Search result for

โกศ

(23 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกศ-, *โกศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกศ[N] mortuary urn, See also: urn-shaped casket, Syn. หีบศพ, Example: โกศตั้งอยู่ภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด
โกศ[N] cinerary urn, Syn. ผอบ, ที่ใส่อัฐิ, ที่ใส่กระดูก, Example: บรรดาญาติของผู้ตายจะเก็บกระดูกไว้ใส่โกศเพื่อนำไปประกอบพิธีทำบุญอุทิศ, Count unit: ใบ,ลูก, Thai definition: ที่ใส่กระดูกผี มีขนาดต่างๆ ฝาครอบมียอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกศ(โกด) น. สิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ใส่พระบรมศพ พระศพ หรือศพ รูปทรงกระบอก ก้นสอบ ปากผาย มีฐาน และมีฝาครอบเป็นเครื่องยอด มีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศ, ที่ใส่พระบรมอัฐิ พระอัฐิ หรืออัฐิ มีขนาดต่าง ๆ ฝาครอบมียอด, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระโกศ
โกศคลัง.
โกศ(โกด) น. ฝัก, กระพุ้ง
โกศดอกไม้ตูม เช่น ชมช่อ ไม้เหมือนแก้ม โกศเกลา (ทวาทศมาส).
โกศ(-สน) ว. ฉลาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urnsโกศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I take the urn to bed with me, and I talk to him about my day.แม่เอาโกศ ไปที่เตียง และคุยกับเขา ว่าเจออะไรบ้าง Home (2010)
Do you know why the gun fragments in that urn can never be used as evidence against me?- สวัสดีจ้ะ อลิซ - คุณรู้ไหมว่าทำไมเศษชิ้นส่วนปืน ที่มันอยู่โกศ มันไม่มีวันใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฉันได้ Episode #1.1 (2010)
This urn. This isn't evidence.นี่คือโกศ นี่มันไม่ใช่หลักฐาน Episode #1.1 (2010)
Would you stop talking to the urn?คุณหยุดพูดถึงโกศได้ไหม? Moments in the Woods (2011)
He thought it was really you in the urn... not just some sweepings from the fireplace.เค้าคิดว่ามันเป็น เธอจริงๆในโกศนั่น ไม่ ก็แค่ฝุ่น จากเตาเผาเท่านั้น Moments in the Woods (2011)
It's a lamp.- ดูยังกับโกศใส่เลือดเต้นได้ Dark Shadows (2012)
If we rub that, will he come out and do celebrity impressions?โกศอัฐิอันเล็กเป็นของกิ้งก่าเขา ถ้าเราถูมัน Course Listing Unavailable (2012)
And it turns out... that Star-Burns, this man in this urn, was a hero to us the whole time because he did the one thing that none of us ever tried to do.แล้วมันกลับกลายเป็นว่า... สตาร์เบิร์น ชายผู้อยู่ในโกศนี้ คือฮีโร่ของเราตลอดมาเพราะเขาได้ทำสิ่งหนึ่ง Course Listing Unavailable (2012)
Some vampires believe the blood in this urn is the actual blood of Lilith.แวมไพร์บางตัวเชื่อว่าเลือด ในโกศนี้เป็นเลือดของลิลิธ Let's Boot and Rally (2012)
In an urn.ในโกศ Secret's Safe with Me (2012)
Um, Rich.โกศรวย. Captain Phillips (2013)
Over there in that urn, the ashes of Aerion Targaryen.ตรงนั้น ในโกศนั่น เถ้าของ เอเรียน ทาแกเรียน And Now His Watch Is Ended (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urn[N] โกศ, Syn. cinerary urn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urn(เอิร์น) n. เหยือก,กา,โกศ,อ่าง,หม้อรูปโกศ,ส่วนที่เป็นรูปโกศ, Syn. urnlike

English-Thai: Nontri Dictionary
urn(n) โกศ,เหยือก,อ่าง,กาน้ำชาหรือกาแฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top