Search result for

โครงกระดูก

(36 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โครงกระดูก-, *โครงกระดูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skeleton, axialโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial skeletonโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeleton, appendicularโครงกระดูกแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicular skeletonโครงกระดูกแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skeletonโครงกระดูก [TU Subject Heading]
endoskeletonโครงร่างแข็งภายใน, โครงกระดูกภายในร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการทรงตัว การเคลื่อนไหวและป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's a pile of skeletons.- มีโครงกระดูกเต็มไปหมด The Bank Job (2008)
The National Explorer's Society accuses Muntz of fabricating the skeleton.ชมรมนักสำรวจแห่งชาติ กล่าวหาว่ามันซ์ทปั้นเรื่องโครงกระดูก Up (2009)
MUNTZ: Oh, yes, the Arsinoitherium.ใช่ โครงกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์ Up (2009)
By the power of greyskull, I...ด้วยพลังของโครงกระดูกเทา.. ฉัน House Divided (2009)
Burning what's left of an endoskeletonเผาที่เหลือจากโครงกระดูก Today Is the Day: Part 1 (2009)
We both have skeletons, which means we both get a closet to keep them in.เราสองคนมีโครงกระดูก นั่นหมายความว่าเราทั้งสองคนต้องมีตู้ไว้เก็บมัน If I Had a Hammer (2009)
But the doctor who sewed it back on says I have wonderful bone structure, so hopefully it'll take.แต่คุณหมอที่เย็บมันกลับ บอกว่า ฉันมีโครงกระดูกสวยมาก มันคงต่อสนิทล่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Well, maybe you've heard of the, uh, 12 human skeletons that were found under the Teversham Fountata.อืม อาจได้ยินข่าวมาบ้าง ถึงโครงกระดูก12 ร่าง ที่ถูกขุดพบใต้น้ำพุเทเวอร์ชาม Harbingers in a Fountain (2009)
If they had MCS, it should show up fairly obviously in their bones.ถ้าพวกเขาเป็นโรค MCS มันก็จะแสดงคุณลักษณะออกมาชัด ในโครงกระดูกพวกเขา Harbingers in a Fountain (2009)
People have skeletons; cars, they have chassis. Right?มนุษย์มีโครงกระดูก รถมีเครื่องยนต์ ใช่มั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
The skeletal body that was on the news is that woman, right?ซากโครงกระดูกที่อยู่ในข่าวเป็นของยัยนั่นใช่ไหม? Orutorosu no inu (2009)
Okay, so the guy here says he was out doing routine track maintenance and saw the bones, he thought it was a deer.โอเค คนแถวนี้บอกว่า เขาออกมาทำงาน ซ่อมบำรุงรางรถไฟตามปกติ และเห็นโครงกระดูก เขาคิดว่าเป็นของกวาง The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peking Man[N] โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์, See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว, Syn. Pithecanthropus, Australopithecus
ribcage[N] โครงกระดูก
skeleton[N] โครงกระดูก, See also: โครงตึก, โครงสร้าง, Syn. skeletal frame, exoskeleton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
orthopaedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform

English-Thai: Nontri Dictionary
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
skeletal(adj) เกี่ยวกับโครงร่าง,เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top