Search result for

โกลาหล

(41 entries)
(0.0578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกลาหล-, *โกลาหล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกลาหล(-หน) น. เสียงกึกก้อง.
โกลาหล(-หน) ว. อื้ออึง, เอิกเกริก, วุ่นวาย, (โบ; กลอน) ใช้เป็น โกลา โกลี ก็มี เช่น เสียงโห่โกลาเกรียงไกร (คำพากย์), พระกุมารโกรธใจเป็นโกลี (ไชยเชฐ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ Jaws (1975)
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล The Cement Garden (1993)
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน In the Mouth of Madness (1994)
I mean, you're, like, all chaotic and twirly, you know?เธอทำเหมือนมันโกลาหล สั่นระริก The One with the Sonogram at the End (1994)
You don't see Ross getting all chaotic and twirly every time they come.รอสไม่เห็นต้องโกลาหลหรือ สั่นระริกทุกครั้งที่พ่อแม่มา The One with the Sonogram at the End (1994)
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่ Fight Club (1999)
This is pandemonium!- โกลาหลกันไปใหญ่ Death Has a Shadow (1999)
The coldest weather on record has thrown the city into chaos...อากาศหนาวที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อความโกลาหล... The Day After Tomorrow (2004)
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา Primer (2004)
The super Typhoon '29, which already hit Kyushu, wreaking havoc and paralyzing traffic, is moving over the water south of Shikoku, at 20 kilometers an hourไต้ฝุ่นหมายเลข 29 ไต้ฝุ่นขนาดใหญ่หมายเลข 29 กำลังเข้าระหน่ำเกาะคิวชู นำความโกลาหลและทำให้การจราจรเป็นอัมพาตไป Crying Out Love in the Center of the World (2004)
( chaotic roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: chaotic ; turbulent   FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the move[IDM] กำลังวุ่นวาย, See also: โกลาหล
pother[VI] ยุ่งเหยิง, See also: โกลาหล, Syn. muddle, mess
seethe[VI] วุ่นวาย, See also: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน
tumultuous[ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: โกลาหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
hubbub(ฮับ'บับ) n. เสียงดังสับสน,ความโกลาหล, Syn. uproar
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
pandemonium(แพนดะโม'เนียม) n. ความโกลาหล
pother(พอธ'เธอะ) n.,v. (ทำให้เกิด,กลาย) เสียงโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,ความยุ่งเหยิง,กลุ่มควันที่ตลบ.
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
pellmell(n) ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล,ความวุ่นวาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top