Search result for

โชคชะตา

(47 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โชคชะตา-, *โชคชะตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โชคชะตาน. ความเป็นไปของชีวิต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it too weird to think that maybe fate brought usมันแปลกเกินไปไหมที่จะคิดว่าโชคชะตาพาเรา There Might be Blood (2008)
Unfortunately, we can't know when shortly before death isไม่ใช่โชคชะตาเราไม่รู้ว่า ใช้เวลาสั้นมากเท่าไหร่ก่อนตาย Not Cancer (2008)
Was causing the problem.อะไรทำให้เกิดปัญหา โชคชะตา.. Adverse Events (2008)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
Unfortunately, none of our other choices are any better.พวกเราไม่ทำตามโชคชะตา ตัวเลือกอื่นดีกว่า Lucky Thirteen (2008)
huh?นี่ๆ มันเป็นโชคชะตาที่เรามาพบกันใช่มั้ยล่ะ ฮ๊ะ? Akai ito (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Thinking that I'd do something to change my circumstances.เอาแต่คิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You could swear, curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณอาจจะสาปแช่งโชคชะตา แต่ในท้ายที่สุด คุณก็ต้องปล่อยมันเป็นไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Must be fate... no, no, what did he call it?ต้องเป็นโชคชะตา.. ไม่ใช่สิ เขาเรียกอะไรนะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I like to think that it is fate.ฉันอยากเชื่อว่า เป็นเรื่องของโชคชะตา The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast[N] โชคชะตา, Syn. fortune, lot
cup[N] โชคชะตา
fate[N] โชคชะตา, See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต, Syn. destiny, destination, fortune
fortune[N] โชคชะตา, Syn. destiny, fate, karma
horoscope[N] ดวงชะตาราศี, See also: โชคชะตา, ชะตา
kismet[N] โชคชะตา, Syn. destiny, fate
lot[N] โชคชะตา, See also: พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม, Syn. destiny, fate, fortune
luck[N] โชคชะตา, See also: เคราะห์, ดวง, วาสนา, Syn. fate, chance
predestination[N] พรหมลิขิต, See also: โชคชะตา, Syn. doom, fortune, decree

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
kismet(คิส'เมท) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,พรหมลิขิต, See also: kismetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
luck(n) โชค,เคราะห์,ความเฮง,โชคชะตา
portion(n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運命[うんめい, unmei] (n) โชคชะตา

German-Thai: Longdo Dictionary
Schicksal(n) |das, pl. Schicksale| โชคชะตา, โชค, ชะตากรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top