Search result for

โต๊ะทำงาน

(26 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต๊ะทำงาน-, *โต๊ะทำงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะทำงาน[N] office desk, See also: desk, Example: ห้องนี้มีโต๊ะทำงานเพียง 2-3 ตัว, Count unit: ตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I needed you out of here, so I could go through your desk.ฉันต้องการให้คุณออกไปฉันเข้าไปที่โต๊ะทำงานไม่ได้ Adverse Events (2008)
You were scrounging through my desk.คุณงัดโต๊ะทำงานฉัน Adverse Events (2008)
(Thirteen) The desk did.โต๊ะทำงานเป็น Emancipation (2008)
Mrs. Dashell, is this your workstation?คุณนายดาเชลล์ นี่โต๊ะทำงานของคุณเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
We found brain matter from Chelsea Marsh on the scissors at your workstation.เราพบชิ้นส่วนสมองของเชลซี มาร์ช บนกรรไกรที่โต๊ะทำงานของคุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
We all know you keep your stash of jelly doughnuts in the top drawer of your desk.ทุกคนรู้ว่าคุณตุนโดนัทไว้ในลิ้นชัก โต๊ะทำงาน Wanted (2008)
You're gonna come back.เดี๋ยวกลับไปกับฉัน ฉันเตรียมโต๊ะทำงานให้นายแล้ว Body of Lies (2008)
It ain't at my station.มันไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานผม Shut Down (2008)
Well, your commencement check's sitting on my deskงั้น เช็คคุณที่อยู่บนโต๊ะทำงานฉัน Safe and Sound (2008)
Think sitting behind a desk, sucking ass all day, is making money.คิดูซินั่งโต๊ะทำงาน ไอ้ระยำพวกนั้นทุกวันมันเอาแต่หาเงิน Fighting (2009)
You could turn your desk around and just stare at it all day.คุณอาจหันโต๊ะทำงาน แล้วนั่งมองทั้งวันก็ไ้ด้ Confessions of a Shopaholic (2009)
I've got this sizzling slice of ass from the temp services under the desk taking dictation, if you get my drift.ผมจะมีสาวก้นงอนมากมายมาคอยบริการตลอด แม้กระทั่งใต้โต๊ะทำงาน ถ้าคุณเข้าใจความหมายของฉัน I Lied, Too. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต๊ะทำงาน[n. exp.] (to thamngān) EN: office desk ; desk ; worktable   FR: table de travail [f] ; bureau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bench[N] โต๊ะทำงาน
worktable[N] โต๊ะทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
mouse padแผ่นรองเมาส์หมายถึง แผ่นพลาสติกหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางบาง ๆ สี่เหลี่ยม ใช้วางตัวเมาส์เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้คล่อง และกระชับกว่าที่จะใช้บนผิวโต๊ะทำงานธรรมดา ๆ
workbench(เวิร์ค'เบนชฺ) n. โต๊ะทำงาน,โต๊ะหรือม้านั่งทำงานของช่าง
worktable(เวิร์ค'เทเบิล) n. โต๊ะทำงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก

German-Thai: Longdo Dictionary
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top