่ยนด้วยแส้, See also: โบยด้วยแส้, ลงแส้, Syn. whip
trounce[VT] เฆี่ยนตี, See also: โบย
whip[VT] หวด, See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน, Syn. beat, lash, thrash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
trounce(เทราซฺ) vt. เฆี่ยนหรือโบยตีอย่างแรง,ทำโทษ,ทำให้ปราชัย,ทำให้พ่ายแพ้., See also: trouncing n., Syn. punish,thrash,whip,cane
wheal(วีล) n. แผลไหม้เล็ก ๆ บนผิวหนัง,แผลผื่นคันบนผิวหนัง,รอยเฆี่ยน,รอยโบย,รอยติ, Syn. pimple
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
thresh(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
whip(vi,vt) ตี,เฆี่ยน,หวด,โบย,รวบรวม,กระตุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top