Search result for

โฉนด

(29 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฉนด-, *โฉนด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉนด[N] title deed, See also: title deed to a piece of land, Example: ไม่มีใครรู้ว่าพ่อซ่อนโฉนดที่ดินของคุณปู่ไว้ที่ไหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฉนด(ฉะโหฺนด) น. หนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ก่อนนี้ถ้าเป็นสวนปลูกไม้ยืนต้น เรียกว่า โฉนดสวน, ถ้าเป็นสวนไม้ล้มลุก เรียกว่า โฉนดป่า, เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มออกโฉนดแบบใหม่โดยวิธีรังวัดปักหลักเขตลงในที่ดินด้วยหมุดหลักฐานการแผนที่ และแสดงรูปแผนที่ที่ดินนั้นลงไว้ในโฉนดด้วย เรียกว่า โฉนดแผนที่
โฉนดหนังสือ เช่น ออกโฉนดบาดหมายให้แก่ราชการ (บรมราชาธิบาย ร. ๔).
โฉนดที่ดินน. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deed, titleโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deed, titleโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title deedโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title deedsโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land titlesโฉนด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you've asked for a copy of the deed to the house.หนูรู้ว่าคุณอยากได้สำเนาโฉนด Nothing But the Blood (2009)
He sold the deed to Grandma's mountains, took the money and ran all the way to America!เขาเอาโฉนดของคุณยายไปขายด้วยนะ จากนั้นก็หอบเงินหนีไปอเมริกา Summer Wars (2009)
I could pull land deeds. Might take a while.ฉันสามารถดูจากโฉนด แต่ต้องใช้เวลาหน่อย Rite of Passage (2010)
Deeds, titles, account numbers, pass codes to his banks.สัญญา โฉนด เลขบัญชี รหัสผ่านธนาคาร Ilsa Pucci (2010)
You can have the title, the deeds, all the money in the world, but you'll never be my husband.คุณจะเอาโฉนด สัญญา เงินทั้งโลก แต่คุณไม่มีวันเป็นสามีฉัน Ilsa Pucci (2010)
I appreciate how difficult this is for you, Beans.เซนต์โอนโฉนดปลดปล่อยตัวเองจากภาระที่พ่อเธอทิ้งไว้ Rango (2011)
It's the deed to our house.โฉนดบ้านหลังนี้ Know Thy Enemy (2011)
I want the deed to the house.ฉันต้องการโฉนดบ้านหลังนั้น Trust (2011)
Now if you can find the original deed, and if the date is different, you'd have a real opportunity to claim 50% of that property.ตอนนี้ ถ้าคุณหาโฉนดตัวจริงได้ แล้วถ้าวันที่ไม่เหมือนกัน คุณก็มีโอกาสเรียกร้องสิทธิ ครึ่งนึงของทรัพย์สินนั่น If You Ever Want a French Lesson... (2011)
So you came up with a plan to hold the money hostage until he turned over the deed?ดังนั้นคุณก็เลยวางแผน\ เอาเงินมาขู่ จนกว่าเขาเอาโฉนดมาให้ Heartbreak Hotel (2011)
When I called Sam to give him instructions about the deed, he told me, I stole the wrong person's money.ตอนที่ผมโทรหาแซม เรื่องโฉนด เขาบอกผมว่า ผมขโมยเงินผิดคน Heartbreak Hotel (2011)
Oh, the deed to her house, which she bought from... "Simon Callow".โอ้ โฉนดบ้านเธอ หลังที่หล่อนซื้อจาก ไซม่อน คาลโลว์ Raiders of the Lost Art (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed   FR: titre de propriété [m]
โฉนดที่ดิน[n. exp.] (chanōt thīdin) EN: title deed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deed[N] โฉนด, See also: สัญญา, Syn. act
title deed[N] โฉนดที่ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deed(ดีด) n. การกระทำ,พฤติการณ์,สารตรา,โฉนด,สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง,โฉนดที่ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
土地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top