Search result for

โฉม

(61 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฉม-, *โฉม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉม[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
โฉมงาม[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมฉาย, โฉมเฉลา, นงคราญ, Example: โฉมงามของเขาก็คือเธอคนเดียวแหละ, Count unit: นาง, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมฉาย[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมเฉลา, นงคราญ, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมตรู[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, โฉมเฉลา, Example: โฉมตรูนางนี้มีนามว่าสีดา
โฉมหน้า[N] face, See also: appearance, figure, features, Syn. เค้าหน้า, หน้าตา, ใบหน้า, Example: ตำรวจเพิ่งเผยโฉมหน้าแก๊งค์โจรวัยรุ่น
โฉมหน้า[N] nature, See also: character, personality, kind, Syn. แก่นแท้, สันดาน, Example: โฉมหน้าที่แท้จริงภายใต้ความงามนี้คือความชั่วร้าย
โฉมเฉลา[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมใหม่[N] new look, Syn. รูปแบบใหม่, Example: เดือนหน้าบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะเผยโฉมใหม่ของรถกระบะในยุค 2000, Thai definition: ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
โฉมใหม่[N] new look, Thai definition: ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัย หรือการเปลี่ยนนโยบาย วิธีการหรืออื่นๆ ให้ใหม่หรือทันสมัยมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฉมน. รูปร่าง, ทรวดทรง, เค้า, เช่น เนื้อชาววังใช้ช้า โฉมใช่โฉมคนค้า หน้าใช่หน้ากริกกริว (ลอ).
โฉมว. งาม.
โฉมน. ผักโฉม. (ดู กระโฉม).
โฉมงาม ๑น. รูปงาม.
โฉมงาม ๑ดูใน โฉม.
โฉมงาม ๒น. ปลาผมนาง. (ประพาสจันทบุรี). (ดู ผมนาง).
โฉมฉาย, โฉมฉิน, โฉมเฉิดน. รูปร่างงามเปล่งปลั่ง, รูปร่างงามสง่าผ่าเผย.
โฉมตรูน. รูปงาม, หญิงงาม.
โฉมยงน. รูปร่างงามสง่า เช่น หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย ควรจะนับว่าชายโฉมยง (อิเหนา), หญิงงามสง่า เช่น พระเพื่อนโฉมยงหย้อง อยู่เพี้ยงดวงเดือน (ลอ).
โฉมศรีน. รูปเป็นสง่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It doesn't disfigure, it makes your skin look younger, smoother.เพราะมันไม่ได้ทำให้เสียโฉม แต่จะทำให้ผิวหนังของคุณดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนขึ้น Dying Changes Everything (2008)
A deadly weapon unleashed,อาวุธมรณะเผยโฉม Shadow of Malevolence (2008)
Looks can be deceiving, and, at first,รูปโฉมอาจหลอกตา และ ก่อนอื่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So for our next shop, it's time to face it the future of noodles is dice-cut vegetables no longer slices.แล้วร้านต่อไปของเรา โฉมใหม่ของร้านบะหมี่ เราจะหั่นผักเป็นรูปลูกเต๋า ไม่ใช่การซอยอีกต่อไปแล้ว Kung Fu Panda (2008)
A man so disfigured by crashes, that he's forced to wear a mask.ชายที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุ และต้องใส่หน้ากากไว้ Death Race (2008)
If I'm gonna reinvent myself, I need these surgeries, and these surgeries cost money.ถ้าฉันอยากแปลงโฉมก็ต้องผ่าตัด และการผ่าตัดก็ใช้เงิน Burn After Reading (2008)
It was disfiguring, that was all. It wasn't life-threatening.มันทำให้เสียโฉม, เรื่องทั้งหมดแค่นั้น มันไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิต Nights in Rodanthe (2008)
You are only 200.000 years old, but you have changed the face of the world.คุณอายุเพียง 2 แสนปี แต่คุณได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปแล้ว Home (2009)
The enemy has a face, Parkman. It's you.ในที่สุด ผู้ร้ายจะเปิดเผยโฉมหน้าแล้ว พาร์คแมน นั่นคือแก Chapter Five 'Exposed' (2009)
What's the common denominator here?หลายอาชีพที่เขาแปลงโฉมเป็นนี่มันช่างธรรมดามากเลย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
The first frat party's the game change of boys, we're hunting in the wild now, so get your game faces on.ปาร์ตี้แรก จะพลิกโฉมทุกคน อยากจับไก่ให้ได้ ต้องวางมาดเสือกันหน่อย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And it's time to turn the page.มันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนโฉมหน้า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมใหม่[n. exp.] (chōm mai) EN: new look   FR: nouveau look [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surface[N] ลักษณะภายนอก, See also: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ, Syn. outward appearance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
coloringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
colouringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
deform(ดิฟอร์ม') vt.,vi. ทำให้ผิดรูปร่าง,ทำให้เสียโฉม, See also: deformer n. ดูdeform, Syn. distort
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
deformity(ดิฟอร์'มิที) n. การเสียโฉม,การผิดรูปร่าง
disfeature(ดิสฟี'เชอะ) n. ทำให้เสียโฉม

English-Thai: Nontri Dictionary
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม
disfigure(vt) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง,ทำให้เสียรูป,ทำให้เสียโฉม
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

French-Thai: Longdo Dictionary
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top