Search result for

โง่เขลา

(32 entries)
(0.3859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โง่เขลา-, *โง่เขลา*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โง่เขลา[V] be silly, See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated, Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด, Ant. ฉลาด, Example: ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำของคนโง่เขลาเช่นนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนท-, มนท์โง่เขลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
There's such a fooled heartช่างเป็นดวงใจที่โง่เขลา Labyrinth (1986)
You're a silly girl.เจ้าช่างโง่เขลานัก The Princess Bride (1987)
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ The Princess Bride (1987)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
You got 15 years of blood and sweat and pain from my client... whose only crime was that he was Irish... and foolish, and he was in the wrong place at the wrong time!คุณได้ 15 ปีของเลือดและเหงื่อ ความเจ็บปวดและจากลูกค้า ที่มีเพียงการเกิดอาชญากรรม คือการที่เขาเป็นไอริช ... และโง่เขลาและเขาได้ใน ผิดที่ผิดเวลา! In the Name of the Father (1993)
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย The Joy Luck Club (1993)
Forgive my foolish babbling.ยกโทษให้พูดพล่ามโง่เขลาของฉัน Princess Mononoke (1997)
Heartless, ignorant and savage.ไร้หัวใจ โง่เขลาเเละป่าเถื่อน The Scorpion King (2002)
- Then you're a fool.เจ้าคือคนโง่เขลา The Scorpion King (2002)
What a great fool he is.หมอนั่นมันช่างโง่เขลาจริงๆ Girl with a Pearl Earring (2003)
I do know another joke about the Nun and the full standing bishop.ฉันรู้เรื่องโจ๊กเกี่ยวกับแม่ชี / กับบิชอปผู้โง่เขลาแต่รักมั่น The Notebook (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated   FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant

English-Thai: Longdo Dictionary
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inane[ADJ] โง่เขลา, See also: ไร้ความคิด, ไม่ฉลาด, Syn. foolish, silly
senseless[ADJ] โง่, See also: โง่เขลา, Syn. crazy, silly, Ant. sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
stultify(สทัล'ทะไฟ) vt. ทำให้ดูโง่เขลา,ทำให้น่าหัวเราะ,ทำให้ไร้สาระ,ทำให้เสื่อมราคา,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้ไร้ค่า,ลบล้าง, (กฎหมาย) แถลงแก่ศาลว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ., See also: stultification n., Syn. thwart,frustrate

English-Thai: Nontri Dictionary
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า
inept(adj) โง่เขลา,เซ่อ,ทึ่ม,ไม่ถูกที่,ไม่สมควร,ไม่เหมาะ
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ
witless(adj) โง่เขลา,บ้า,ไร้ปัญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top