Search result for

โทรทัศน์

(67 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โทรทัศน์-, *โทรทัศน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรทัศน์[N] television, See also: TV, Syn. ทีวี, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทรทัศน์น. กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ, เรียกเครื่องที่มีหน้าที่ดังกล่าว ว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ และเรียกเครื่องที่มีหน้าที่เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับจากเครื่องส่งโทรทัศน์ให้กลับเป็นคลื่นเสียงและภาพตามเดิม ว่า เครื่องรับโทรทัศน์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-TVโทรทัศน์จ่ายค่ารับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuit television (CCTV)โทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master antenna television (MATV)โทรทัศน์สายอากาศรวม (เอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interactive televisionโทรทัศน์เชิงโต้ตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High definition televisionโทรทัศน์ความคมชัดสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital televisionโทรทัศน์ดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor television receiverโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [TU Subject Heading]
Color televisionโทรทัศน์สี [TU Subject Heading]
Digital televisionโทรทัศน์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
[TV drones][โทรทัศน์ส่งเสียงหึ่งๆ] New York, I Love You (2008)
"Turn on the TV right now. Richard Nixon's going down."จงเปิดโทรทัศน์ซะในตอนนี้ ริชาร์ด นิกสันกำลังลาออก Frost/Nixon (2008)
I was at home with friends, and we were watching television at home.ผมอยู่ที่บ้านกับเพื่อน และพวกเรา กำลังชมรายการโทรทัศน์ Frost/Nixon (2008)
He understood television.เขาเข้าใจใช้โทรทัศน์ Frost/Nixon (2008)
He'd had a talk show here in the US that had won some awards but hadn't syndicated well and had been dropped by the network.เขายังมีรายการทอร์คโชว์ใน สหรัฐที่ได้รับรางวัล แ่ต่รายการเขาไปได้ไม่ค่อยดีและ พวกเครือข่ายโทรทัศน์ไม่ค่อยสนใจ Frost/Nixon (2008)
They're just jealous.ในเครือข่ายโทรทัศน์\ มีแต่พวกอิจฉาทั้งนั้น Frost/Nixon (2008)
And if the networks are against you, syndication's always going to be a struggle.แล้วถ้าพวกเครือข่ายโทรทัศน์\ ไม่เอานายน่ะ ชี้ชัดได้เลยว่า นายตกกระป๋องแน่ๆ Frost/Nixon (2008)
Of course, what I didn't know was that in the meantime, he'd gone to all the major networks to try and get interest in the interviews.แน่ล่ะ ฉันยังไม่รู้อะไรในตอนนั้น เขาไปพบเครือข่ายโทรทัศน์\ ชั้นนำหมดเลย ไปแนะนำตัวและเสนอขาย รายการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
Well, I hear the networks aren't biting.ครับ ผมได้ยินมาว่าทางเครือข่ายโทรทัศน์ ยังไม่ตอบรับเขาเลย Frost/Nixon (2008)
Without the networks, the ad agencies don't want to know.ไม่มีเครือข่ายโทรทัศน์ พวกเอเจนซีโฆษณาก็ไม่อยากยุ่งแล้ว Frost/Nixon (2008)
Why would an American network hire a total outsider, and someone who's already had his own show canceled, incidentally?ทำไมเครือข่ายโทรทัศน์อเมริกัน ต้องจ้างคนนอกมาทำทั้งหมด แล้วมีใครบ้างมั้ย ที่ทำรายการเอง แล้วยกเลิกกระทันหันบ้าง? Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรทัศน์[n.] (thōrathat) EN: television ; TV ; TV set ; telly (inf.)   FR: télévision [f] ; poste de télévision [m] ; téléviseur [m] ; télé [f] (fam.) ; TV = T.V. [f] (abrév.)
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat sām miti) EN: stereoscopic television   FR: télévision en 3D [f]
โทรทัศน์ความละเอียดสูง[n. exp.] (thōrathat khwām la-īet sūng) EN: high-definition television   FR: télévision à haute définition [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
CCTV(abbrev ) Closed circuit Television โทรทัศน์วงจรปิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
box[SL] โทรทัศน์
telly[SL] ทีวี, See also: โทรทัศน์
television[N] เครื่องรับโทรทัศน์, See also: โทรทัศน์, ทีวี, Syn. T.V., teevee, tube, boob tube, box
telly[N] โทรทัศน์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เครื่องรับโทรทัศน์
TV[N] โทรทัศน์ (คำย่อของ television)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colorcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

English-Thai: Nontri Dictionary
reflector(n) กล้องโทรทัศน์,กล้องส่องทางไกล
SOAP soap opera(n) ละครโทรทัศน์,ละครวิทยุ
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idiot box (n slang ) โทรทัศน์
See also: S. television, T.V., tube, box,
idiot-boox (n slang ) โทรทัศน์,ทีวี
See also: S. Television,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テレビ[てれび, terebi, terebi , terebi] (n ) โทรทัศน์

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป , See also: S. ankündigen,
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top